ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

27.12.19

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). 

Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet.

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest saab teatada tööpäevadel:

Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja: Ene Mölter - 745 5475; 505 6437; ene@nvv.ee
Nõo valla lastekaitsespetsialist: Agnes Laasberg – 742 6144; 5341 5700; agnes@nvv.ee

Töövälisel ajal saab helistada ööpäevaringselt:

Lasteabitelefonile - 116 111  vaata ka: www.lasteabi.ee
Hädaabinumbril – 112
 

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.
Hädaohus lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib
tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest.

Loe lisaks juurde: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse - juhend

Toimetaja: LIIA SIREL