« Tagasi

Planeeringu teated

Nõo Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu.

Avalik väljapanek toimub 25.11.–09.12.2021 vallakantseleis (Voika tn 23, Nõo alevik).

Planeeringuala pindala on ca 5 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada maa-alale 5 krunti ja määrata ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks ning uusehitiste (korruselamu, abihooned) püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda ka Nõo valla kodulehel .