« Tagasi

Keskkonnaameti teadaanne

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse osaühingu Nõo Lihatööstus kahel kinnistul, Voika 18 ja Voika 18a asuva käitise (katastritunnused vastavalt: 52801:009:0754, 52801:009:0710; kinnistu numbrid vastavalt 1813804 ja 2972704) tähtajatu keskkonnaloa nr L.ÕV/318822 muutmise taotluse.

Loa muutmist taotletakse, kuna katlamajas kasutatava kütuse kogus on muutunud ning lisanduvad uued heiteallikad (täiendavalt suitsuahjud, leegigrill ja spiraalahi). Lisaks eelnevale soovitakse keskkonnaluba viia kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega ning muude keskkonnaalaste õigusaktidega.

Eelnõu(de) loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad KOTKASes (https://kotkas.envir.ee), sisestades "Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" otsingusse menetlusnumbri M-116838 (taotlusmaterjalid avanevad taotluse nr TKL/1008353 ja eelnõud dokumendi nr DM-116838-2 alt).

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee  või postiaadressile Veski 32, 50409, Tartu.

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Toimetaja: LIIA SIREL