« Tagasi

Nõo vallavanemaks sai Maano Koemets

Täna, 22. novembril toimus Nõo kultuurimajas Nõo Vallavolikogu teine istung.

Istungil valiti salajase hääletamise teel vallavanemaks 15 poolthäälega Maano Koemets. Vallavolikogu istungil osales kokku 15 volikogu liiget.

Hääletuse eel sai vallavanema kandidaat võimaluse end tutvustada.

Maano Koemets on 24 aastat töötanud omavalitsussüsteemis, millest kaheksa aastat on olnud Rannu vallavanem ja viimased neli aastat Elva Vallavolikogu esimees. Käesoleval ajal on ta ka Elva Vallavolikogu liige.

„Minu jaoks on Nõo vald kasvava elanikkonnaga edukas omavalitsus, mille ettevõtted ja elanikud hoolivad oma kodukohast. Nõos on olnud stabiilne ja edukas vallajuhtimine, siinne asukoht on väge hea potentsiaaliga, see on koht kus õigeid otsuseid tehes on võimalik luua väga mugav elukeskkond," rääkis Koemets.

 

Maano Koemets: Foto: Liia Sirel

 

Tänasel vallavolikogu istungil moodustati ka alatised komisjonid ja valiti komisjonidele esimehed.

Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Edda-Merike Pelt ja kinnitati kaks komisjoniliiget, kelleks said Lembit Toru ja Janek Orav.

Kinnitati ka alljärgnevad komisjonid ja valiti esimehed:
arengukomisjoni esimees on Janar Saviir,
eelarvekomisjoni esimees on Rain Sangernebo,
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees on Reemet Ruuben,
majanduskomisjoni esimees on Janek Orav,
sotsiaalkomisjoni esimees on Jaanus Järveoja.

Vallavolikogu järgmine istung toimub esmaspäeval, 29. novembril.