« Tagasi

Tunnustati ja tänati Nõo valla õpetajaid

Neljapäeval, 7. oktoobril toimus Nõo kultuurimajas haridustöötajatele pidulik vastuvõtt, kus tänati kõiki õpetajaid nende töö ja panuse eest ning kuulutati välja Nõo valla aasta õpetaja tiitli saajad.

Nõo valla õpetajate päeva pidulikule vastuvõtule olid kutsutud kõigi valla haridusasutuste õpetajad, mis oli esmakordne ja millest tõotab kasvada traditsiooniline iga-aastane sündmus.

Tervitussõnad lausus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, kes rääkis ka õpetajate päeva sünniloost.

Nõo valla aasta õpetajatele andsid tänu ja kingitused üle vallavanem Rain Sangernebo ja vallavolikogu esimees Krista Kvarnström.

Läbi põnevate vahelugude said külalised teada, milliseid väärtusi kannavad meie aasta õpetaja laureaadid.

Nõo valla aasta õpetaja laureaadid on:

MAIRI KÜBERSON – Nõo valla aasta põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja

HELI LEEDJÄRV – Nõo valla aasta klassiõpetaja

TIINA TUULING – Nõo valla aasta klassijuhataja

HELEN LUIGLA – Nõo valla aasta tugispetsialist

ANDRA PUNT – Nõo valla aasta lasteaiaõpetaja

HIIE ALAJÕE – Nõo valla aasta lasteaiaõpetaja

MARIS MAASIK – Nõo valla aasta lasteaiaõpetaja

Vallavalitsus andis üle tänukirja pikka aega Nõo Põhikoolis õpetaja ametit pidanud TIINA MIIDO'le.

Haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised haridustöötajad seisavad igapäevaselt selle eest, et iga õppija areng saaks parimal viisil toetatud. Nende eeskuju ja panus on tunnustamist väärt.

Palju õnne õpetajate päeva puhul!

Sündmuse pildigalerii


 

Toimetaja: LIIA SIREL