« Tagasi

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi  stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi:

Gunnar Toomemetsa fond algatatud 2019. aastal Gunnar Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi arengut;

Valter Lengi fond algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt eesmärgiga toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee