7.11.16

Ohvriabiteenus

 

Tartumaa ohvriabikeskus pakub esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge, informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest. Ohvriabitöötaja osutab ohvriabiteenust. Ohvriabiteenus on riiklik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet. Teenus on tasuta.
Ohvriabitöötaja juhendab, toetab suhtlemisel riigi – ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega.

Nõu võib küsida ka telefoni teel või e-maili kaudu. Inimene võib soovi korral jääda anonüümseks.

Süüteo (algatatud on väärteo- või kriminaalmenetlus) ohvriks langenud inimesed ja nende perekonnaliikmed saavad ohvriabikeskusest taotleda psühholoogilisele abile tehtud kulutuste hüvitamist.
 

Kui tunned, et oled ohvriks langenud, siis võta meiega julgelt ühendust!
Tartumaa ohvriabikeskus

Tartu, Riia 132
Katti Kask 730 3069
e-post: tartu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Toimetaja: LIIA SIREL