Lapsetoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Lapsetoetus:  512 €  makstakse välja kolmes osas- I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel.

Esimene osa makstakse välja lapse sünni järgselt, kui ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi  registreeritud Nõo vald;

Teine osa makstakse välja  lapse ühe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse üheaastaseks saamist Nõo vald;

Kolmas osa makstakse välja lapse kahe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse kaheaastaseks saamist Nõo vald.

Kestvus:

Toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee, tel. 745 5475

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud.Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus. 

Viide:

 

Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Nõo vallamajast.  Vastuvõtuajad: E-R 9.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide: