Ained ja Arenevad Ajud ehk AAA-uuring

Kutsume üles kõiki 16-45-aastaseid Eesti elanikke osalema teadusuuringus „Ained ja Arenevad Ajud".

Link eesti- või venekeelsele veebipõhisele küsimustikule „Ained ja Arenevad Ajud ehk AAA-uuring" on leitav Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku kodulehel:

https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/41-teadusuuring

Anonüümse küsimustiku täitmine võtab aega umbes üks tund.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti noorte uimastite (eeskätt kanepi) tarvitamine, vaimse tervise seisund ja isiksuse omadused. Tulemused annavad teavet psüühikat mõjutavate ainete kasutamise sageduse kohta ning aitavad hinnata ainete tarvitamise ja vaimse tervise probleemide vahelisi seoseid. See omakorda loob võimaluse paremini välja arendada sekkumisi abivajajatele.

Uuringusse sobivad ka need, kes pole psühhoaktiivseid aineid tarvitanud. Soovijad saavad küsimustiku lõpus tagasisidet oma psühhoosiriski, isiksuse ja ainete tarvitamisega seotud probleemide kohta. Kui testitulemused teevad muret, on vastajatel võimalus aprillikuuni 2019 pöörduda Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliinikusse edasistele uuringutele.

Uuring toimub SA TÜK psühhiaatriakliiniku, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi ning Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) teadlaste koostöös.

Õppeaasta alguses võtsime gümnaasiumide ja kutseharidust pakkuvate õppeasutustega ühendust, et võimalikult suur hulk noori saaks uuringusse kaasatud. Meiega koostööd teinud koolidele pakkusime tasuta loengu teemal „Ained ja Arenevad Ajud". Jätkutegevusena pakume samal teemal avalikke loenguid, mis toimuvad 13. novembril kell 18 ja 11. detsembril kell 18 Tartus Biomeedikumis (Ravila 19, auditoorium 1006).

Küsimuste korral võtke ühendust e-maili teel Helena.Kisand@kliinikum.ee, Anni.Leedo@kliinikum.ee, Liina.Klammer@kliinikum.ee, Annika.Viimsalu@kliinikum.ee või Liina.Haring@kliinikum.ee!