« Tagasi

Lõkke põletamisel tuleb tagada ohutus ja jälgi, et lõkkesuits ei häiriks naabreid

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid — näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega, st kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.

Enne kui süütad lõkke, mõtle sellele, et sul on ka naabrid ja neil on väikesed lapsed, kes väljas mängida tahavad ning neile kindlasti ei meeldi kui paks lõkkesuits nende aeda tungib. Seetõttu tee lõket ainult tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil!
Soovitame teha lõket õhtusel ajal, kui enamik inimesi on juba siseruumides.

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi.

Lehtede ja muu prügi (pakendid, mööbel, riided, ehitusjäätmed) põlemaine on keelatud!!!

Elamu ja ümbruse tuleohutus