« Tagasi

Nõo Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lapsehoolduspuhkusel oleva noorsootöötaja ametikohale

Noorsootöötaja tööülesanded:

 • noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused,
  sündmused, huvitegevus jms);
 • noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;
 • noorteinfo edastamine;
 • noortekeskuses korra tagamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • noorsootöö kogemus; 
 • väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas (kasuks tuleb inglise ja/või vene keele oskus); 
 • loovus, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada erinevatele sihtgruppidele (sh noortele), hea stressitaluvus ja kohusetunne; 
 • arvuti kasutamise oskus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.  

Pakume: 

 • põnevat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid kolleege;
 • enesetäiendamisvõimalusi.

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid esitada hiljemalt 21. juuniks 2021 kella 12 e-posti aadressil: vald@nvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 25. juunil 2021.  

Tööle asumine augustis või kokkuleppel.

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, telefon 524 2627, e-mail: anneli@nvv.ee