Nõo Põhikooli ja Nõo Muusikakooli parimate õpilaste vastuvõtt vallamajas

11. juunil toimus Nõo vallamajas Nõo Põhikooli ja Nõo Muusikakooli parimate õpilaste vastuvõtt.
Vastuvõtule oli kutsutud 98 õpilast, neist 16 last Nõo Muusikakoolist.
Vallavalitsuse poolt tänasid tublisid õppureid väga heade tulemuste eest vallavanem Rain Sangernebo ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka. Nõo Põhikooli poolt andis tublimatele üle raamatu direktor Ilona Tars.
 
Pärast nn ametlikku osa koguneti õue, kus jäädvustati fotole kõik, kes oma tubli tööga tänukirja ära teeninud olid.