« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. novembril 2020 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, kultuurimaja saalis.

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla eelarvestrateegia 2021 – 2024 vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks

katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine" muutmine. (A. Vetka)

3. Nõo Muusikakooli arengukava 2021 – 2023 kinnitamine. (A. Vetka)

4. Nõo Vallavolikogu töökorra muutmine. (A. Laul)

5. Lepingu sõlmimine Sihtasutusega Luke Mõis. (A. Laul)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
 

EELNÕUD

Nõo valla eelarvestrateegia 2021 - 2024 vastuvõtmine

Nõo valla eelarvestrateegia 2021 - 2024

Määruse „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

SELETUSKIRI

Nõo Muusikakooli arengukava 2021-2023 kinnitamine

Nõo Muusikakooli arengukava

SELETUSKIRI

„Nõo Vallavolikogu töökorra" muutmine

SELETUSKIRI

Koostöö- ja vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine Sihtasutusega Luke Mõis