« Tagasi

Nõo valla eelarvestrateegia 2022-2025 avalik väljapanek

Nõo Vallavalitsus avalikustab Nõo valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu.

Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30. august kuni 12. september.

Ettepanekud strateegia eelnõu muutmiseks või täiendamiseks esitada kirjalikult e-posti aadressile pille@nvv.ee

Laekunud arvamuste ja ettepanekute avalik arutelu toimub 14.09.2021 kell 16.00

Nõo vallamaja Kikerpilli kojas (ruum nr 213).

 

Nõo valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu

Investeeringute tabel