Koduteenused

Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas. Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.
Koduteenused on:
* toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
* abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
* saatmine ja abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

Erandkorras korraldatakse lühiajaliselt ka isiku abistamist eneseteeninduses, s.h. pesemisel, riietamisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes kuni isikliku hooldaja määramiseni või kuni hoolduse korraldamiseni teiste hoolekandeteenuste abil.

Koduteenuse saamiseks esitada avaldus Nõo vallavalitsusele

Taotlus koduteenuste taotlemiseks
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Nõo vallas