« Tagasi

Tartumaa Loometalgud — #tartumaine ideede kiirendi

23–24. oktoobril 2020 toimuvad Tartumaal Nõo põhikoolis Tartumaa Loometalgud. See on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste „Vunki mano!" meetodil.

Loometalgutel saab osaleda igaüks, et kaasa mõelda laiemalt maakonna või siis kodupaiga elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Loometalgutel saab kokku kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikus, ekspertide pädevus ja ametnike vastutus. Kogu üritus lähtub mõtteviisist, et igaüks saab käivitada muutusi, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.

Kui sul on mõte, idee või mure, mida soovid reaalsete lahendusteni viia, siis esmalt esita see Tartumaa Loometalgute kodulehel www.vunkimano.ee. Lahendusi otsivaid probleeme saab esitada kuni 25. septembrini.

Kui sul endal ei ole konkreetset mõtet, aga soovid panustada kellegi teise ideesse, siis pärast 25. septembrit on teemad avatud meeskonnaliikmetele registreerimiseks. Ideed, mille taha on koondunud meeskonnad, saavad juba oktoobris startida ühiselt lahenduste leidmise suunas.

Iga idee lahenduse juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne. Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks— meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Loometalguid korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Võrumaa Arenduskeskuse, Tartu Loomemajanduskeskuse, Tartu Ärinõuandla ja SA-ga Tartumaa Turism.

Rohkem teavet Tartumaa Loometalgute kodulehel www.vunkimano.ee