Tasulised tõendid

Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes 20 eurot

Mootorsõidukijuhi eelnev ja perioodiline tervisekontroll ja tõendi vormistamine 20 eurot

Relvaloa taotleja arstlik läbivaatus, vastava tõendi vormistamine ja väljastamine 20 eurot

Tõend kindlustusfirmale, pangale, migratsiooniametile 5 eurot

Tõend abipolitseinikule 20 eurot

Tõend välisriiki õppima siirdumisel 10 eurot

Patsiendi enda poolt soovitud analüüsid ja uuringud vastavalt haigekassa hinnakirjale

Reisieelne nõustamine ja vaktsineerimine 5 eurot, lisaks vaktsiini hind

Kindlustamata isiku vastuvõtt ja analüüsid vastavalt haigekassa hinnakirjale

Erakorraline esmaabi on tasuta.