Kohanime määramine

10.10.18

Väikekohtade ja liikluspindade (nt tänavate) kohanimede määrajaks on kohanimeseaduse alusel kohalik omavalitsus.

Kohanimi peab vastama kõigile kohanimeseaduse nõuetele: olema üldjuhul eestikeelne, omastavas käändes, järgima eesti õigekirjutuse reegleid, nimevaliku põhimõtteid jm.

Eesti kohanimed, sh teede ja tänavate nimed, on kindla ülesehitusega. Kohanimi koosneb üldjuhul nimetuumast ja liigisõnast ning mõningatel juhtudel ka hargtäiendist.
Pühendusnimi on isiku mälestuseks või austuseks määratud kohanimi. Isiku nime ei või pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Pühendusnime määramise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus määrusega.

 

Uued kohanimed

Nõo Vallavalitsuse 11. juuni 2018 korraldusega nr 206 on tunnistatud kehtetuks Nõo vallas Vissi külas asuv liikluspind Vahe tee ja määratud Nõo vallas Vissi külas asuvale väikekohale nimeks Vahe väikekoht.

Nõo Vallavalitsuse 2. oktoobri 2017 korraldusega nr 346 on määratud Nõo valda Nõgiaru külla rajatavatele uutele bussipeatustele nimeks Solba.

Nõo Vallavalitsuse 28. detsembri 2016 korraldusega nr 487 on määratud Nõo valda Illi külla rajatavatele uutele bussipeatustele nimeks Laari.

Nõo Vallavalitsuse 7. novembri 2016 korraldusega nr 424 on määratud Nõo valda Meeri külla rajatavale uuele bussipeatusele nimeks Tabuli.

Nõo Vallavalitsuse  14.10.2015 korraldusega nr 435 on määratud ühise nimekirjana Tartu maakonnas Nõo vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed. Ühtlasi muudeti Tõravere observatooriumi bussipeatuse nime ja määrati uueks nimeks Observatooriumi. Lisaks arvestati kohanimenõukogu poolt tellitud ühissõidukipeatuste nimede eksperttöös tehtud ettepanekutega ja muudeti Nõo kooli ja Nõo raudteejaama bussipeatuste nimed vastavalt Nõo kool ja Nõo raudteejaam.

Nõo Vallavalitsuse 22.10.2014 korraldusega nr 407 on määratud Nõo valda Unipiha külla rajatavale uuele bussipeatusele nimeks Männimäe.

Nõo Vallavalitsuse 26.08.2014 korraldusega nr 340 on muudetud Nõo vallas Nõo alevikus asuva Hariduse tänava ruumikuju ja määratud Hariduse tänava ruumikuju muutmisel vabaks jäänud tänavalõigule pühendusnimeks Kalju Aigro tänav.

Nõo Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 200 on määratud Tartu maakonnas, Nõo vallas, Tõravere alevikus asuvale kavandatavale liikluspinnale nimeks Heki tänav.