Nõo Noortekeskus

Nõo Noortekeskus 

Voika 23, Nõo (vallamaja keldrikorrusel, sissepääs vallamaja küljelt)

Noorsootöötajad: Birgit Haan ja Hanna-Liisa Tamm

Tel +372 50 19605
E-post: noortekeskus@nvv.ee 
FB: Nõo Noortekeskus 
Instagram: n6onoor

Täpsemad tegevused leiad www.n6onoortekas.wordpress.com ja noortekeskuse sotsiaalmeediakanalites.

 

Täpsemat infot noortekeskuses toimuvate huvitegevuste kohta leiad: www.vabakas.ee/huviringid