« Tagasi

SEB Heategevusfondi 2020. aasta õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor on avatud kuni 2. november 2020

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik noored vanuses 15 kuni 25 (k.a), kes on viibinud asendushooldusel (asendus- ja perekodus, hooldusperes, eestkosteperes) või sealt ellu astunud ning on jätkamas haridusteed põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse baasil. Stipendiumile võivad kandideerida noored, kes on järelhooldusel või tugiisikuteenusel või viibivad taotlemise hetkel turvakoduteenusel.
Stipendiumile võivad kandideerida ka noored lapsevanemad, kes on saanud emaks või isaks enne 19-aastaseks saamist ja kes on stipendiumi taotlemise hetkel alla 25-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi saab taotleda:

 • õppemaksuks või täiendusõppeks

Õppemaksu või täiendusõppe stipendium on ühekordne toetus (kuni 640 eurot), mille eesmärk on toetada hariduse omandamist (kui stipendiaat osaleb tasulises õppes) või täiendusõpet soovitud erialal. Stipendiumi taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus.

 • õppevahendite soetamiseks

Õppevahendite soetamise stipendiumi on ühekordne toetus (kuni 640 eurot), mille abil on võimalik soetada õppimiseks vajaminevaid vahendeid (nt juuksurile käärid, kokale kööginuga, ehitusviimistlejale pintslid, meditsiiniõele mugavad tööjalatsid, multimeedia spetsialistile arvutiprogramm vmt). Stipendiumi taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus.

 • igakuiseks isemajandamiseks

Isemajandamise stipendium on mõeldud igakuiselt tekkivate kulude katmiseks, mis määratakse kandidaadile viieks kuuks ja toetuse suurus on kuni 100 eurot kuus.

 • stardikapitaliks elluastujale

Elluastuja stardikapitali stipendium on ühekordne toetus (kuni 300 eurot) on mõeldud õppivale noorele, kes on asunud iseseisvalt elama või plaanib seda teha lähiajal. Stipendiumit on võimalik taotleda kulutuste katteks, mis on seotud iseseisva elu alustamise ja uue elukoha sisustamisega. Stipendiumi taotlemisel peab kandideerija avalduses olema märgitud omaosalus.

 • lapsehoiu/lasteaia toetus noorele lapsevanemale

Lapsehoiu/lasteaia toetus on igakuine toetus lapsehoiu/lasteaia koha eest tasumiseks ning stipendium määratakse kandidaadile viieks kuuks ja toetuse suurus on kuni 150 eurot kuus.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada:

 1. Taotlus isikuandmetega;
 2. Motivatsioonikiri taotlejalt, milles lühike enesetutvustus ja kus põhjendab oma soovi õppima asuda või õpinguid jätkata ning selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab.
  Motivatsioonikirja pikkus on vähemalt 1 A4 lehekülg;
 3. Soovituskiri perevanemalt, õpetajalt, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt või eestkostjalt, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on vähemalt 1 A4 lehekülg;
 4. Õppeasutusest tõend selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
 5. Väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (esimese kursuse tudengitel ei ole vaja seda sügisesvoorus esitada);
 6. Teenusel viibimise alust tõendav dokument (nt omavalitsuselt, asenduskodu juhilt) taotleja eestkoste- või hooldusperes, turva- või pere- või asenduskodus, järelhooldusteenusel või tugiisikuteenusel viibimise kohta.

Kõik dokumendid tuleb esitada koos ja dokumentide nimetused peavad olema märgitud vastavalt sisule ("taotlus", „motivatsioonikiri" jne).

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata noore enda poolt taotleja isiklikult e-posti aadressilt aadressile stipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 2. novembriks 2020. Otsused tehakse teatavaks e-kirja teel.

Motivatsioonikirja kirjutamiseks leiab kasulikku informatsiooni  www.noortetugila.eewww.teeviit.eewww.tootukassa.eewww.minukarjaar.ee, www.noortegija.ee/kuidas-kirjutada-parimat-cv-d/.