« Tagasi

Esita kandidaat Tartumaa tunnustamiskonkursile Hea Tegu 2020

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel kuulutame taaskord välja tunnustamiskonkursi Tartumaa HEA TEGU. Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU aastal 2010 ning sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Soovime leida ja tunnustada 2020. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud

 • aktiivseid kodanikuühendusi,
 • vabakondlasi/vabatahtlikke,
 • vabasektori toetajaid ja
 • ilma projektitoetuseta sündinud tegu.

 

2020. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta jooksul toonud kaasa olulise positiivse muutuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.

Valikukriteeriumid:

 • hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
 • uudne lähenemine probleemile/uus idee ja seeläbi muutuse loomine oma valdkonnas/sihtrühmas,
 • organisatsiooniline ja majanduslik (nt. tegutsemine sotsiaalse ettevõttena) võimekus
 • tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.

2020. aasta vabakondlasena/vabatahtlikuna tunnustatakse eestvedajana tegutsenud inimest ning oluline on, millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

Valikukriteeriumid:

 • kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
 • kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena - sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna
 • tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

2020. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.

Valikukriteeriumid:

 • hea ja toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (äriettevõte,mittetulundusühendused) vahel,
 • rahaline/mitterahaline panus MTÜde tegevusse.

Koos Kodukant Tartumaaga otsime lisaks tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet täidetav elektroonselt Tartu Ärinõuandla kodulehel www.arinouandla.ee.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 3. novembrini 2020.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 25. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

 

Lisainfo:

Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri@arinouandla.ee

Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.