« Tagasi

Info Nõo vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töö muudatustest seoses eriolukorraga

Nõo vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes korraldatakse teenuse osutamine ajavahemikul 17.03.2020 kuni 31.03.2020 alljärgnevalt:

* Vallavalitsuses ei toimu kodanike vastuvõttu.

Võtame vastu avaldusi ja dokumente telefoni teel ja elektrooniliste keskkondade abil, kohapealne teenindamine on peatatud v.a sünni registreerimine.
️ Lapse sünni registreerimine palume eelnevalt kokku leppida telefonil 513 9123  või
e-postil kantselei@nvv.ee

Vallavalitsuse kontaktid

E-teenuste ja -toimingute keskkond 

* Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium jätkavad õppetööd distantsõppe (e-õppe) vormis.

* Nõo Raamatukogu, Luke Raamatukogu, Nõgiaru Raamatukogu teenindussaalid on suletud.
Raamatuid eriolukorra perioodil tagasi ei võeta!

Raamatuid on võimalik laenutada eelneva kokkuleppe alusel, iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa!

Raamatukogu info ja laenutuste pikenduskontaktid on:
Nõo raamatukogu  51 02682   e-post: helle@nvv.ee
Luke raamatukogu 745 0782 e-post: luke.raamatukogu@mail.ee
Nõgiaru raamatukogu 749 4624 e-post: nogiaru.rmtk@gmail.com

* Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades on tagatud lastehoiuteenuse osutamine piiratud mahus vanema poolt esitatud põhjendatud avalduse alusel.
Tungiv palve on lapsi lasteaeda mitte tuua. Rohkem infot saab lasteaiast!

* Osalemine huvi- ja sporditegevustes on jätkuvalt peatatud Nõo Muusikakoolis, Nõo Spordikoolis (spordihoones), Nõo Kultuurimajas, Nõo Päevakeskuses ja Nõo noortekeskuses.

Vajadusel pikendatakse käesolevate piirangute tähtaega, muudatustest teavitatakse  elanikke Nõo valla veebilehe kaudu.

* Lasteaia kohamaksust ja Nõo Muusikakooli õppemaksust vabastamine

Nõo vallavalitsus otsustas aprilli- ja maikuu eest vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Nõo valla lasteaedades. Sama perioodi eest ei pea lapsevanem maksma ka Nõo Muusikakooli õppetasu.

NB! Ühtlasi paneme kõigile südamele, et karantiinis viibivad inimesed peavad olema isolatsioonis. Viibimine avalikes kohtades pole lubatud! Kodune isolatsioon aitab vähendada teiste haigestumise võimalust, nii teed ühiskonnale teene!