Päästekeskus, vabatahtlikud ja Nõo vallavalitsus otsisid koos võimalusi tulesurmade ennetamiseks

Nõo vallas on 2016-2019 toimunud 11 eluhoone tulekahju, neist viiel sündmusel on olnud hukkunuid. Kokku on Nõos veidi enam kui kahe aasta jooksul hukkunud tulekahjus 8 inimest.  Nõos on teinud väga head tööd riskikodude leidmisel ja seal nõustamiste läbiviimisel Nõo Priitahtlik Päästeselts, eesotsas Kadi Sarapuuga. Kokku viidi Nõos peamiselt vabatahtlike poolt läbi eelmisel aastal 76 kodunõustamist ning pooled külastatud kodudest olid väga tuleohtlikud, ehk punased. Viimastes kodudes, kus on hukkunud inimesed, oli samuti eelnevalt läbi viidud kodunõustamine. Paraku ei muutnud inimesed oma tuleohtlikke käitumisharjumusi.

21. veebruaril toimus tuleohutuse teema arutamiseks Nõo vallavalitsuse, Lõuna päästekeskuse ja Nõo vabatahtlikega koostöökohtumine, kus pandi paika juhised edaspidiseks tegutsemiseks ning jagati ülesandeid, et aidata kaasa tuleohutuse tagamisele.

Kuigi ülesanne tuleohtlike kodude ja inimeste käitumisharjumuste ohutumaks muutmisel pole kergete killast, oli kohtumise järgselt hea meel tõdeda, et „püssi põõsasse" ei viska keegi ja kõik osapooled on valmis pingutama, et Nõo kurba tulesurmade statistikakõverat murda. 

 

Nõo vald on teinud väga head tööd 500 kodu projekti elluviimisel, mille eest siseminister tänas valda hiljutisel medalitseremoonial Sillamäel tänukirjaga.

 

Arvi Uustalu

Päästeameti Lõuna päästekeskus

Ennetusbüroo juhataja

 

Tuletame veelkord meelde Päästeameti nõuanded, kuidas külmade ilmade ajal paremini oma kodu ohutust tagada:

  • Hoidu ülekütmisest, sest ülekütmine lõhub kütteseadet ja seadme kuumenevad osad süütavad ümbruse. Küta korraga maksimaalselt üks ahjutäis ja vajadusel korda kütmist pärast ahju jahtumist.
  • Ära sulge kütteseadme siibrit liiga vara, sest tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu vingugaas on tappev. Vingugaasi aitab õhus tuvastada ruumidesse paigaldatud vinguandur. Suitsuandur vingugaasile ei reageeri.
  • Ära kata soojapuhureid riideesemete või muude põlevmaterjalist asjadega.
  • Veendu, et sul on kodu laes tulekahjust varakult teada andev ja elupäästev suitsuandur. Kontrolli anduri töökorras olekut regulaarselt. Selleks vajuta testnuppu, mille järel peavad kostuma häiresignaalid.
  • Märka abivajavaid lähedasi ja naabreid. Näiteks aita eakal naabritädil suitsuandurit kontrollida, vajadusel anduri patarei vahetada ja puhasta kütteseadme kolde esine süttida võivast prahist.

 

Marek Kiik

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht