Registreeri end Nõo valla elanikuks!

Nõo Vallavalitsus kuulutas välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 01.11.2018 – 18.12.2018 

 Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Nõo valla elanikuks on end õigus registreerida isikul:

  • kellel on püsiv elukoht Nõo valla territooriumil;
  • kes omab kinnistut (sh. korteriomand) Nõo vallas;
  • kellel on eluruumi omaniku nõusolek.


Igale isikule, kes registreerib end  ajavahemikus 01.11.2018 - 18.12.2018 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2018 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2019 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2019 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis (5) kolmesaja (300) eurost ühekordset toetust.
Loosimise korraldab ja vastutava komisjoni nimetab Nõo Vallavalitsus.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2019. aasta veebruarikuus.
 

Nõo valla elanikuks registreerimine kampaania ajal on lihtne. Toimi nii!

 * Eesti.ee portaalis - logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
Kui esitate avalduse eesti.ee kaudu, siis kindlasti kontrollida avalduse kohale jõudmist omavalitsusse, kuna e-teenused tõrguvad. 

•   E-postiga -  digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus saada vald@nvv.ee
    avalduse vorm 

•   Posti teel - prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Nõo vallavalitsus, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601  avalduse vorm   

•    Nõo vallavalitsuses  - täida elukohateate avaldus Nõo valla kantseleis esmaspäevast reedeni kell 09.00-12.00 ja 13.00-17.00


NB! Kõikide taotluste puhul:
1) kui teate esitaja ei ole elamu/hoone omanik, lisada omaniku nõusolek
2) kui üks vanem liigub alaealiste lastega, lisada teise vanema nõusolek
3) kindlasti lisada kontakt andmed (telefon või e-post)
4) paberkandjal esitatud avalduse puhul lisada id-kaardi koopia, laste puhul sünnitunnistuse/tõendi koopia
5) lisada arveldusarve number, millisele kontole soovitakse toetussummat saada

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida  riigiportaalis Eesti.ee