« Tagasi

Pane tähele! Energiakulude hüvitise taotlemisest

Nõo Vallavalitsus võtab vastu energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlusi 10. jaanuarist.

Sotsiaalosakonna hinnangul on taotlusi laekunud üsna tempokalt. Elektroonilise taotluse esitamisega saadakse küll hakkama, kuid taotlusvormi täitmisel on üsnagi palju probleeme.
 

Juhime tähelepanu enimlevinud murekohtadele taotluse täitmisel:

  • Palume märkida taotlusesse korrektselt isiku- ja kontaktandmed.
  • Lahtrisse, kus on küsitud taotleja ja tema perekonnaliikmete andmeid, palume märkida kõigi taotlejaga ühist majapidamist kasutavate pereliikmete andmed k.a lapsed, õpilased.
  • Kui abikaasa elukoht on registreeritud teise omavalitsusse, aga tegelikult elatakse koos, siis tuleb ta ikkagi leibkonna liikmena taotlusesse lisada.
  • Kui eluruumi kasutab mitu leibkonda, siis märkige ruumi kasutamise jaotuse lahtris protsendid selliselt, et protsente liites saate kokku 100 %.
  • Sissetulekute märkimiseks on välja toodud read kuude lõikes, jälgige hoolikalt, et sissetulekud saaksid kantud õigetesse lahtritesse.
  • Sissetulekutena märkige see summa, mis on laekunud pangakontole.
  • Pangakonto väljavõtet ei ole vaja taotlusega koos esitada. Kui tekib vajadus, siis seda küsib sotsiaaltöötaja täiendava lisadokumendina.

Palume lugeda taotlusvormi põhjalikult enne täitma asumist.
 

Juhime tähelepanu, et toetust saab taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.
Kui taotlus esitatakse veebruaris 2022, on õigus toetusele viis kuud tagasiulatuvalt ehk alates septembrist 2021.
 

Täiendav info on leitav Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/energiakulude-huvitamine
 

Ootame taotlusi jätkuvalt e-aadressile energiatoetus@nvv.ee

Toetusega seotud küsimustes ning vastuvõtule registreerimiseks palume pöörduda sotsiaalosakonna poole: 

Ene Mölter, tel 745 5475, 505 6437 ene@nvv.ee
Jaanika Liblik, tel 745 5004, 525 8716 jaanika@nvv.ee
Agnes Laasberg, tel 742 6144, 5341 5700 agnes@nvv.ee