Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamine

4.04.17

Riigi poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid on võimalik kasutada kasutada:

 1) raske ja sügava puudega lastele transpordi osutamiseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 2) raske ja sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse pakkumiseks;
 3) raske ja sügava puudega laste peredele nõustamise (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne), teraapiate ja teenuste korraldamise kulude katmiseks;
 4) raske ja sügava puudega lastele turvakodu, tugikodu või turvatoa teenuse eest tasumiseks;
 5) raske ja sügava puudega lastele koolivaheajal laagris osalemise toetamiseks;
 6) raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse eest tasumiseks;
 7) raske ja sügava puudega laste rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
 8) raske ja sügava puudega laste intervallhoolduseks;
 9) raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjate ja tugiisikute) koolituste eest tasumiseks;
 10) raske ja sügava puudega laste eluruumide kohandamiseks, mis on puudest tingituna hädavajalik;
 11) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 12) muudeks eelpool nimetamata teenusteks või toetusteks, mis parandavad puudega lapse arengut ja pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Rahaliste vahendite taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus.

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuse osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18 aastaseks.

Toimetaja: LIIA SIREL