« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Aida Peosaalis Külitse alevikus.

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla 2020. aasta eelarve I lugemine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Vallavanemale lisatasu maksmine. (A. Laul)

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine. (E. Mölter)

5. Kinnistu (Altmäe-Peedu tee L6) omandamine. (S. Tarto)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.


EELNÕUD