Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 22. augustil 2019 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas raamatukogu saalis

Istungi päevakorras:

1. Tartumaa Arendusselts - suurprojektide taotlusvoorust ja arendustegevustest. (TAS juhatus)

2. Sihtasutusega Luke Mõis sõlmitud lepingutest. (M. Raudsaar, külalisena kaasatud Luke Mõis SA  juhatuse liige G. Järvela)

3. Nõo valla eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

4.  „Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord" muutmine. (A. Laul)

5. Ettepanekute tegemine Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2019 – 2022. (S. Tarto)

6. Meegleri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine. (S. Tarto)

7. Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 eelnõu tutvustamine ja suunamine avalikule väljapanekule. (M. Raudsaar, P. Sügis)

8. Nõo Spordikooli asutamisega seotud tegevuste tutvustamine. (A. Vetka)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo valla 2019. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine (määruse eelnõu)

NÕO VALLA 2019.a III LISAEELARVE (lisa1)

Nõo valla  2019. aasta III lisaeelarve seletuskiri (lisa 2)

Investeeringute tabel aastatel 2018 - 2023 

Eelarve strateegia 2020-2023 

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra muutmine


PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt

PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja kohta. Neljas taotlusvoor toimub 28.8 - 4.9.2019 ning taotluste eeltäitmine toimub e-PRIAs 21. - 27. augustini.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemisega kuni 40-aastane isik.

Kogu meetme eelarve on 22,1 miljonit €, 2019. a taotlusvooruks, mis on järjekorras neljas, on kavandatud 5 miljonit € ja meetme rahastajateks on Euroopa Maaelu Arengu Põlumajandusfond ja Eesti riik. Otsused laekuvate taotluste kohta kinnitab PRIA hiljemalt 27. novembriks.

Kolmes varasemas taotlusvoorus on PRIA noortaluniku toetust määranud kokku ligi 14 mln eurot ja sellest välja maksnud üle 12 miljoni euro 350 noortalunikule. Toetuse peamine eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu. Täpsed tingimused toetuse saamiseks on sätestatud meetme määruses, mida Maaeluministeerium täiendas tänavu juunikuus. Muudatused puudutavad äriplaani koostamist ja selle kvaliteeti.

PRIA kodulehelt pria.ee leiab toetusest huvitatu info nii toetuse kui taotluse täitmise ja e-PRIA kasutamise kohta. Abi saab küsida arengutoetuste infotelefonil 7377 678.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
www.pria.ee

 


Nõo valla lasteaiad pakuvad tööd!


Heiska 20. augustil riigilipp

20. august on taasiseseisvumispäev, mis on lipupäev. Riigilipp heisatakse päikesetõusul ja langetatakse loojangul.

Taasiseseisvumispäeval lõppes okupatsioon Eesti Vabariigis ja jätkus vahepeal katkenud riigi ülesehitamine. 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu koostöös Eesti Komitee esindajatega otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus ja taotleda Eesti Vabariigi diplomaatiliste suhete taastamist teiste maailma riikidega.

(Riigikantselei)


Maa-ameti teade enampakkumise korraldamisest Nõo vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Nõo vallas asuva kinnisasja müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.09.2019 kella 10.30-ni.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis Nõo vallas asuv alljärgnev kinnisasi: Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Tuule tn 21 (52801:009:0393; 0,1844 ha; sihtotstarve elamumaa) alghind 8 300 €, tagatisraha 830 €.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.


Käimas on Nõo valla noorte malevasuvi

Nõo ja Kastre valla noortel algas 11. augustil malevasuvi. Mõlema valla noored kohtusid avapäeval Nõo noortekeskuses. Esimesel kohtumisel saadi tuttavaks ning räägiti mis noori malevanädalal ees ootab. Toimus ka meeskonnatöö Spark Makerlabi põnevas ahelreaktsiooni töötoas.
Nõost osaleb malevas kümme noort inimest, kellega kohtusin nende teisel tööpäeval Nõo muusikakoolis.
Kui ma muusikakooli juurde jõudsin, kostus maja ees mõnus jutusumin. Leidsin neli vahvat tüdrukut muusikakoja aknaid pesemas. Noored olid lõbusas meeleolus ja rääkisid, et neile on see esimene malevakogemus ja siin meeldib neile väga. Lisaks töötamisele ja raha teenimisele saab ka palju nalja. Noored peavad malevas kõige meeldivamaks seltskonda ja ühiselt töö tegemist. Ka pealelõunased koosviibimised ja ühisõppimised on vahvad.
Mida noored edasi rääkisid ja kuidas noortel töömalev sujus, saab lugeda septembrikuu Nõo Valla Lehe numbrist.

Liia Sirel
avalike suhete spetsialist

 

 


Konkurss-festival „Annetekoda 2019“ ootab kõiki Eestimaa elanikke sõltumata vanusest esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal

Sel suvel sai alguse esmakordne konkurss-festival Annetekoda 2019, mida korraldavad Eesti Kultuuri Koda ja Muusikute fond PLMF. Eelvoorud viiakse läbi 24. augustini erinevates kultuuriasutustes üle Eesti ning lõppesitlus-finaal parimatele toimub varasügisel, Tallinnas. Annetekoja patrooniks on Anne Veski. 

Eelvoor Tartumaa ja Põlvamaa annetele toimub 16. augustil kell 12.00 Võnnu Kultuurimajas.  

Kõik Eestimaa elanikud sõltumata vanusest on oodatud esitlema oma loomingut ükskõik millisel erialal (rahvakunstid, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, muusika, kunst, tants, luule jm). Nii neile, kes juba tegutsevad mõnes valdkonnas kui ka neile, kes pole saanud erinevatel põhjustel siiani oma annet esitleda, avaneb võimalus tutvustada end laiemale publikule, kas üksikesinejana või koos teistega.

Eesti Kultuuri Koja esinaine Pille Lill ja Annetejoja looja räägib: "Andekatele inimestele väljundi leidmine on vajalik Eesti laiapõhjalise kultuuriruumi rikastamiseks ja talendipoliitika kujundamiseks selle kõige laiemas tähenduses" ning lisab, et "meie riigi väiksuse juures ei saa me lubada, et ühegi inimese anne jääks tähelepanuta". 

Registreeruda saab endale sobivasse eelvooru toimumiskohta kuni 20. augustini. 

Konkurss-festivali toetajate seas on TV3, Selver, Art Decor, Aariber OÜ – Devin Vesi, Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupid ja paljud teised.      

Lähem info on nähtav www.kultuurikoda.eu  
https://www.facebook.com/events/405634680051797/

 

Pille Lill
Eesti Kultuuri Koda
www.kultuurikoda.eu


Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

 Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis. Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit:
 
Tallinnas, Endla 15
Tartus, Riia tn 15
Narvas, Tallinna mnt 8-1
Pärnus, Rüütli 23
Rakveres, Pikk 32
Viljandis, Vabaduse plats 4
Võrus, Vabaduse 13
Jõgeval, Suur tn 3
Kuressaares, Lossi 1
Paides, Aiavilja 13
Valgas, Kesk tn 12
Jõhvis, Keskväljak 1
Haapsalus, Posti 26
Kärdlas, Leigri väljak 5
Põlvas, Võru tn 18
 
projekti raames on 2 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.
 
Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.
 
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)
* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
*10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks. Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
 
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 6 880 400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe augustikuu number

Tule bussijuhi elukutset tutvustavale infopäevale!

Töötukassa Tartumaa osakond ja bussiettevõte AS GoBus korraldavad 2. septembril infopäeva, kus tutvustatakse bussijuhi põnevat elukutset ja bussijuhiks õppimise võimalusi. Töötukassa Kvartali büroos (Riia 2, IV korrus) toimuv üritus kestab kell 14–15, misjärel saavad osalejad personaalselt suhelda bussifirma ja töötukassa esindajatega.

Päeva eesmärk on julgustada inimesi tulema õppima bussijuhiks ja juhtida tähelepanu bussijuhtide paranenud töötingimustele Tartumaal. AS GoBus pakub stabiilset  ja pikaajalist tööd täis- või osalise tööajaga, nii kaug-, maakonna- kui linnaliinide bussijuhtidele ning soovi korral on võimalik teenindada tellimusvedusid Eestis ja välismaal. Samuti tutvustatakse töötukassa ja tööandja poolseid võimalusi D-kategooria juhiloa omandamiseks ning bussijuhi ametikoolituse läbimiseks.

„Oleme pingutanud selle nimel, et inimestel oleks hea GoBus-is töötada," sõnas üritusel esinev GoBus teenindusdirektor Ervin Nõmme ja lisas: „Näiteks Tartu linnaliinidel kasutame uusi Scania Citywide busse ja seal sõitvate bussijuhtide minimaalne kuutasu on 1200 eurot, kuid meie prognooside kohaselt kujuneb Tartu linnaliinide bussijuhtide tavapäraseks kuutasuks 1500 eurot."

Infopäevale on oodatud kõik bussijuhi elukutsest huvitatud inimesed, kes otsivad tööd või kaaluvad bussijuhiks hakkamist. „Anna endale uus võimalus ja õpi bussijuhiks," julgustab omalt poolt töötukassa Tartumaa osakonna tööandjate konsultant Mihkel Värton.

Registreerumine ja ürituse info:
Mihkel Värton
Eesti Töötukassa Tartumaa osakond, tööandjate konsultant
e-post: mihkel.varton@tootukassa.ee
tel: 737 7107

Tööle kandideerimise info:
Ervin Nõmme
AS GoBus, teenindusdirektor
e-post: personal@gobus.ee
tel: 504 1046


Väikeaiapidajad ja taimekaitse

Põllumajandusamet peab väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse tõstmist taimekaitse vallas.
Kõigil elanikel, kellel on oma aed, mõned puud-põõsad, lilled või aedviljapeenar, võib tulla ette olukord, kus peab võitlema kahjustajatega. Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine ei ole kohustuslik ja peaks olema kahjustajate tõrje valikul viimasel kohal. Eespool peaks olema õiged töövõtted, korralik agrotehnika, korralikud seemned, terved taimed, õigeaegsed hooldustööd, hügieen, mehhaaniline tõrje, bioloogiline tõrje.


Tule lasteaed tööle!

 

 


Avatud on kogukondliku turvalisuse taotlusvoor

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kogukondliku turvalisuse 2019 toetusvoor avatakse 15.07.2019,  taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019.a. kell 16:30.

Kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlused esitada aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk tel 7305216 või 58862500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.


Nõo vald maksab toetust esimesse klassi minevale lapsele

Toetust esimesse klassi minevale lapsele makstakse lapse eest, kes läheb esmakordselt esimesse klassi. Toetust saab taotleda lapsevanem või muu last kasvatav isik, kellele makstakse lapse eest riiklikke peretoetusi. Nii lapse kui toetust taotleva isiku elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema 1. augusti seisuga Nõo vallas.
Toetuse saamiseks tuleb lapse esimesse klassi mineku aastal ajavahemikul 1. august kuni 30. september esitada Nõo Vallavalitsusele vormikohane avaldus, mis on leitav Nõo valla veebilehel: https://nvv.kovtp.ee/ranitsatoetus

Toetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras välja sularahas hiljemalt 15. oktoobriks.

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja e-post anneli@nvv.ee või tel 748 0639.


21. juulil toimuval üle-eestilisel avatud talude päeval ootavad teid Nõo vallas külla: H. Prosti Põllutöömasinate Muuseum, Luke juustuvabrik OÜ ja Viinamärdi talu


Nõgiaru lasteaia katuse renoveerimine

Nõgiaru lasteaial vahetatakse katus ja paigaldatakse uus vihmaveesüsteem.
Ehitustööde teostamise periood on 25.06.2019-09.08.2019.
Töid teostab Deckol OÜ.


Nõo Vallavalitsus võtab tööle kultuurispetsialisti

Nõo Vallavalitsus võtab tööle särasilmse kultuurispetsialisti, kelle peamine ülesanne on üle-vallalise kultuuritegevuse arendamine ja korraldamine koostöös vallavalitsuse hallatavate asutuste, mittetulundusühingute ja seltsidega.

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • sul on erialane kõrgharidus;
 • sul on töökogemus kultuurivaldkonnas;
 • pead oluliseks meeskonnatööd;
 • sul on väga hea eesti keele ning mõne võõrkeele valdamine suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • hea stressitaluvus ja kohusetunne, oled avatud ja algatusvõimeline;
 • sul on hea arvuti kasutamise oskus;
 • valmisolek töötada õhtusel ajal, nädalavahetustel ja pühade ajal.

Kasuks tuleb:

 • taotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • erialast täiendkoolitust.

Kandideerimiseks esitada:

 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

 

Tööle asumise aeg: 16. september 2019
Asukoht: Nõo vald
Tööaeg: Täistööaeg, tähtajatu

Kandideerimistähtaeg 24. juuli 2019 kell 12. Dokumendid palume esitada e-posti teel aadressil vald@nvv.eemärgusõnaga „Kultuurispetsialist". Vestlused kandidaatidega toimuvad 13. ja 14. augustil 2019.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka (telefon 524 2627; e-post anneli@nvv.ee)

Kultuurispetsialisti ametijuhend on leitav Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/haridus-kultuur-ja-sport


Nõokad XXVII Laulu- ja XX Tantsupeo rongkäigus

6. juulil toimus juubelilaulupeo „Minu arm" rongkäik, millest õnnestus ka minul osa saada. Rongkäigu marsruudi lauluväljakuni palistasid kahelt poolt teed pealtvaatajate allee. Lauljate ja tantsijate rongi emotsioonid olid sedavõrd ülevad, et publikust kostuvad rõkkavad hüüded nõokate aadressil panid kiljuma kõik rongkäigus osalenud. Rongkäigulistele lehvitajate seas võis näha palju tuttavaid nägusid — nõokad olid tulnud omadele kaasa elama.
Nõo oli ainuke vald, kus laulu- ja tantsupeole kandideerinutest ja tahtjatest said peole kõik soovijad. Rongkäigus osalesid Rahvatantsurühm Tähetar, Nõo naisrühm Madelin, Tantsuklubi Triiniks, Tõravere naiste võimlemisrühm, Nõo Reaalgümnaasiumi noorterühm ja segakoor, Nõo Põhikooli lastekoor, mudilaskoor, poistekoor ja Segakoor VEGA. Lippe kandsid Nõo Reaalgümnaasiumi noored, kelle taga liikusid valla esindajad.
Lauluväljaku eest uhkelt läbi kõndides tervitasid saabujaid teiste seas ka peaminister Jüri Ratas ja välisminister Urmas Reinsalu.
Olime vapralt lauluväljakule kohale jõudnud!

XXVII laulupeo „Minu arm" avakontsert tegi ekskursiooniga eesti muusikalukku sügava kummarduse kõikidele õpetajatele. Kõlasid eesti muusika olulisemad teosed, orkestrimuusika ning õhtu lõpetasid lava ja rahvaga koos lauldud ühislaulud.

Pildimaterjal leitav siin

Lisaks ei saa ka mainimata jätta, et 6. juuli 2017 oli see päev, mil Vabariigi Valitsus tegi haldusterritoriaalse korralduse reformi otsuse, et Nõo vald jätkab iseseisva omavalitsusena.
Elagu Nõo vald!

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi viib läbi laskeõppused Kahna karjääris ajavahemikel 07.07, 10.07, 15.07 ja 28.07.2019. Palume olla ettevaatlikud nimetatud aegadel seal kandis liikudes.

Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor: Erki Vään, tel 501 4110. 

 

Registreeri oma küla tiim Nõo kihelkonna külade mängudele

17. augustil kell 12-17 on kõik Nõo kihelkonna külad oodatud Teeperve heinamaale, Järiste külas (koordinaadid 58.290814, 26.576591) Nõo kihelkonna külade mängudele.

Päeva jooksul osalevad kõik külad töötubades, õpivad uusi aktiivseid tegevusi ja võtavad teineteisega mõõtu! Tegevust on planeeritud ka lastele ja seega on kõik oodatud peredega.
Küla tiimis võiks olla vähemalt 4 liiget.
Parimad saavad autasustatud! Samuti ootavad põnevad etteasted Järiste küla noortelt talentidelt.
Oma küla registreerimiseks palun saata e- mail heigo.vahesaar@gmail.com (hiljemalt 28.07.2019).


Nõo vallas, Nõgiaru külas toimuvad 30. juuni – 3. juuli filmivõtted

Kafka Films teeb lühimängufilmi ''Maakohus'', mis on režissöör Eeva Mägi lavastatud kohtudraama keset viljapõldu. Peategelased on Mari Abel, Tambet Tuisk, Meelis Rämmeld ja Helena Lotman.

„Maakohus" on absurdist pakatav lühimängufilm, kohtudraama, mis räägib loo eksabikaasadest, emast ja isast, kes võitlevad kohtus oma 5-aastase poja hooldusõiguse eest. Kogu kohtuprotsess ei leia aga aset klassikalises kohtusaalis, vaid keset viljapõldu. 

Filmi on saanud välismaal arendusfaasis väga palju tähelepanu. Filmi Maakohus esilinastus toimub  2020 a. alguses koos viie teise lühifilmiga kinodes üle Eesti.

Filmi suurtoetajaks on Baltic Agro, kes andis sponsorluse korras suure viljalõikusmasina ja ärimehest isa mängiv Tambet Tuisk saabub sellega kohtuistungile, sõites pikki üle põllu ja võttes vilja (kuna ta on mees, kes peab igast sammust kasu saama).

Karolina Veetamm
Kafka Films
Produtsent


ERM kutsub üles osalema fotokonkursil „Minu kihelkond“

Tartumaal avati pidulikult viimased kihelkonnaviidad, mille puhul kuulutas Eesti Rahva Muuseum välja suurprojekti lõppu tähistava fotokonkursi „Minu kihelkond".

Fotokonkursile „Minu kihelkond" on oodatud fotod aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel, kajastades kihelkonna iseärasusi. Fotosid saab konkursile esitada kuni 1. märtsini 2020 ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas Pildiait.

Viieliikmeline žürii valib konkursile laekunud fotodest välja parimad, millest koostatakse näitus.

Võitjad kuulutatakse välja 14. aprillil 2020 ERMi 111. sünnipäeval. Konkursi peapreemia on 1000 eurot. Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA ning Maaleht.

Konkursi tutvustus ja statuut: www.erm.ee/et/minu-kihelkond

Kümne aasta jooksul paigaldati ERMi, Maanteeameti, EV100 programmi ja Kultuurkapitali koostöös Eesti põhi-, tugi- ja kõrvalteedele 1230 pruuni kihelkonnasilti, mis märgivad 107 Eesti kihelkonda (lähtedaatum 24. veebruar 1918). Kihelkonnapiiride tähistamise lõpusündmuse fotogalerii: https://flic.kr/s/aHsmEpqscr Fotod: Arp Karm (ERM)

 

Eesti Rahva Muuseum

 


Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kogukondliku turvalisuse 2019 toetusvoor avatakse 15.07.2019,  taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019.a. kell 16:30.

Kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt www.tartumaa.ee.
Taotlused esitada aadressile tol@tartumaa.ee.
Lisateave: Heili Uuk tel 7305216 või 58862500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.


Nõgiaru külas algavad nädalavahetusel filmivõtted

Filmitakse lühimängufilmi ja sõltuvalt ilmast lastakse 1. või 2. juulil ka ilutulestikku. Ilutulestiku ohutuse eest vastutab filmi tootja Kafka Films OÜ.  Filmivõtete toimumine on kooskõlastatud maaomanikega ja kohaliku omavalitsusega.

 


Maakaitsepäeval jagati võidutuld

Täna, 23. juunil toimus Tartu südalinnas maakaitsepäev. Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangerneo andis laulupeo- ja võidutulest süüdatud tõrvikust tule kõigile Tartumaa omavalitsuste esindajatele, et süüdata oma piirkonna võidulõkked. Nõo vallast oli võidutuld vastu võtmas volikogu esimees Krista Kvarnström.
Kaunist võidupüha ja ilusat jaaniaega kõigile!

Fotod: Pille Sügis

 


XXVII LAULU- JA XX TANTSUPEO TULI SAABUS NÕO VALDA!

Tuli jõudis Nõo valda 21. juunil kl 9.00. Kambja vallavanem Aivar Aleksejev andis Nõo vallavanemale Rain Sangernebole tule üle Reola-Unipiha teel — kahe valla piiril.

Kell 9.20 toimus tuletseremoonia Nõo kalmistul. Tulesädemed pandi Nõo laulu- ja tantsuloole oluliste kultuuritegelaste kalmudele.

Kella kümne ajal toimus tule tervitamise tseremoonia ja kontsert Nõo kiriku esisel platsil, kus tulele pühendatud leelo kandis ette laulukoor Ilolang. Laulsid Nõo ja Luke lasteaedade lapsed ning kiriku meesansambel, tantsulise etteaste tegi gümnaasiumi segarühm. Läideti valla tulelatern, millega õhtul süüdatakse vallarahva jaanipeo lõkke ja  süüdati tulesäde laternas, mis jäi hoiule Nõo kirikusse. Soovijad said kaasa võtta oma tulesädeme.

Edasi sõitis tuli Tõraverre, kus toimus taevatule tseremoonia. Tuli viidi tähtedele lähemale! Esinesid segakoor Vega ning Tõravere ja Nõgiaru lasteaia lapsed.  Ja oligi aeg liikuda tulega edasi Elva valda.

Aitäh osalejatele kes olid tulnud tuld tervitama tema teekonnal läbi Nõo valla!

Pildigalerii tule teekonnast 

 


Alates juulist ei registreerita vallavalitsuses surmasid

1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis, mille tulemusel ei saa kohalikes omavalitsustes, mis ei asu enam maakonnakeskustes (sealhulgas Nõo vallavalitsus), surma registreerida.

Sellega muutub surma registreerimise süsteem ja surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiiniasutus (nt perearstid, haigla, kohtuarst). Seaduse muudatusega lõpeb linna- ja vallavalitsustel õigus surma registreerida. Erandjuhtudel jääb see õigus alles maakonnakeskuste omavalitsustel.

Surma registreerimise süsteemi muudatuste eesmärk on vähendada lahkunu lähedaste asjaajamisi nii, et surma ei pea enam kohalikus omavalitsuses registreerima. Samas saavad lahkunu lähedased aga kohalikust omavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Nõo vallas on võimalik taotleda matusetoetust e-teenuste keskkonna kaudu vallaveebis, e-postiga aadressil vald@nvv.ee ja posti teel Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601 või vajadusel isiklikult kohale tulles Nõo vallavalitsusse.

Nõo Vallavalitsus


Põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale makstakse koolilõputoetust

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega maksab Nõo vallavalitsus toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.

Kooli lõpetajate toetuse suurus: 
põhikooli lõpetamise toetus  45 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 50 €

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.

E-keskkonnas taotluse esitamine

Info taotluse esitamise kohta leitav

 

 


Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva

Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määrad kuni kaks korda kõrgemad. Taotlemise soovist peaks metsaühistut teavitama veel enne jaanipäeva.
Erametsakeskus maksab toetust metsataimede soetamise ja istutamise, maapinna ettevalmistamise ning noorte metsakultuuride hooldamise eest. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.
Metsaomanikel tasub taotlus esitada metsaühistu kaudu, sest nii on toetuse määr kuni kaks korda kõrgem. Kokku makstakse metsa uuendamise toetuseks sellesuvises voorus 800 000 eurot, taotlemise tähtpäev on nii metsaomanikele kui metsaühistutele 1. juulil.

Oma metsaühistule peaks toetuse taotlemise soovist teada andma juba enne jaanipäeva. Selleks tuleb ühistule edastada info tehtud tööde, nende asukoha ja pindala kohta. Täpsema nimekirja vajalikest andmetest ja kohalike metsaühistute kontaktid leiab erametsaportaalist www.eramets.ee.

Kertu Kekk, SA Erametsakeskus kommunikatsioonijuht
Tel 5596 7682, kertu.kekk@eramets.ee


Luke lasteaed Segasumma võtab tööle tugiisiku


Tõravere lasteaed Tõruke pakub tööd lasteaiaõpetajale

TÕRAVERE LASTEAED TÕRUKE otsib oma meeskonda LASTEAIAÕPETAJAT (muusikaõpetaja pädevusega).
Sind ootavad tööle liitrühma rõõmsad lapsed ja tegusad töökaaslased.

Tööle asumise aeg 02.09.2019.
Avaldus ja cv saata toruke@nvv.ee või Observatooriumi 9a, Tõravere, 61602 hiljemalt 03. juuliks 2019.
Lisainfo telefonil: 5886 5061


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd lasteaiaõpetajatele


Nõo alevikus toimub ajavahemikul 22.07.2019 kuni 4.08.2019 raudtee jalakäijate ülekäiguraja remont

Teostatakse ülekäigu konstruktsiooni vahetus, tehakse korda jälgtee ning pikendatakse torupiirdeid.

Sel ajavahemikul on ülekäik SULETUD!
Kasutada saab raudtee platvormi kõrval asuvat ülekäiku.

Töid teostab LEONHARD WEISS OÜ.

 

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019 algusega kell 15.00 Vapramäe Forellis (Tõraveres)

Istungi päevakorras:

1. Nõo Spordikooli asutamise arutelu (R. Sangernebo)

2. Revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kohta. Revisjonikomisjoni lühiülevaade komisjoni tegevusest (S. Pastak)

3. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (P. Sügis)

4. Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (M. Raudsaar, P. Sügis)

5. Eelarvestrateegiasse esitatud ettepanekute tutvustamine (M. Raudsaar, P. Sügis)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Revisjonikomisjoni aruanne Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta majandusaasta aruande kohta

Nõo valla konsolideerimisgrupi 2018. aasta  majandusaasta aruande kinnitamine

Seletuskiri

Nõo valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

NÕO VALLA 2019.a II LISAEELARVE

Nõo valla  2019. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Nõo valla eelarvestarteegiasse 2020 - 2023 tehtud ettepanekud  


XXVII LAULU- JA XX TANTSUPEO „TULE TULEMINE“

Tuli jõuab Nõo valda 21. juunil kell 9.00.
Kambja vald annab Nõole tule üle Reola-Unipiha teel — kahe valla piiril.

Kell 9.20 on tuletseremoonia Nõo kalmistul.
Paneme tulesädeme Nõo laulu- ja tantsuloole oluliste 
kultuuritegelaste kalmudele. Tule sinagi ja läida peo tulesädemest küünal või latern oma kallite kalmule.

Kell 10.00 toimub tule tervitamise tseremoonia ja kontsert Nõo kiriku esisel platsil.
Tulele pühendatud leelo kannab ette laulukoor Ilolang, laulavad Nõo ja Luke lasteaedade lapsed ning kiriku meesansambel, tantsib gümnaasiumi segarühm. Läidame valla tõrviku, millega õhtul süütame vallarahva jaanipeo lõkke ja süütame tulesädeme laternas, mis jääb hoiule Nõo kirikusse. Soovijad saavad sealt kaasa võtta oma tulesädeme kiriku lahtioleku aegadel kuni juuni lõpuni. Kui võtad kaasa laterna või küünla, saad tseremoonialt viia tule ka oma koju. Võta kaasa oma peo tulesäde!

Kell 11.00 on Tõraveres taevatule tseremoonia. 
Viime tule tähtedele lähemale! 
Esinevad segakoor Vega ning Tõravere ja Nõgiaru lasteaia lapsed. Tõraverest liigub tuli edasi Elva valda. Tule anname üle Peedul!
TULE "TULE TULEMIST" TERVITAMA TEEKONNAL LÄBI NÕO VALLA! TULE SAAMA OMA TULESÄDE, OMA PEOSÄDE!

 


Nõo Veskijärve suplusvee kvaliteet on väga hea

Ametlik suplushooaeg kestab 1. juunist kuni 31. augustini, seega on suplushooaeg juba alanud! Käesoleva aasta mai ja juuni veeproovide tulemused vastavad nõuetele nagu ka kõigi varasemate aastate erinevad proovid. Veeproovide tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti kodulehel.

Nõo Veskijärve juures ei ole rannavalvet, seepärast palume olla tähelepanelik ja oma võimeid mitte üle hinnata. Ohuolukordade paremaks lahendamiseks on supluskohas päästerõngas koos kasutamise juhise ja muude abistavate materjalidega. Suplushooajal on suplusala tähistatud poidega.

Sven Tarto
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

 


Nõo valla noorte TÖÖMALEV ootab noori vanuses 13-17 eluaastat. Registreeri end malevasse!

Registreerimiseks töömalevasse tuleb täita ankeet, mis on avatud kuni 21. juunini 2019.

Pärast seda võetakse soovijatega ühendust ning antakse teada malevasse pääsemisest/mittepääsemisest. Vajadusel viiakse läbi tööintervjuu.

Noortele pakutakse heakorratöid valla objektidel, võimaluse korral ka kohalikes ettevõtetes.

Lisainfo: noortekeskus@nvv.ee, +372 501 9605

NB! KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Isikuandmete töötlemisel lähtub Nõo valla noorte töömalev seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud töömaleva korraldamisel ja läbiviimisel.

 

 


Parimad põhikooli ja muusikakooli õpilased käisid vastuvõtul vallamajas

11. juunil toimus Nõo kultuurimaja saalis Nõo Põhikooli ja Nõo Muusikakooli parimate õpilaste vastuvõtt.

Vastuvõtule oli kutsutud 98 õpilast, neist 16 last Nõo Muusikakoolist.Vallavalitsuse poolt tänasid tublisid õppureid väga heade tulemuste eest vallavanem Rain Sangernebo ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka. Nõo Põhikooli poolt andis tublimatele üle raamatu direktor Ilona Tars.

Pärast nn ametlikku osa koguneti õue, kus jäädvustati fotole kõik, kes oma tubli tööga tänukirja ära teeninud olid.

 


Põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale makstakse koolilõputoetust

Seoses põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisega maksab Nõo vallavalitsus toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud isikutele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist on Nõo vald.

Kooli lõpetajate toetuse suurus: 
põhikooli lõpetamise toetus  45 €
gümnaasiumi lõpetamise toetus 50 €

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus.

E-keskkonnas taotluse esitamine

Info taotluse esitamise kohta leitav


Ilmunud on Nõo Valla Lehe juunikuu number

Noorte karjääripäev 12. juunil kell 14.00 noortekeskuses

Hea NOOR!

Kas mõtled vahel, kelleks saada? Millised on oskused, mis sul selleks juba olemas on? Mida peaksid juurde õppima? Kuidas oma oskusi ja teadmisi CV ja motivatsioonikirja abil tööandjale tutvustada?

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitavad koolitus-töötoa raames vastuseid leida Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialistid.
Koolitusele on eelkõige oodatud noored vanuses 13-17 eluaastat ent kohti on ka teistele huvilistele.

Samal päeval avame ühtlasi registreerumise Nõo valla noorte töömalevasse, mis toimub 11.-17. august 2019. Koolitusel osalejatele on eelis malevasse registreerumisel!

Lisainfot koolitusel osalemise kohta saad: noortekeskus@nvv.ee, +372 501 9605 või noortekeskuses kohapeal.

Egle Haljassaar
noorsootööspetsialist

 


Nõo raamatukogu saalis on avatud maalinäitus. Tule vaatama!


Nõo valda külastasid Soome sõprusomavalitsuse esindajad Viitasaarilt

Nõo ja Viitasaari vald osalesid 24.-25.mail Pärnus toimunud seitsmendatel Eesti – Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekul.

Kokkutuleku programmi raames peetaval konverentsil arutleti erinevates töötubades kahe riigi ja nende omavalitsuste koostöövõimaluste tulevikuväljavaateid, tutvustati nutikaid lahendusi kohalikes omavalitsustes ning jagati parimaid praktikaid eurorahade toel atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks, kohaliku kultuuripärandi säilitamiseks ja turismi edendamiseks.

26. mail saabusid Viitasaari valla esindajad visiidile Nõo valda. Kohtumise käigus tutvusid külalised Nõo valla ettevõtlusega- külastati Viinamärdi talu, tutvuti Luke Mõisapargi ja Tartu Observatooriumiga Tõraveres ning tehti ringkäik valla hallatavates asutustes.

Täpsemalt saad lugeda Nõo Valla Lehe juunikuu numbrist.

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist


Teadaanne!

Seoses  põrandate hooldustöödega on Nõo vallavalitsus 31. mail alates kella 12 suletud.

Nõo raamatukogu on suletud 31. mail ja 1. juunil.

Vabandame.


Nõo Püha Laurentsiuse kiriku juurde rajatava tee ehituse kaevetööde käigus tuli pinnasest välja 13. sajandist ja hilisemast ajast pärinevaid münte

Arheoloogilistel kaevetöödel osalevad Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonna inimesed, kes on praeguseks leidnud umbes 130 münti, mis pärinevad erinevatest sajanditest.

Tartu Ülikooli arheoloogiakabineti juhataja Heiki Valk ütles „Oleme leidnud lisaks müntidele ka mõned sõlekesed, sõrmused ja söömisest maha jäänud potikilde, looma- ning kalaluid."

„Kiriku ümbrus oli omal ajal kihelkonna keskuseks ja ajaloost on säilinud, et Rootsi ajal kogunes rahvas kiriku juurde lauritsapäeva tähistama. Toimusid suured lauritsapäeva kirmased või kiriku laadad. Mõisapidajad saatsid siis rahvale õlut ja viina müümiseks ning Tartu kaupmehed tulid müüma oma kaupu," rääkis Valk.

Nõo kirikuaia heakorrastamise põhiprojekti raames rajatakse kirikuaeda jalgtee, kirikuaiast mööduv ja Meeri tänavat Tartu tänavaga ühendav sõidutee ning parkla. Töid teostab Brevell OÜ.


Nõo raamatukogus algab suveaeg ja muutunud on raamatukogu lahtioleku ajad

  01. juunist  kuni 02. septembrini on Nõo raamatukogu avatud:
    T – R  kell   10.00 – 17.00
    L         kell   10.00 – 14.00


Ettepanekuid eelarvestrateegiasse ootame 2. juuniks

Nõo Vallavalitsus alustab „Eelarvestrateegia 2020 - 2023" eelnõu koostamist.
Ettepanekuid eelarvestrateegiasse palume esitada 02. juuniks 2019. a elektrooniliselt aadressil  pille@nvv.ee

 

 


Kaevetööd Nõo kiriku juures

Nõo kirikuaia heakorrastamise põhiprojekti raames rajatakse kirikuaeda jalgteed, kirikuaiast mööduv ja Meeri tänavat Tartu tänavaga ühendav sõidutee ning parkla.

Tööde eest vastutab EELK Nõo kogudus.

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub 23.05.2019 kell 15.00 Nõo vallamajas

Istungi päevakorras:

1. „Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021" kinnitamine. (A. Vetka, I. Tars)

2. Nõo Vallavolikogu vallaelukomisjoni koosseisu muutmine. (J. Järveoja)

3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

 EELNÕUD

Nõo Põhikooli arengukava 2019 – 2021 kinnitamine

Nõo Põhikooli arengukava

Seletuskiri 

Vallaelukomisjoni koosseisu muutmine


Euroopa Parlamendi valimised

 Euroopa Parlamendi valimistel on kogu Eesti üks valimisringkond.

Nõo vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1Nõo vallamajas, aadressil Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Aiamaa, Järiste, Kolga, Nõgiaru, Unipiha ja Voika küla ning Nõo aleviku elanikud.

Lisaks saab eelhääletuse päevadel valimisjaoskonnas nr 1 hääletada iga hääleõiguslik isik, kes viibib Nõos ja valimispäevaks oma elukohajärgsesse jaoskonda hääletama minna ei saa.

Valimisjaoskond nr 2Observatooriumi Külastuskeskuses, aadressil Observatooriumi tn 1, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Keeri, Meeri ja Vissi küla ning Tõravere aleviku elanikud.

Valimisjaoskond nr 3Luke raamatukogus, aadressil Vanajärve tn 2, Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Altmäe, Enno, Etsaste, Illi, Ketneri, Kääni, Laguja, Luke, Sassi, Tamsa ja Uuta küla elanikud.

Kõigis Nõo valla valimisjaoskondades toimub eelhääletamine 20.0522.05.2019.

Valimispäeval 26. mail 2019 saab iga hääleõiguslik isik hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

 

NB! Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta ID-kaart või mõni muu pildiga isikut tõendav dokument (juhiload, pass).

Iga valija saab hääletada vaid ühe korra!

Valimispäeval on valijal, kes oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, õigus taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamiseks esitab valija vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotlust saab teha ka telefoni teel, helistades valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile alljärgnevatel telefoninumbritel:

valimisjaoskond nr 1 — 5411 0381,

valimisjaoskond nr 2 — 5411 0382,

valimisjaoskond nr 3 — 54110383.

 

Nõo valla valimisjuht
vallasekretär Aira Laul

 


Lastekaitsepäev toob Nõo muusikakooli parki huvitegevuse laada

Leia oma huvitegevus ja hobi!

Oled Sa noor või veidi eakam, juba kogenud harrastaja või alles sobivat huvivaldkonda otsimas, tule 4. juunil Nõo muusikakooli parki tähistama lastekaitsepäeva, mille raames toimub huvitegevuse laat.

Laadal on kavas etteasted, töötoad, näitus ja palju muud juba tegutsevatelt huviringidelt, mille juhendajad ja osalejad on varmalt valmis jagama teavet uute huvilistega. Igaühel on võimalus leida endale, oma lapsele või isegi sõbrale huvipakkuv tegevusala. Põnevust ja tegutsemislusti lisavad laadale Nõo Priitahtlik Päästeselts ja Kaitseliidu Elva malevkond koos Naiskodukaitse Elva jaoskonnaga. Selleks, et meeleolu veelgi parem oleks, astub lavalaudadel lisaks kohalikele tegijatele üles ka Daniel Levi bänd.

Head Nõo vallas tegutsevad käsitöötegijad ja kohalikku toodangut pakkuvad ettevõtted, ootame laadale ka teid. Lööge kaasa, tulge oma leti ja toodetega laadalistele heameelt valmistama. Huvilistel palun registreeruda hiljemalt 15. mail aadressil anneli@nvv.ee.

Kohtume 4. juunil kell 18-21 muusikakooli pargis ja veedame kogukonnaga toreda õhtu!

Ole kohal!

 

 


Selgusid XX tantsupeo etenduse „Minu arm“ osalejad

XX tantsupeo „Minu arm" 333 maakondlikku eelproovi on lõppenud. Kunstilise toimkonna valiku põhjal esineb tantsupeo kolmel etendusel 713 kollektiivi, sealhulgas 15 väliseesti kollektiivi.

Nõo vallast pääsesid tantsupeole:

Rahvatantsurühm Tähetar

Nõo naisrühm Madelin

MTÜ Tantsuklubi Triiniks

MTÜ Tantsuklubi Triiniks neiud

Tõravere naiste võimlemisrühm

Nõo reaalgümnaasiumi noorterühm

 

Täpsem info laulu- ja tantsupeo koduleheküljel

 

Tartumaa avalike bussiliinide muudatused alates 13.05.2019

Maaliinide sõiduplaanis on alates 13.05.2019 muudatused! Vaata ka: www.peatus.ee

Liin 401

Tartu-Elva (kiirliin)

Ära jääb väljumine ELVA kell 07:45 (lisatud liini 453 sõiduplaani). Liini pikkus muutunud.

Liin 403

Elva-Tartu (kiirliin)

Muutunud väljumisajad alates ELVA peatusest. Väljumine kell 09:40 (seni 09:30), saabumine TARTU BUSSIJAAM kell 10:25 (seni kell 10:15).

Liin 404

Elva-Tartu (kiirliin)

Ära jääb väljumine ELVA kell 10:20 (lisatud liini 454 sõiduplaani). Liini pikkus muutunud.

Liin 412

Tartu-Nõo-Arbimäe-Elva

Käigus esmaspäevast reedeni, v.a riigipühad (seni esmaspäevast neljapäevani v.a riigipühad).

 

Liin 417

Elva-Arbimäe-Nõo-Tartu

Käigus esmaspäevast reedeni, v.a riigipühad (seni esmaspäevast neljapäevani v.a riigipühad).

 

Liin 443

Tartu-Nõo-Arbimäe-Elva-Rõngu

Käigus pühapäeval ja riigipühadel aastaringselt, 01.11.-30.04, laupäeval (seni reedel, pühapäeval ja riigipühadel aastaringselt, 01.11.-30.04

Liin 444

Rõngu-Elva-Arbimäe-Nõo-Tartu

Liin suletud alates 13.05.2019 (asendab liin 454).

Liin 449

Tartu-Elva (kiirliin)

Lisatud väljumine TARTU BUSSIJAAM kell 07:50 (seni liini 401 väljumine). Liini pikkus muutunud.

Liin 453

Tartu-Elva-Rõngu

Uus liin, käigus esmaspäevast reedeni, v.a riigipühad.

Liin 454

Rõngu-Elva-Tartu

Uus liin, käigus esmaspäevast reedeni, v.a riigipühad.

Liin 707

Tartu-Koosa-Varnja-Nina-Kallaste-Kokora-Alatskivi

Muutunud väljumisajad alates SOPAKU peatusest, väljumine kell 14:30 (seni 14:31).

Liin 921

Elva-Karijärve-Erumäe-Majala-Elva

Käigus neljapäeval, v.a riigipühad (seni reedel, v.a riigipühad).

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd lasteaiaõpetajatele


Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine

 Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus,.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 10.05.2019 kuni 10.06.2019 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@nvv.ee või saata posti teel aadressile:  Voika 23, Nõo alevik, Tartumaa, 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamaja sotsiaalosakonnas.

Meetme raames moodustatud sotsiaalprojektide menetlemise komisjon kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning viib läbi kodukülastuse kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab Nõo Vallavalitsus rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Lisainfo eluruumi kohandamise taotlemise kohta:

sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik
telefon 745 5004 , e-post jaanika@nvv.ee

sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter
telefon 745 5475, e-post ene@nvv.ee

Lisainfo ja toetuse taotlemise vormid http://nvv.kovtp.ee/puuetega-inimeste-eluaseme-fuusiline-kohandamine.

 


KredEx avas 06.05.2019.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

 Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni 5000 eurot.

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a.

Toetust saab taotleda:

Eluaseme soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;

Ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.

Olulisemad tingimused:

2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal makstud kodutoetust.

Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid.

Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.

Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).

Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.

Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.

Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.

Kui leibkonnas on kaks vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.

Taotlust saab esitada alates 06.05.2019.a. KredExi e-teenuste keskkonnast, e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal, posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate: www.kredex.ee.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad taotleda kuni 5000 eurot.

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019.a.

Toetust saab taotleda:

q eluaseme soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;

q ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.

Olulisemad tingimused:

q 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018. aastal makstud kodutoetust.

Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid;

q kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse;

q taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused);

q taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi;

q teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne;

q peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta;

q kui leibkonnas on kaks vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.

 

Taotlust saab esitada alates 06.05.2019.a. KredExi e-teenuste keskkonnast, e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal, posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate www.kredex.ee.

Lisainformatsiooni saamiseks võib pöörduda Nõo valla sotsiaalosakonda

AGNES LAASBERG
lastekaitsespetsialist

 


Üleskutse lüüa kaasa "Eesti 2035" pikaajalise strateegia arvamuskorjes

Rahandusministeerium ja riigikantselei eestvedamisel koostatakse Eestile pikaajalist strateegiat „Eesti 2035", et Eesti oleks ka 10 või 20 aasta pärast koht, kus oleks hea elada, töötada, õppida või külastada. Strateegia loomises on kaasa rääkima oodatud kõik Eesti inimesed ning kuni 10. maini kestab selle tarvis veel ka üle-eestiline arvamuskorje.

Arvamuskorjes osalemiseks tuleks täita lühike e-küsimustik aadressil www.eesti2035.ee. Need inimesed, kes e-kanaleid kasutada ei saa või ei soovi, on küsimustik paberil täitmiseks ka raamatukogudes üle Eesti.

Eesti 2035 meeskond.


Ilmunud on Nõo Valla Lehe maikuu number

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisest Nõo vallas

Euroopa Parlamendi valimistel on kogu Eesti üks valimisringkond.

Nõo vallas on moodustatud kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1Nõo vallamajas, aadressil Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Aiamaa, Järiste, Kolga, Nõgiaru, Unipiha ja Voika küla ning Nõo aleviku elanikud.

Lisaks saab eelhääletuse päevadel valimisjaoskonnas nr 1 hääletada iga hääleõiguslik isik, kes viibib Nõos ja valimispäevaks oma elukohajärgsesse jaoskonda hääletama minna ei saa.

Valimisjaoskond nr 2Observatooriumi Külastuskeskuses, aadressil Observatooriumi tn 1, Tõravere alevik, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Keeri, Meeri ja Vissi küla ning Tõravere aleviku elanikud.

Valimisjaoskond nr 3Luke raamatukogus, aadressil Vanajärve tn 2, Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond, kus hääletavad Altmäe, Enno, Etsaste, Illi, Ketneri, Kääni, Laguja, Luke, Sassi, Tamsa ja Uuta küla elanikud.

Kõigis Nõo valla valimisjaoskondades toimub eelhääletamine 20.0522.05.2019.

Valimispäeval 26. mail 2019 saab iga hääleõiguslik isik hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

NB! Kindlasti tuleb valimisjaoskonda kaasa võtta ID-kaart või mõni muu pildiga isikut tõendav dokument (juhiload, pass).
Iga valija saab hääletada vaid ühe korra!

Valimispäeval on valijal, kes oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, õigus taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamiseks esitab valija vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotlust saab teha ka telefoni teel, helistades valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile alljärgnevatel telefoninumbritel:

valimisjaoskond nr 1 — 5411 0381,

valimisjaoskond nr 2 — 5411 0382,

valimisjaoskond nr 3 — 54110383.

Nõo valla valimisjuht
vallasekretär Aira Laul


Planeeringuteated

Nõo Vallavalitsus võttis 22. aprill 2019 korraldusega nr 158 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Nõo vallas Nõo alevikus asuva Liivapõllu katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 13.05–27.05.2019 vallakantseleis.

Planeeritava ala pindala on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheksaks elamukrundiks ja määrata ehitusõigused üksikelamute ja/või kaksikelamute ning abihoonete püstitamiseks. Planeering on kooskõlas kehtiva Nõo valla üldplaneeringuga. Planeeringumaterjalidega saab tutvuda Nõo valla kodulehel http://nvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

 

Nõo Vallavolikogu algatas 25. aprilli 2019 otsusega nr 69 Nõo vallas Tõravere alevikus asuva Ojamaa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ning kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeritava ala pindala on ca 4,9 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada katastriüksus kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus olemasoleva elamu laiendamiseks ja uue elamu ning abihoonete püstitamiseks Detailplaneering on kooskõlas Nõo valla üldplaneeringuga.

 


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi viib läbi laskeõppused Kahna karjääris ajavahemikel 04-05.05.2019 ja 18-19.05.2019. 
Palume olla ettevaatlikud nimetatud aegadel seal kandis liikudes.

Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor:
Erki Vään, tel 
501 4110. 


 


Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka  veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.

Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614,
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

 

Linn/alevik

Õigusnõustamise teenuse osutamise kohad

Teenuse osutamise regulaarsus

Jõgeva

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Ristiku 3, Jõgeva)

kuu 4. esmaspäev

Jõhvi

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare 7, Jõhvi)

kuu 1. kolmapäev

Kuressaare

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
(Pikk 39, Kuressaare)

kuu viimane reede

Haapsalu

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda
(Kastani 7, Haapsalu)

kuu 2. neljapäev

Narva

Narva kohtumaja (1.Mai 2, Narva)

kuu 1. kolmapäev

Paide

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda
(Lai 33, Paide)

kuu 3. esmaspäev

Põlva

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda
(Uus 2, Põlva)

kuu 2. kolmapäev

Pärnu

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
(Riia mnt 70, Pärnu)

kuu 2. teisipäev

Rakvere

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Lille 8, Rakvere)

kuu 1. kolmapäev

Rapla

Rapla kultuurikeskus (Tallinna mnt 17a, Rapla)

kord kvartalis

Tallinn

Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn)

iganädalaselt reedeti

Tartu

Tartu Puuetega Inimeste Koda
(Rahu 8, Tartu)

kuu 4. esmaspäev

Valga

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Kungla 15, Valga)

kuu 2. kolmapäev

Viljandi

Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda
(Posti 20, Viljandi)

kuu 3. esmaspäev

Võru

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (Lembitu 2, Võru)

kuu 2. kolmapäev

 


On õige aeg mõelda ahju ja pliidi ohutuse parandamisele

Kristo Koppel
Pottsepp-meister, tase 5

Korstnapühkija on mõistlik tellida juba kevadel, sest sügisesse jättes on tihtilugu järjekorrad pikad. Puhastustööde kõrval on tema ülesanne hinnata kütteseadmete seisukorda ja remondivajadust ja needki tööd tuleb vajadusel enne kütteperioodi ära teha. Kui jätta tööd sügisesse, siis ei pruugi korstnapühkija poolt avastatud vigade parandamiseks pädevat pottseppa leida enne jõule. Kütteseadme parandustööde tellimisel soovitan küttekoldega tutvuma kutsuda mitut pottseppa. Selliselt saab omanik erinevad hinnapakkumised ja selguse, kui kalliks võib kütteseadme vea parandamine kujuneda.

Lihtsamini kõrvaldatavad vead, mis tekitavad tuleohu hoonele

Lihtsasti kõrvaldatavad, kuid samas ohtlikud vead on mõrad ahju vuukides ja logisevad ning ebatihedad ahjuuksed. Seda nii mürgise vingugaasi tuppa tungimise kui otsese tuleohu poolest. Lõõristikus süttida võiva tahma põlemistemperatuur on väga kõrge. Tahm põleb nagu säraküünal ja vuukides olevatest pragudest võib selle säraküünla tulikuum pallike välja veereda, mille tagajärjel võib süttida hoone. Seepärast peab laskma kogenud pottsepal üle vaadata vuukide sügavuse ja täite ulatuse. Kütja ise peab hoolitsema selle eest, et ahju, pliidi või ühenduslõõri vahetus läheduses poleks kergesti süttivast materjalist asju nagu vaibad, tolm või puupraht. Lihtsamate remonditööde orienteeruvad hinnad: uksepealse kivi asendamine ja ukse ümbruse tihendamine umbes  84 eurot, ühenduslõõri (slepe) vuukide tihendamine või taastäitmine alates 120 eurost.

Kallimad ja raskemini kõrvaldatavad vead

Kui ahju kolde võlvis on puudujääke, siis mõjutab see terve kütteseadme koostet ja päevakorda võib kerkida lausa uue ahju ehitamise vajadus. Väga üksikutel juhtudel on võimalik võlvist alla kukkunud kivi spetsiaalse seguga remontida või hea õnne korral see asendada. Töö hinnaklass algab umbes 240 euro juurest.

Pliidid

 • Pliitide puhul tuleks kindlasti jälgida küpsetus- või keeduplaadi terviklikkust. Juhul kui seal on mõni pisike mõra, siis see veel kasutamist liiga palju ei sega. Kui aga keeduplaat on läbiva mõraga ning seda tuleb paigal püsimiseks toestada, tuleb see kindlasti välja vahetada. Keeduplaatide hinnad algavad 80 euro juurest.
 • Keeduplaadi järel tuleb tähelepanu pöörata pliidi uksele ja praeahjule. Tihtilugu on plekist praeahjudel pealt plekk ära põlenud või sulanud ning tänu sellele pudeneb osa tuhka koldest praeahju. Selline ahi ei ole aga enam toidu valmistamiseks ohutu ja ka ülimürgine nähtamatu ja lõhnatu vingugaas võib praeahju uksest tuppa imbuda.

Ära kasuta vahtu!

 • Olenemata kütteseadme veast ei tohi selle parandamiseks kasutada mitte ühtegi ehitusvahtu. Ka poes saada olev nii nimetatud "tulekindel" vaht on tegelikult põlevmaterjal!
 • Ahju või kamina silikooni võib kasutada pigem kütteseadme metallosade tihendamiseks. Savivuukide täitmiseks kuumakindel silikoon kõige sobivam materjal pole ning kaua vastu ei pea. Põhjuseks on see, et keraamika ehk savitellise ning silikooni soojuspaisumine on erinev, mille tõttu silikoon vuukidest lahti tuleb.

Pottsepa valikul tasuks enne töö tellimist kontrollida tema tausta. Eeskätt seda, millise kategooria kutsetunnistust pottsepp omab. Majandustegevusena võib pottsepa teenust pakkuda pottsepp tase 4 või tase 5. Pottsepp-selli tase 3 on selline tase, millega tohib tööd teha ainult juhendaja järelevalve all. See tähendab, et juhendaja kontrollib tööde kvaliteedi üle ja kinnitab seda oma allkirjaga. Pottsepa kutse olemasolu ja pädevust saab kontrollida kodulehelt www.kutsekoda.ee.

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht
e-post: marek.kiik@rescue.ee


Teade puuetega laste vanematele

Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakond annab teada, et senise puudega lapse hooldetoetuse asemel on puudega laste vanematel võimalus taotleda vajaduspõhist toetust lapse puudest tingitud lisakulude kompenseerimiseks (ravimid, abivahendid, transport, teenused vm). Põhjendatud taotlusele tuleb lisada kuludokumendid, millest nähtub lisakulude vajadus, kehtiv puude otsus ning võimalusel kehtiv rehabilitatsiooniplaan.

Puudega lapsed, kellele on määratud igakuine või perioodiline toetus (näiteks transporditoetus), nende puudega laste vanemad sama sisuga vajaduspõhist toetust taotleda ei saa.

Toetuse saamiseks palume pöörduda Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonda või saata kodulehelt leitav taotlus e-postile vald@nvv.ee.

taotluse vorm

Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakond


Eestis on tuleohtlik aeg!

6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Looduses lõket tehes või grillides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest ka väike eksimus lahtise tule kasutamisel võib kaasa tuua rängad tagajärjed.

Päästeamet tuletab meelde, mismoodi tuleohtlikul ajal tuld teha või kus ja kuidas grillida.

Grillimine

 • Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal.
 • Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
 • Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5m kaugusel.
 • Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2m kaugusel.
 • Küttegaasil töötava grillseadme koha valikul juhindu kasutusjuhendist.
 • Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. Kuum grill on tuleohtlik.

Lõkke tegemine

 • Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
 • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit
 • Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8m kaugusel hoonetest.
 • Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15m kaugusel hoonetest ja 20m metsast.
 • Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul).
 • Ära jäta lõket järelvalveta ja hoia käepärast ämber veega või tulekustuti.
 • Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.
 • Kulu põletamine on keelatud!

Lõkke tegemine metsas

 • Metsas tohib lõket teha selleks ette valmistatud ning tähistatud kohtades.
 • Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.
 • Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.

 


Ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks pürgivad Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastavad Suurel Munamäel hea tahte lepingu

Kahekümne Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid eesotsas Tartu linnapea Urmas Klaasiga allkirjastavad esmaspäeval, 29. aprillil kell 10 Suurel Munamäel koostöölepingu, mis toetab Tartu kandidatuuri 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste ühine ettevõtmine: "Euroopa kultuuripealinna tiitel toetaks meie regiooni omavalitsuste arengut mitmeti, lisaks kultuurielu edendamisele pakub ühine ettevõtmine Lõuna-Eestile nii majanduslikku kui mainekasu."

Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastavad Suurel Munamäel hea tahte lepingu, millega kinnitavad oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks. "Kui ühendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti tugevused, looduslik ja kultuurilooline mitmekesisus, on tulemuseks ka tugevam taotlus," rõhutas linnapea Urmas Klaas.

Tartu 2024 kandidatuurimeeskonna Lõuna-Eesti koordinaatori Annela Laaneotsa sõnul on Euroopa kultuuripealinna lõppvooru taotlust koostades kohtutud kõigi kaasatud maakondade kultuurijuhtidega ning korraldatud kõigis maakondades ka avalikke arutelusid. "Me teeme Lõuna-Eestis koostööd, et pakkuda rahvusvahelisele žüriile välja parimad ideed, üritused ja toimumispaigad, võttes samas arvesse erinäoliste omavalitsuste kultuurielu tugevusi ja tulevikunägemusi," sõnas Laaneots.

Suurel Munamäel ja selle vaatetornis toimuval sündmusel esineb muusikalise tervitustega ka Võrumaa juurtega muusik, laulja ja looja Mari Kalkun.

Euroopa kultuuripealinnaks kandideerivad üheskoos Põlva maakonna, Võru maakonna, Valga maakonna, Tartu maakonna omavalitsused ning Viljandi ja Tartu linn.

Milline Eesti linn võidab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli, selgub juba augustis. Konkursi lõppvooru jõudnud Eesti linnadelt Narvalt ja Tartult oodatakse lõplikku taotlust ehk kandidatuuriraamatut 1. augustiks. 26.-27. augustini külastab lõppvooru jõudnud linnasid Euroopa kultuuripealinnade žürii. 28. augustil kaitsevad linnade esitlusmeeskonnad rahvusvahelise žürii ees oma lõppvooru taotlusi, misjärel žürii kuulutab välja 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võitja.

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuuri kohta saab rohkem lugeda koduleheküljelt www.tartu2024.ee ja sotsiaalmeediakanalitest www.facebook.com/Tartu2024 ning www.instagram.com/Tartu2024.

Annela Laaneots
Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator
Tel: 557 9808
www.tartu2024.ee

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks. (P. Sügis)

3. Määruse „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord" muutmine. (A. Laul)

4. Jaoskonnakomisjonide moodustamine. (A. Laul)

5. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks (Etsaste depoo). (A. Laul)

6. Detailplaneeringu algatamine (Ojamaa katastriüksus). (S. Tarto)

7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 
NÕO VALLA 2019.a I LISAEELARVE  

Nõusoleku andmine laenu võtmiseks

Nõo Vallavolikogu 14.06.2018 määruse nr 14 "Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse määramise tingimused ja kord" muutmine

Seletuskiri 

Seletuskiri päevakorrapunkt nr 4 juurde

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks

Detailplaneeringu algatamine

 

 

 


Teavita vallavalitsust naabri või enda kaunist kodust!


Lauluvõistluse Tartumaa Laululaps 2019 Nõo valla eelvoor toimub 28. aprillil kell 11 Nõo Kultuurimajas

Esinemise järjekord:

   kl 11.00     I vanusegrupp 3-7 aastased          

 1. Nellie Karro  
 2. Liselle Korela              
 3. Elina Eenmäe           
 4. Tuule Remsel           
 5. Stella Liiva            
 6. Brigitta Pertmann    
 7. Mirte Marii Taimur            
 8. Rebecca Soonvald               
 9. Reta Reinberk                     

kl 11.55     II vanusegrupp 8-10 aastased

 1. Anethe Marran                                 
 2. Agnethe Marran              
 3. Marelle Pertmann
 4. Sofia Marie Rebane             
 5. Mirtel Randala     
 6. Mirjam Tiidumaa     

   Kl 12.35     III vanusegrupp 11-13 aastased

 1. Ott Eenmäe                 
 2. Kristin Marii Viinalass
 3. Marita Shornikova               

  *Hääli saab lahti laulda:

 I vanusegrupp kl 10.00 -10.30 laval ja teise korruse prooviruumis

II ja III vanusegrupp kl 10.30 – 10.55 teise korruse prooviruumis

*Heliproovi  saab teha  enne vanusegrupi võistlust esinemisjärjekorra alusel, iga laps kuni 1:30 /aeg minutites/.

I vanusegrupi heliproov algab kell 10.20, II ja III vanusegrupp peale eelmise vanusegrupi esinemist.

*Lauluvõistlust helindab  Neumann Stuudio OÜ

Tartumaa Omavalitsuse Liidu eestvedamisel korraldatakse sel aastal teistkordselt ülemaakonnalist laste ja noorte laulukonkurssi Tartumaa Laululaps. Kui eelmise aasta võitjad said pileti üleriigilisele „Laulukarussellile", siis nüüd, „Laulukarusselli" vaheaastal, lõppeb võistlus Maakondliku lõppvõistlusega.

Konkurss koosneb piirkondlikest eelvoorudest ning suurest lõppvõistlusest. Eelvoorudes valitakse igast vanusegrupist kaks parimat, kes pääsevad edasi maakondlikule lõppvõistlusele.

Piirkondlikud eelvoorud toimuvad ka teistes Tartumaa valdades, kuid igal lauljal on õigus osaleda vaid ühe piirkonna eelvoorus ning esindada vaid üht kooli, laulustuudiot või muud õppeasutust. Eelvoorus saab esindada vaid üht valda.

Nõo  valla piirkondlikku eelvooru  korraldab Nõo Kultuurimaja. Konkursile registreerimine  on lõppenud!

Konkursitingimuste reglement on leitav siit


2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail.

Kui teie esitab e-PRIAs taotluse esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Volituse saab vormistada e-PRIA uues iseteeninduskeskkonnas või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee à Registrid à Esindusõigused ja volitused. Need volitused kehtivad ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Varem vanas e-PRIAs antud volitused kaotasid 27. juunil 2018 kehtivuse ja klient peab uues e-PRIAs andma uuesti volitused vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud/osalised volitused või kelle esindusõigus tuleneb äriregistrist ning registrikaardil ei ole määratud erisusi koos esindamise kohta.

5. aprillil avasime vana e-PRIA Minu põllud teenuses põldude ja Minu niidud teenuses PLK alade piiride joonistamise. Kui elektroonilistel kaartidel piirid aegsasti valmis joonistada, läheb taotluse esitamine hiljem ladusamalt!

Kuidas joonistada  põlde/PLK alasid

Uude e-PRIAsse sisse loginul tuleb valida klient, keda soovitakse esindada, vana e-PRIA teenuste kasutamiseks valida ülemiselt siniselt menüürealt Vana e-PRIA ning vajutada nupule Sisene vanasse e-PRIAsse. Edasi tuleb valida menüüreal Teenused.

Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse Minu põllud või Minu niidud sisenevale kliendile laaditakse alla PRIA või Keskkonnaameti poolt kindlakstehtud andmed tema põldude ja PLK alade kohta Need võivad olla kohapealses või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide või ortofotode alusel kontrollitud põllud ja PLK alad.

Seejärel saab joonistada oma põllud/PLK alad, mida soovitakse lisada 2019. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid saavad kohe pärast teenusesse sisenemist hakata joonistama oma põlde/PLK alasid.

Taotlust ei saa praegu veel eeltäita. Joonistatud põllud saab lisada taotlusele ning taotluse ära esitada alates 2. maist. PLK alad saab Keskkonnametile kooskõlastamiseks saata alates 2. maist -pärast kooskõlastuse saamist tuleb need lisada PLK taotlusele ja taotlus ära esitada.

Põldude/PLK alade joonistamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2019. aastal ja et toetuse taotlejal oleks nende maade kohta olemas kehtiv maakasutusõigus.

Kui võrreldes e-PRIAs näha olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse ka uusi maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide moodustamiseks või olemasolevate muutmiseks (vt vanas e-PRIAs Teenused à Pindalatoetused à Andmete esitamine  à Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek).

Toetused ja muudatused 2019

Tänavu saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 17. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi, maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi nagu eelmisel aastal. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (vt rubriike taimekasvatus ja loomakasvatus). Tänavu tuleb aga arvestada oluliste muudatustega:

 • Ühtse pindalatoetuse taotlejatel ei ole enam lubatud hekseldatud rohumaadel hekslit maha jätta – nii niitmise kui hekseldamise korral tuleb rohi kokku koguda.
 • Kui viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamisega seoses põllumajanduslikku tootmist ei toimu, siis tuleb rohttaimedega kaetud reavahed hooldada sarnaselt rohumaadega ning hekslit ei tohi ka seal maha jätta.
 • Eelmisel aastal on Eestis püsirohumaade pind vähenenud üle lubatud määra. Tänavu pole lubatud püsirohumaid ühelgi taotlejal, kellele kehtivad rohestamise nõuded, mitte mingis ulatuses üles harida. Neil, kelle kasutuses on viimase kahe aasta jooksul ülesharitud püsirohumaid, tuleb see PRIA määratud ulatuses tagasi rajada. Sellise kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 17. juuniks 2019 oma taotlusel märkega TAR.
 • Rohestamise toetusega seoses arvestatakse põllumajanduskultuuride kasvupindade osakaalusid mitmekesistamise nõude täitmisel 15. juunist 1. augustini kasvavate põllumajanduskultuuride kasvupindade alusel. Ökoalaks valitud kesa tuleb hoida katkematult kesana kuue kuu vältel kuni 1. augustini.
 • Keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetust (KSK) makstakse kuni 10 ha ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks.
 • Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) uut kohustust 2019. a võtta ei saa. Kohustust ei saa suurendada üle 20% võrreldes esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalaga. KSM kohustuse saab asendada osaliselt või täielikult keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse (KSA) kohustusega.
 • Mahetoetust (MAH) antakse kuni 15 ha köögivilja, maasika, ravim- ja maitsetaimede ning kuni 70 ha puuvilja- ja marjakultuuri kasvatamise eest. Kellele määrati 2018 MAH toetust puuvilja- ja marjakultuuride eest, saavad kohustuseperioodi lõpuni toetust ka üle 70 ha, kuid mitte rohkem kui selle pinna ulatuses, mille kohta anti MAH toetust 2018 esitatud taotluse põhjal.
 • KSM ja MAH taotlejate jaoks on 2019. aastal kehtestatud teatud erandid rohumaadele toetuse taotlemisel, täpsemalt vt kodulehelt.
 • Loomade heaolu toetust ei saa enam sigade kohta, keda peetakse loomakasvatushoones, kus kasutatakse vedelsõnnikutehnoloogiat ning kus tekib vedel- või poolvedelsõnnik.
 • Piirkondliku veekaitse toetuse (VESI) uut kohustust saab teatud nitraaditundliku ala kohta võtta ka tänavu.

Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale". Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või pöörduda nõuandekeskuse konsulentide poole, vt www.pikk.ee. e-PRIA teenuste kasutamisel saab abi ka klienditeenindajatelt PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kus on olemas kliendiarvutid.

Edukat taotlemist!

Eveliis Padar
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
737 1215
5342 3747
eveliis.padar@pria.ee
www.pria.ee


Elroni kagusuuna sõiduplaanis taas muudatused

Seoses suveperioodiga hakkavad rongid alates 27.aprillist sõitma taas Piusale, samuti lisandub Tartu-Koidula(-Piusa) liinile nädalavahetustel kolmas väljumine.

Kagusuuna sõiduplaani alates 27.04 leiate Elroni kodulehelt:

http://elron.ee/wp-content/uploads/2019/04/KAGUSUUND_al-27.04.pdf.

AS Eesti Liinirongid

 


Maa-amet alustas iga-aastase aeropildistamisega

Mõõdistuslennud katavad Eesti lõunapoolse osa. Ühe ettevalmistustööna paigaldatakse mitmele  poole maastikule valged ruudukujulised kilest märgised, mis sügisel kokku korjatakse. Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel.


Maa-amet alustas aprillikuus iga-aastaste mõõdistuslendudega, et uuendada kaardiandmeid. Tänavu toimuvad ülelennud Eesti lõunapoolsel alal, milleks on Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääv ala koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saarega (skeemil). Sellest idapoolne osa pildistatakse kaardistamise eesmärgil enne puude lehtimist ja läänepoolne juba lehes puudega. Lisaks pildistatakse varakevadel sobivate ilmastikutingimuste kestmisel ka põhjapool asuvaid suuremaid linnu ja asulaid.

Samuti jätkuvad maastiku märgistustööd aladel, millest toimuvad ülelennud. Märgisteks on 60 × 60 sentimeetri suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule, ja on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk" (pildil). Valged ruudud on vajalikud aerofotode hilisemal töötlemisel. Märgis jääb pildile ja seda kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Maa-amet palub mõistvat suhtumist ja markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Markeeringud paigaldatakse maastikul kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegemisi häirida. Maa-amet eemaldab märgised pärast aeropildistamise hooaja lõppemist ehk alates sügisest.

Eelmisel aastal pildistati Eesti põhjapoolne osa. Ülelennu tulemusel saadakse 20–25 cm piksli suurusega pildid. Tiheasustusalade ortofotod valmistatakse parema kvaliteediga, kus piksli suurus on 10–16 sentimeetrit.

Aerofotodest saadakse maapealse järeltöötlemise tulemusel ortofotod, millele on kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse abil. Sellel aeropildistamise hooajal toodetud ortofotod jõuavad Maa-ameti geoportaali alates sügisest.

Lennuplaan


Lisainfo:
Karmen Kaukver
Maa-ameti avalike suhete nõunik
Karmen.Kaukver@maaamet.ee
tel 5694 5407


Avatud on Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise voor

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine".

Nõo valla Omaalgatuse Fondist (edaspidi: NOF) rahastatakse projekte valla 2019. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.

Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:
1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;
2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:
1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;
2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;
3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10%. Omaosalus võib olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo Vallavalitsus kirjalikult Projekti teostamise lepingu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. aprillil 2019 kell 16.00.

Taotluse saab esitada:
1) e-posti aadressile vald@nvv.ee;
2) läbi Nõo valla veebilehe teenuste-toimingute keskkonna;
3) tuua paberkandjal Nõo Vallavalitsuse kantseleisse.

Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF".

Rahalise toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, mis on leitav Nõo valla veebilehel: http://nvv.kovtp.ee/blanketid1 või läbi Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonna: http://nvv.kovtp.ee/omaalgatuse-fond.

 

Nõo Vallavalitsus

 


Üle-eestiline akende restaureerimise päev - VAATA VANA AKENT! 24. mail. 2019

Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuva teabe- ning praktiliste oskuste edasi andmise päevade mõte on julgustust saanud rootslaste igal kevadel 30. mail toimuvast akende restaureerimise päevast.

Käesoleval aastal liitume siinmailgi selle taastamist ning ka taaskasutust väärtustava liikumisega. Puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku hoolduse korral aastakümneid!

Aknad on hoonetel nagu silmad, tuues ruumidesse vähemal või enamal määral valgust ja pakkudes seestpoolt välja vaadates erinevaid vaateid.

Juba esimeste päikeseliste veebruarikuu päevadega oli näha, kuidas inimesed elavnevad. Sellise ilusa ilmaga toast päikese poole vaadates märgatakse akent - tihti ju alles talvetolmust ning värskendust ootavat. Maikuuks, mil kutsume kõiki akende taastamise päevadega liituma, on akende klaasist paled ammu puhtaks pestud ja vaim valmis väärikate puitraamidega akende hooldustööde ettevõtmiseks: mis vajab värvivärskendust, kus on vaja kittida või kus koguni kannatada saanud ja pudeneva verandaakna raam plommida.

Üle Eesti toimub teavituspäevi ning praktilisi töötubasid Virust Võruni ja saartest idaservani, Kesk-Eestist rääkimata. Kindlasti toimub üritus ka Eesti Vabaõhumuuseumis.

Reede, 24.mai on teavituspäev, kus kogunetakse loenguid kuulama või tehakse ringkäike. Laupäeval ja pühapäeval järgnevad praktiliste tegevuste töötoad soovijatele.

Kaasalöömisest võib aga jätkuvalt jooksvalt teada anda. Eriti on oodatud kogukonnakesksed ettevõtmised.

Informatsiooni kõigi toimuvate ürituste kohta leiab aadressilt www.facebook.com/vaatavanaakent/.

Korralda oma üritus!
Kui tekkis soov ka oma kodukandis sarnane teabepäev ja/või töötuba korraldada või siis hoopis joonistuste võistlus, oma raamatukogus vastava erialakirjanduse näitus teha vms, siis pane kirja toimumise koha aadress, pisut infot toimuva sisu kohta ning korraldaja kontaktandmed ja anna sellest teada „Vaata vana akent!" päeva Lõuna-Eesti koordinaator Annele aadressil tartu@srik.ee, et saaksime infot levitada. Kui sul on sisulise korralduse osas soov nõu küsida või aru pidada, võid samuti kirjutada.

Anne Tullus
MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus


Tule tähista maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise sündmusega Jüriöö Märgutuled 2019


OSALE MÄRGUTULEDE KETIS VÕI SÜÜTA TULI OMA KODUKOHAS!
Rohkem infot suurürituse kohta leida: https://xn--jrimrgutuled-jcb4wa6g.ee/


Noorte töömessil „Suveks tööle“ pakub tööd 150 tööandjat

Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online–keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige 13-26 aastastele noortele suveks töö või vabaaja tegevuse leidmiseks.

Messil osaleb ligi 150 tööandjat ja pakkumisel on nii suvised hooajatööd kui ka võimalused kooli kõrvalt töötamiseks, pakkumised ei ole ainult Eestisse, vaid ka välismaale. Tööpakkumisi on väga erinevaid - otsitakse projektijuhte, laagri kasvatajad, mängujuhte, tantsuõpetajad aga ka online-turundajaid.

Eesti Töötukassa noortegarantii juht Liis Seeme ütleb, et online mess annab võimaluse osaleda kõikidel huvilistel üle Eesti. „Eriti hea meel on selle üle, et tööpakkumisi on ka päris noortele, üle 20 tööandja pakub tööd juba 13 aastastele noortele. Samuti on tööpakkumisi igas maakonnas," lisab ta.

Noorte tööle võtmine on kasulik mõlemale poolele „Suvel töötamine on noorele hea võimalus nii kogemuste saamiseks kui ka endale lisaraha teenimiseks. Tööandjad on mõistnud, et noore tööle võtmine on hea võimalus ennast reklaamida ja tulevikus töötajaid leida," räägib Seeme.

Messil on võimalik vestelda ka karjäärispetsialistidega, kes vastavad töö- ja haridusega seotud küsimustele ning toimuvad veebinarid, mis mõlemal päeval algavad kella 16.00st.

Messi korraldavad Eesti Töötukassa ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Mess toimub aadressil http://www.toomess.ee/suvekstoole.

Lauri Kool
Eesti Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist
Tel: 5277574
lauri.kool@tootukassa.ee


KOLMAPÄEVAL TOIMUB ALATSKIVIL "EUROOPA KULTUURIPEALINN 2024" TARTU MAAKONNA ARUTELUÕHTU

Kolmapäeval, 10. aprillil algusega kell 17.30 toimub Alatskivil Euroopa kultuuripealinnaks pürgiva Tartu ja Lõuna-Eesti omavalitsuste  Tartu maakonna aruteluõhtu.

Aruteluõhtul otsitakse vastuseid küsimustele, mis on  Tartumaa omapära Euroopas? Kuidas loovad ja saavad kultuuripealinnast tiitlivõidu korral osa lõunaeestlased?

10. aprillil algusega kell 17.30 toimuval Tartu maakonna arutelul Alatskivi lossis astuvad üles Koosa kandist pärit Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Voronja Galerii eestvedaja Raul Oreškin. Vestlusringi juhib Tartu 2024 kanditatuurimeeskonna juht Erni Kask.

Aruteluõhtu vestlusring, kust kõik kohaletulnud on oodatud aktiivselt osa võtma,  kestab poolteist tundi. Järgneb Tartu Elektriteatri kinoõhtu, mille avateosteks on Alatskivil Peipsiääre valla noorte samal päeval valminud animatsioonid.  Seejärel linastub Sergei Kibuse animafilm "Teofrastus" (2018), viimase valmimisest vändatud making of-film ning Ants Tammiku soomaastikke vaatlev loodusfilm „Habras maailm" (2016).

Sarnased aruteluõhtud on toimusid ka 14. märtsil Põlva maakonnas Räpinas ja 28. märtsil Võru maakonnas Haanjas ja saab toimuma 11. aprillil Valgas.

Tartu kandideerib 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks koos Lõuna-Eesti omavalitsustega. Rohkem infot www.tartu2024.ee.

Sündmuse event FBs: https://www.facebook.com/events/564793054020988/

 

Annela Laaneots
Euroopa kultuuripealinn 2024 Lõuna-Eesti koordinaator
Tel:5579808 
www.tartu2024.ee


Elektroonikajäätmete kogumisringile registreerimine

Maikuus on võimalik tasuta üle anda suuremõõtmelisi elektroonikajäätmeid, nagu näiteks pliit, külmkapp, pesumasin, teler.

Huvilistel palume hiljemalt 26. aprilliks teatada vallavalitsusele (merike@nvv.ee, tel 745 5332) äraantava elektroonika loetelu, asukoht ning kontaktisiku telefoninumber.

Veo päev toimub pühapäeval, 05. mail. 

Äraviimise päevaks peavad jäätmed olema toodud kas ukse või värava juurde, kuhu on suuremale veokile tagatud ligipääs.


Merike Kruuse
Keskkonnaspetsialist

 


MAT-INF tudengiselts kutsub 19. aprillil üle Eestilisele prügimatkale

Nimelt toimub 15.-20. aprill Keskkonnanädala raames mitmeid keskkonnateemalisi üritusi. MAT-INF tudengiselts korraldab "Prügimatka", kus kutsutakse üles kõiki tudengiorganisatsioone, sõpruskondi, kollektiive, koole ja klasse, valdasid jne veetma ühte mõnusat kevadpäeva looduses matkates. https://www.facebook.com/events/487520565115904/

Registreeri end prügimatkale: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTG8s9E1AdvBBol1Yr5HaF6b62E2QyaCTM06yzUCGZdPqhdQ/viewform

Lisainfo:
Hanna-Marii Kaljas
hannamarii.kaljas@gmail.com


Ilmunud on Nõo Valla Lehe aprillikuu number

Nõo raamatukogu lahtioleku ajad aprillikuus

19. 20. ja 30. aprillil Nõo raamatukogu suletud.

23. - 26. aprillini raamatukogu avatud:
T – R   kell     9.00 – 17.00
L          kell   10.00 – 14.00

Avatud on Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise voor

Nõo Vallavalitsus kuulutab välja konkursi „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine".

Nõo valla Omaalgatuse Fondist (edaspidi: NOF) rahastatakse projekte valla 2019. aasta eelarves selleks eraldatud summa ulatuses.

Toetust on võimalik taotleda projektidele, milles kavandatavad tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga:
1) füüsilistel isikutel s.h huvigrupil, huviringil, seltsingul, õpilasrühmal (klassil) jne;
2) mittetulundusühendustel, sihtasutustel.

NOF eesmärkideks on:
1) omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;
2) vallaelanike ühistegevuse toetamine;
3) vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
4) valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

Taotleja omaosalus projektis on vähemalt 10%. Omaosalus võib olla mitterahaline (taotlejapoolne tööpanus jms). Toetuse saajaga sõlmib Nõo Vallavalitsus kirjalikult Projekti teostamise lepingu.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. aprillil 2019 kell 16.00.

Taotluse saab esitada:
1) e-posti aadressile vald@nvv.ee;
2) läbi Nõo valla veebilehe teenuste-toimingute keskkonna;
3) tuua paberkandjal Nõo Vallavalitsuse kantseleisse.

Märksõnaks ümbrikule või e-kirja pealkirjaks märkida „NOF".

Rahalise toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse, mis on leitav Nõo valla veebilehel: http://nvv.kovtp.ee/blanketid1 või läbi Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonna: http://nvv.kovtp.ee/omaalgatuse-fond.

 

Nõo Vallavalitsus


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi annab teada, et laskeõppused Kahna karjääris toimuvad 07.04.2019 ja 20-21.04.2019. 
Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor Ove Tikk ja laskeinstruktor Erki Vään.
Palume olla märgitud aegadel seal kandis liikudes ettevaatlikud. 

Erki Vään
tel 501 4110

 


PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine algas e-PRIAs 27. märtsil ja kestab 2. aprillini. Taotlusi saab esitada 03.-10.04.19 ainult elektroonselt e-PRIA keskkonna kaudu. Toetuse eesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks. Väikeettevõtetele mõeldud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng" alaliik. Käesolev taotlusvoor on kuues, eelarvega 3,5 mln eurot. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot. Samuti kehtivad nõuded põllumajandusliku toodangu müügitulu osakaalule ettevõtte kogutulust.

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud tegevusteks. Vähemalt 50% tegevuste maksumusest  tuleb kasutada sellise materiaalse vara, sh bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt vähemalt määruses sätestatud tähtaja jooksul.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast,  hiljemalt 21.06.2019. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Täpsem info toetuse ja e-PRIAs taotlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt, abi saab ka PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 737 7678.


Ehitisregistri andmete korrastamine

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, mida saab tuvastada ortofotode alusel. Ortofotode abil avastatud, kuid ehitisregistrisse kandmata hooneid on kohustatud kontrollima kohalik omavalitsus.

 

Nõo Vallavalitsuse andmetel on umbes 130 Nõo vallas asuvat elukondlikku hoonet ehitisregistrisse kandmata. Mitteelukondlikke ehk abihooneid on ehitisregistrist puudu veelgi rohkem.

Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud enne 22. juunit 1995, võib kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele. Omanikul on kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris (www.ehr.ee) ja registrikande puudumisel kanda ehitis ehitisregistrisse.

Pärast 22. juulit 1995 ja enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitise seadustamisel peab ehitis vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning samuti detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Hooneid saab mõningatel juhtudel ehitisregistrisse kanda ka olemasolevate ortofotode alusel minimaalsete andmetega, kuid alati ei ole see ilma lisainformatsiooni omamata võimalik.

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõtmisjoonised, st põhiplaan kõikide korruste kohta ja 2 vaadet mõõtudega: pikkus, laius, kõrgus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga hoone kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Abihoonete kohta tuleb täita ainult andmete esitamise teatis. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab nii Nõo valla kodulehelt kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis hoonete ja kinnistuga seotud, ning pöörduda seejärel Nõo Vallavalitsusse maaosakonda või võtta ühendust telefoni teel, et saaksime koos leida selleks parima võimaliku mooduse.

PIIA RAIG
Arenguspetsialist


Kriisiolukorra juhised Eesti inimestele

 Hea Eesti inimene! 

Kas oled mõelnud, kuidas saad hakkama, kui Eestit tabab ootamatu õnnetus või looduskatastroof? On Sul koju varutud piisavalt toitu, tikke, patareisid, ravimeid ja muud esmavajalikku, et üle elada nädalane kriis? 

Eesti on turvaline koht, kus elada. Paraku juhtub ka kõige turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta tunde, päevi või isegi nädalaid. Hädaolukorras vajavad väga paljud inimesed abi kiiresti ja samal ajal. Sellises olukorras võib abi Sinuni jõuda palju aeglasemalt kui tavaliselt. Igaüks meist saab teha ettevalmistusi, et abi oodates mitte hätta jääda.

Eesti inimestel on kõige suurem tõenäosus leida end kriisist, mille on põhjustanud erakordselt halb ilm. Nii juhtus 2005. aastal, kui Pärnut tabas ulatuslik üleujutus või kui Padaorus jäid 2010. aastal sajad inimesed mitmeks päevaks autodesse lumevangi. Kriisiolukorra võib tekitada ka ulatuslik tehniline rike. Näiteks, tänavu jaanuaris jäi kogu Saaremaa tundideks elektrita – katkes telefoniside ja internet, pangaautomaadid ei töötanud, poes ei saanud kaardiga maksta ning paljud inimesed jäid kütte ja veeta.

Meil on hea meel teatada, et tänasest on igale Eesti inimesele kättesaadav käsiraamat „Käitumisjuhised kriisiolukordadeks". Sealt leiad lihtsad juhised, kuidas end ja oma peret ette valmistada vähemalt ühe nädala kestvaks kriisiolukorraks.

Info on eesti, vene ja inglise keeles.

Paberil käsiraamat on olemas kõigis raamatukogudes üle Eesti ja peagi jõuab ka enamikesse koolidesse.

Internetist leiad juhised aadressil www.kriis.ee ja kasulikke näpunäiteid saad ka Naiskodukaitse tasuta mobiiliäpist „Ole valmis!".

Palume, et võtaksid vähemalt 10 minutit juhistega tutvumiseks. See info võib päästa Sinu ja su lähedaste elu.


Siseministeerium
e-post: elanikkonnakaitse@siseministeerium.ee

 


Nõo Vallavolikogu istung toimub 21. märtsil 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel

Istungi päevakorras: 

1. Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine. (S. Tarto)

2. Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine. (S. Tarto)

3. Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele. (E. Mölter)

4. Ülevaade Nõo lasteaia rekonstrueerimisest ja selle rahastamiseks vajalikest tegevustest.

(R. Sangernebo, S. Tarto)

5. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Nõo valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 -2030 koos lisadega on kättesaadav http://gofile.me/4mZtz/eZAgu2bdp 
SELETUSKIRI


Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Voika tn 18, Voika tn 18a, Lao tn 5 ja Lao tn 9 katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine  
Lisa 1
Lisa 2

Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele 
SELETUSKIRI


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi laskeõppused toimuvad Kahna karjääris  17.03.2019 ja 31.03.2019.
Vastutavaks isikuks laskepaigas on 
laskeinstruktor Ove Tikk ja laskeinstruktor Erki Vään. 

Palume olla ettevaatlikud seal kandis liikudes.

 


Coopi autoloosi kuues võit tuli Nõo valda

12. märtsil andis Elva Tarbijate Ühistu juht Hando Ivask Nõo Coopi poe ees üle võitjale, SILVER SOIDLALE, Volkswagen Passati.
Silver oli võidu üle väga õnnelik ja ütles, et emotsioonid on hetkel laes. „Ma ei ole kunagi midagi võitnud ja nüüd lõpuks võit, see teeb väga õnnelikuks."

Võidust teada saamise hetkel viibis ta tööl ja kuna võidukõnele oli eelnenud telekanaleid ja internetti pakkuva ettevõtte kõne, siis võidukõnele Coopist vastas ta irooniliselt: „Kas soovite mulle passati anda?" Kui selgus, et helistaja soovibki talle auto anda, siis arvas Soidla, et tegemist on tünga kõnega.
Silver teeb oma igapäevased ostud Coopi poes ja kiidab Nõo uut ilusat kauplust.

„Mu praegune auto jättis mind kuu aega tagasi teele ja huvitav on see, et sama treiler mis mu auto remonditöökotta viis, tõi uue auto Nõkku," rääkis Soidla.
Soidlate peres kasvab kolm last, kõige väiksem on 3-aastane ja vanem laps on 13-aastane.

Soovime õnne võidu puhul!

 

Fotod: LIIA SIREL


Nõo vald sai toetust Nõo Lihatööstust teenindava tänava rekonstrueerimiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jagas märtsi algul kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhiseid investeeringutoetusi. Nõo vald sai ettevõtlusega seotud tee toetust 47 005 eurot Voika tänava rekonstrueerimiseks. Antud toetuse ja valla omaosalusega on plaanis rekonstrueerida Voika tänava lõik Veski tänava otsast kuni Lao tänavani, lisaks rajatakse osaliselt ka tänavavalgustust. Tegemist on Nõo vallas enim ettevõtlusega seonduva teelõiguga, mida kasutavad teiste hulgas Nõo Lihatööstus, Berendsen ja Cautes.
Tööd teostatakse 2019 aastal.

Nõo Vallavalitsus


TARTUMAA LAULULAPS 2019 NÕO VALLA EELVOOR

Lauluvõistluse Tartumaa Laululaps 2019 Nõo valla eelvoor toimub 28. aprillil kell 11 Nõo Kultuurimajas.

Tartumaa Omavalitsuse Liidu eestvedamisel korraldatakse sel aastal teistkordselt ülemaakonnalist laste ja noorte laulukonkurssi Tartumaa Laululaps. Kui eelmise aasta võitjad said pileti üleriigilisele „Laulukarussellile", siis nüüd, „Laulukarusselli" vaheaastal, lõppeb võistlus Maakondliku lõppvõistlusega.

Konkurss koosneb piirkondlikest eelvoorudest ning suurest lõppvõistlusest. Eelvoorudes valitakse igast vanusegrupist kaks parimat, kes pääsevad edasi maakondlikule lõppvõistlusele.

Piirkondlikud eelvoorud toimuvad ka teistes Tartumaa valdades, kuid igal lauljal on õigus osaleda vaid ühe piirkonna eelvoorus ning esindada vaid üht kooli, laulustuudiot või muud õppeasutust. Eelvoorus saab esindada vaid üht valda.

Nõo  valla piirkondlikku eelvooru  korraldab Nõo Kultuurimaja. Konkursile registreerimine toimub kuni 16. aprill 2019 kell 18.00.

Registreerimisvorm on leitav siit, täpsemate konkursitingimustega reglement on leitav siit.


Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

 

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele tingimusele:

 • on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
 • elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
 • kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension, mis 2019. aastal on 540 eurot.

Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et alates 1. aprillist ka kõik need tingimused täidetud on.

Kontrolli enda andmeid rahvastikuregistris

Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud seoses üksi elamisega. Enamasti on põhjuseks see, et inimese andmed rahvastikuregistris ei vasta tegelikule olukorrale. Vanemate juurde on sisse kirjutatud lapsed, kes seal enam ammu ei ela jms. Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata.

Üksi elamise reeglil on siiski ka mõned erandid. Näiteks, kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on pensionär, on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. Kui eestkostja ja eestkostetav on mõlemad pensionärid, on õigus toetusele mõlemal. Ka juhul, kui pensionär elab koos oma lapsega, kes on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse mõistes, saab pensionär üksi elava pensionäri toetust. See erisus on mõeldud just juhuks, kui pensionär kasvatab ise oma alaealist või kuni 21-aastast õppivat last.

Üksi elava pensionäri toetust makstakse ka kõikidele ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad hooldekodus vähemalt alates 1. aprillist. Lisaks hooldekodus elavale pensionärile, saab toetust ka temaga samal elamispinnal elanud teine pensionär. Tema on jäänud üksi koju elama kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid hooldekodusse sisse kirjutada, ei ole võimalik rahvastikuregistri andmeid tegelikkusele vastavaks muuta.

Enda rahvastikuregistris olevat aadressi on võimalik igaühel endal kontrollida eesti.ee portaalis, valides teenuse „Registrist enda andmete päring" (www.eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete).

Iga aasta aprillis tõusevad pensionid

Oluline on tähele panna, et iga aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja sellega seoses vanaduspensionid suurenevad. Üksi elava pensionäri toetuse tingimuste juures on seda arvesse võetud ja nii tõuseb ka toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma igal aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma igakuise kättesaadava pensioni summa alla 492 euro, siis sel aastal on piiriks 540 eurot.

Käesoleval aastal toetuse saamiseks on seega oluline, et vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav summa on väiksem kui 540 eurot. Täpne vanaduspensioni summa selgub igale pensionärile pärast indekseerimist. Et aidata juba varem hinnata, milliseks vanaduspensioni suurus pärast indekseerimist kujuneb, on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel indekseerimise kalkulaator: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-indekseerimine-0#pensioni-kalkulaator   Sinna enda praeguse pensionisumma sisestamisel annab kalkulaator tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. Oluline on siiski teada, et kalkulaatoriga saab kalkuleerida vaid uut vanaduspensioni summat ja see annab õige tulemuse vaid juhul, kui kõik vanaduspensioni saamise alused on jäänud samaks. Näiteks, kui vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab edaspidi kasutada tulumaksuvabastust töötasult vms, ei pruugi kalkulaatorist saadav tulemus täpne olla.

Täpset uut vanaduspensioni suurust on võimalik vaadata pärast 1. aprilli eesti.ee portaalist.

Toetuse määramisel läheb lisaks arvesse ka välismaalt saadav pension. Üksi elava pensionäri toetust makstakse juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa kokku jääb alla 540 euro. Oluline on, mis on välisriigist saadava pensioni suurus 1. aprilli 2019 seisuga. Välismaalt saadava pensioni kohta peab vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile info andma.

Kokkuvõtteks

Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks on korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septembri lõpuni, üksi elava pensionäri toetuse saamise tingimustele, tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal. Ka siis võetakse aluseks rahvastikuregistris aprillist septembri lõpuni olevad andmed.

Merle Sumil-Laanemaa
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik

 


Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Nõo vallas asuvate kinnisasjade müügiks

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis Nõo vallas asuvad alljärgnevad kinnisasjad:

1) Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Perga (52801:001:0752 4,7 ha; (M)) alghind 20 680 €, tagatisraha 2 060 €.

2) Tartu maakond Nõo vald Vissi küla Viskoni (52801:001:0751; 0,908 ha; (M)) alghind 6 480 € tagatisraha 640 €.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.03.2019 kella 10.30-ni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maa-amet müüb veel kolmandagi Nõo vallas asuva kinnisasja:

Tartu maakond Nõo vald Vissi küla Trulli vkt 8 (52801:001:0802; 0,1136 ha;  (S)) alghind 2 950 €, tagatisraha 290 €. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.03.2019 kella 10.30-ni.

 

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti veebilehelt www.maaamet.ee.

 


Hajaasustuse programm 2019. aastal

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 11. märtsist ja taotluste esitamise tähtpäevaks on 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Alaline elukoht tähendab seda, et taotleja veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast majapidamises. Samuti peab taotleja elukoht olema rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Lisaks toetusele peab kolmandiku (33%) projekti maksumusest kandma taotleja.

Hajaasustuse programmist toetuse saamiseks on oluline, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Täiendava info saamiseks palume pöörduda Nõo Vallavalitsusse. Samuti saab infot toetuse kohta valla kodulehelt http://nvv.kovtp.ee/hajaasustuse-programm, kus on kättesaadavad ka taotlusvormid.

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste vastuvõtt on alanud

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprill kell 16.30.

Taotlusi saab esitada kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi info ja taotlusvormid on leitavad veebilehelt tartumaa.ee. Taotlused esitada e-aadressile tol@tartumaa.ee.

Programmi infopäev (koos kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäevaga) toimub 14. märtsil kell 10 Tartus Riia 15, ruum 407. Infopäevale registreerimine kuni 11. märtsini e-aadressil tol@tartumaa.ee või tel 5886 2500.

 


Nõo raamatukogu lahtioleku ajad on ajutiselt muutunud

Nõo raamatukogu on 12. märtsist kuni 15. märtsini avatud:
T – R    9.00 – 17.00
L.        10.00 – 14.00

Vissi külas on seoses kaevetöödega raskendatud liiklemine

Seoses Vissi külas toimuva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamisega on raskendatud liiklemine Kõrbemäe teel ja ajutiselt võivad olla suletud Lõuna, Õhtu ja Videviku tänavad. Palume mõistvat suhtumist! Teede sulgemisega seonduvat täpsem informatsiooni saab töid  teostavalt ettevõttelt OÜ MIHKEL X tel 511 7001 ja 504 5791.

Teostatavate tööde eesmärgiks on tagada elanikele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimalused ning põhjavee ja pinnaveekogude (Vissi järv, Viisijaagu järv jt) reostamise vähenemine. Lisaks rajatakse ka Telia sidevõrk ja tänavavalgustus. Tööde lõplik valmimise tähtaeg on juunis 2019.


Ilmunud on Nõo Valla Lehe märtsikuu number

Hääletamissedelite teistkordne ülelugemine toimub 4. märtsil

Nõo valla valimiskomisjon teatab, et  Riigikogu valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt saadud hääletamissedelite teistkordne ülelugemine  toimub 4. märtsil 2019 algusega kell 10.00 Nõo vallamaja teisel korrusel, ruumis nr 213.


Maa-amet müüb riigile mittevajalikku maad avalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Nõo vallas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.03.2019 kella 10.30-ni.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis Nõo vallas asuvad alljärgnevad kinnisasjad:

Tartu maakond Nõo vald Illi küla Räisa (52801:012:0135 2,54 (M)) alghind 8 890 €, tagatisraha 880 €.

Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Jaani (52801:001:0747 0,9951 (M)) alghind 9 900 €, tagatisraha 990 €.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti veebilehelt www.maaamet.ee.