« Tagasi

Talihoolduse seisundtasemetest ja lumetõrjest Nõo vallas

Seoses saabunud talvega võib teede kasutajatel tekkida küsimusi, millised on nõuded teede seisundile talvisel perioodil ning millise aja jooksul peab lumi olema teedelt kõrvaldatud või libedus likvideeritud.

Teede seisundile esitatavad nõuded ja hooldustsüklite lubatud ajad on sätestatud Majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruses nr 92 "Tee seisundinõuded".

Teede seisunditasemeid on 4 ja need sõltuvad liiklussagedusest ja maantee liigist (põhimaantee, tugimaantee, kõrvalmaantee või kohalik maantee).

Seisunditaseme 4 nõuetele vastavaid maanteid (kiirteid) Nõo vallas ei esine. Seisunditaseme 3+ nõuetele peab vastama riigi põhimaantee Jõhvi-Tartu-Valga. Seisunditaseme 3 nõuetele peavad vastama riigi kõrvalmaanteed Aiamaa-Nõo, Nõo-Tamsa (kuni riigi kõrvalmaanteeni Nõo-Kambja) ja Vapramäe-Elva. Seisunditase 2 on nõutav riigi kõrvalmaanteedel Nõo-Keeri, Nõo-Meeri, Nõo-Kambja, Nõo-Tamsa (alates riigi kõrvalmaanteest Nõo-Kambja), Uuta-Pangodi, Vapramäe-Peedu, Elva-Kintsli (kuni Illi bussipeatuseni) ja Tõravere-Meeri-Rõhu (kuni Tõravere keskasulani).

Kõigil ülejäänud riigi kõrvalmaanteedel ja kohalikel maanteedel (vallateedel) on nõutav tagada seisunditase 1. Alevike kõrvaltänavatel ja jalgteedel on tarvis tagada seisunditaseme 2 nõuded.

Seisunditaseme 1 puhul võib teepind olla kinnissõidetud lume või jäätunud kattega ning libedusetõrjet tehakse ohtlikes kohtades. Kohevat lund võib teel olla 10 cm, sulalund või lörtsi 5 cm.

Seisunditaseme 2 puhul on lumekihi kriitiline paksus koheva lume puhul 8 cm ning sulalume, lörtsi või soola ja lume segu puhul 4 cm.

Hooldustsükli aeg tee seisunditaseme 1 puhul on 24 tundi, seisunditaseme 2 puhul 12 tundi.

Hooldustsükli aja arvestus maanteel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust. Tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

Kui vähegi võimalik, püüavad Nõo valla koostööpartnerid tagada teede sõidetavuse hommikuseks ja õhtuseks ajaks, mil vallaelanikel on vajadus jõuda kooli-tööle ja sealt tagasi.

 

Nõo Vallavalitsus