« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021 algusega kell 15.00 Nõo Muusikakooli saalis

Istungi päevakorras:

1. Sotsiaaltransporditeenuse osutamisest. (Tartumaa Ühistranspordikeskuse sotsiaaltranspordi projektijuht Aarne Suits)

2. Tartumaa Ühistranspordikeskuse projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine. (E. Mölter)

3. Nõo valla 2021. aasta eelarve teine lugemine ja eelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

4. Nõo valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine. (S. Tarto)

5. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (Nõo alevikus Kiriku tänava piirkonnas asuvad krundid). (S. Tarto)

6. Nõo Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsuse nr 73 muutmine. (S. Tarto)

7. Nõo Vallavolikogu 17. detsembri 2020 otsuse nr 103 muutmine. (S. Tarto)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD