Keskkonnavaldkonnaga tegelevad spetsialistid

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

 Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

Sven Tarto

745 5332
505 1067

sven@nvv.ee

Keskkonnaspetsialist

Merike Kruuse

745 5332
5343 3648

merike@nvv.ee

Kalmistuvaht

Meedy Männiste

517 6732