« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 22. novembril 2021 algusega kell 17.00 Nõo Kultuurimajas

Istungi päevakorras:

1. Vallavanema valimine.

2. Revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete arvu määramine.

3. Alaliste komisjonide moodustamine.

4. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.

5. Alaliste komisjonide esimeeste valimine.

5.1. Arengukomisjoni esimehe valimine;

5.2. Eelarvekomisjoni esimehe valimine;

5.3. Haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimine;

5.4. Majanduskomisjoni esimehe valimine;

5.5. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine.

6. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.
 

EELNÕU

Nõo Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine