« Tagasi

G4Si ühine samm Nõo komandoga perede turvalisuse suurendamiseks

Turvaettevõttest G4S sai sügisel vabatahtlike päästjate suurtoetaja. Sõlmiti pikaajaline sponsorlusleping, mille raames toetatakse Päästeliidu tegevust ning alustati koostööd vabatahtlike ühingutega - nüüdsest on võimalik, et G4S kliendi suitsuanduri häiresignaali võivad turvatöötaja asemel kontrollima saabuda hoopis vabatahtlikud. Reaalse tuleohu korral rakendub kogu tulekahju teate ja vastava reageerimise mehhanism Häirekeskuse kaudu. MTÜ Nõo Priitahtlik Päästeselts alustas koostööd G4Siga 1. veebruarist.

Vabatahtlikud päästjad koos G4S Eestiga ühendasid jõud, et muuta kodud üle Eesti turvalisemaks. Ennekõike on tähelepanu all lasterohked pered, sest lapsed on vingumürgituse suhtes kõige tundlikumad. Nõos valiti välja ka üks pere, kus on erivajadusega lapsi.

Nõo Priitahtlik Päästeselts valis koostöös vallaga välja 5 omakandi lastega peret, kellele paigaldatakse Nublu suitsu- ja vinguandurid. Kokkuleppe kohaselt tagab G4S omalt poolt Nublu suitsu- ja vinguanduri teenuse viieks aastaks peredele tasuta ning vabatahtlikud on omakorda valmis reageerima G4S kliendi tuleohuanduri häirele.

„Soovime väga panustada kogukonna turvalisusesse ning usaldame vabatahtlike komandosid, nende katusorganisatsiooni Päästeliitu ja Päästeametit, tehes seda üheskoos. Eestit saabki turvalisemaks muuta igaühe kaasabil. Eestis on üle saja vabatahtliku päästeseltsi, kes hoiavad oma kogukonna turvalisust ja G4Sil paikneb üle Eesti 75 patrulli. Koostöös suudame kiiremat abi pakkuda järjest rohkematele inimestele," ütles G4S Eesti juhatuse liige ja valvedivisjoni direktor Villu Õun.

Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland on kindel, et sellega pandi alus suurimale ohutusalasele koostööle Eestis. „Me tegutseme mõlemad turvalisema Eesti nimel ning G4S loob eraettevõtjana sotsiaalse vastutustunde loojana eeskuju." Päästeliidu soov on järjest enam juurutada mujal Euroopas levinud tava, kus vabatahtlikku päästet toetavad eelkõige ettevõtted, lisas Taberland.

G4S tõi innovaatilise ja nutika suitsuanduriteenuse Nublu turule 2018. aasta septembris, teenus sai nime Jaan Rannapi 1972. aastal avaldatud lasteraamatus tegutsenud tuletõrjekoeralt. Tegemist on suitsu- ja vinguanduriga, mis edastab automaatselt häireteavituse turvaettevõtte juhtimiskeskusesse, kes saadab olukorda kontrollima patrulli või vabatahtlikud päästjad. Koostööleppe kohaselt hüvitab turvaettevõte vabatahtlikele väljasõiduga tekkivad kulud.