« Tagasi

Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneering

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 12.10-25.10.2020 vallakantseleis.

Planeeritava ala pindala on ca 9,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ja ehitusõiguse määramine elamute ja ärihoone ning abihoonete püstitamiseks.

Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda SIIN.