Vallavalitsus võtab tööle noorsootööspetsialisti

15.01.21

Nõo Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lapsehoolduspuhkusel oleva noorsootöö spetsialisti ametikohale

 

Noorsootöö spetsialisti tööülesanded:

 • valdkonna arengu kavandamine, arengukavade väljatöötamine, noorte huvitegevuse ja -hariduse tegevuskava koostamine ja tegevuste koordineerimine;
 • avatud noortekeskuse tegevuse koordineerimine: noorte vaba aja veetmise võimaluste (huviringid, laagrid, projektid, noortesündmused, Nõo valla noorte töömalev) korraldamine koostöös osakonna teiste spetsialistide, allasutuste, teenusepakkujate ja noortega; 
 • koostöö tegemine valla õppeasutustega, valla noortega seotud ühingutega ning teiste noorsootöö organisatsioonidega maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 
 • noorte osaluse, kaasatuse ja noorte omaalgatuslike projektide elluviimise toetamine ning noorsootöö projektide kirjutamine ja juhtimine;
 • võrgustikutöö, noorte info vahendamine. 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus;
 • noorsootöö kogemus; 
 • väga heal tasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas (kasuks tuleb inglise ja/või vene keele oskus); 
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada erinevatele sihtgruppidele (sh noortele), hea stressitaluvus ja kohusetunne; 
 • arvuti kasutamise oskus tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.  

Pakume: 

 • põnevat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid kolleege;
 • täiendkoolitust.

Tingimused ja lisainfo:

Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid esitada hiljemalt 29. jaanuariks 2021 kella 12 e-posti aadressil: vald@nvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 3. veebruaril 2021.  

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, telefon 524 2627, e-mail: anneli@nvv.ee

 

Toimetaja: LIIA SIREL

Nõo lasteaed Krõll pakub tööd

5.01.21

Nõo lasteaed Krõll pakub tööd avatavas rühmas õpetaja assistendile.

Sobiv kandidaat on hooliv ja hoolas, omandanud keskhariduse ning omab erialaseid teadmisi töötamaks eelkooliealiste lastega. 
Avaldus ja  cv  saata hiljemalt 20.01.2021 kroll@nvv.ee või Kivi 6, Nõo alevik, Tartumaa 61601. Info 5305 1360 või 745 5185.

 

Nõo lasteaed Krõll pakub tööd avatavates rühmades kahele õpetaja abile.

Sobiv kandidaat on hooliv ja hoolas ning omandanud keskhariduse.
Avaldus ja  cv  saata hiljemalt 20.01.2021 kroll@nvv.ee või Kivi 6, Nõo alevik, Tartumaa 61601. Info 5305 1360 või 745 5185.

 

Nõo lasteaed Krõll otsib avatavasse rühma lasteaiaõpetajat.

Avaldus, cv ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 20.01.2021 kroll@nvv.ee või Kivi 6, Nõo alevik, Tartumaa 61601.
Info 5305 1360 või 745 5185.

 

 

Toimetaja: LIIA SIREL