Keskkonna valdkonnaga tegelevad töötajad

12.05.20

 

Voika 23 Nõo alevik Tartumaa

 Vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

 Sven Tarto

745 5332
505 1067

sven@nvv.ee

 Keskkonnaspetsialist

 Merike Kruuse

745 5332
5343 3648

merike@nvv.ee

 Kalmistuvaht

 Meedy Männiste

517 6732

 

 Pargivaht

 Lembit Rebane

513 0649