Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse. Surmakanne koostatakse  surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel.  Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. 

Surm tuleb registreerida  7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.


Kodanike vastuvõtt

  • E - R  9.00-12.00 ja 13.00-17.00

Vastutav ametnik

  • Registripidaja Mai Kirs
  • Telefon: 745 5335, 513 9123
  • E-post: mai@nvv.ee

 

Matusetoetuse taotlemine