« Tagasi

Päästeliidu üks eesmärk — päästa elusid

Päästeliit ühendab ja esindab Eestis päästealal vabatahtlikult tegutsevaid ühinguid, sõltumata nende valdkonnast ja asukohast. Meie hulgas on ühingud, mis tegelevad tuletõrjega, merepäästega, koerapäästega, veepäästega, nööripäästega, inimeste otsingutega, ennetustööga ja paljude teiste päästevaldkondadega. Nõo vallas on meil aktiivseks liikmeks Nõo Priitahtlik Päästeselts, mille eestvedajad on head eeskujud ka teistele vabatahtlikele seltsidele, olles lisaks päästevõimekuse pakkumisele aktiivsed ka noortega tegelemisel ja seeläbi turvalisuse tagamiseks vajalike oskuste viimisel meie tulevikku — lasteni.

Päästeliit on peaaegu kümnendi seisnud selle eest, et Eesti kuuluks riikide sekka, kus õnnetused, mõttetult kaotatud inimelud ja hävinud vara oleksid vaid üksikjuhtumid. Püüame teha elu Eestis ohutuks ning tagada, et olla vabatahtlik päästja ja merepäästja oleks võimalikult lihtne, põnev ja kasulik. Püüame muuta ühiskondlikku mõtteviisi säästvama ja ohutuma elukeskkonna suunas.

Kaks aastat tagasi kinnitasime koos liikmetega Päästeliidu kui esindusorganisatsiooni visiooni — tagada Eestis 2025. aastaks ohutustase, mis on Skandinaaviaga samaväärne. Sellele eesmärgile jõudmiseks peavad vabatahtlikud maa- ja merepäästekomandod olema senisest märksa võimekamad. Selleks plaanime teha päästekomandodest kogukonna turvalisuse keskused, viime elanikkonna kaitse oskused iga inimeseni, kaasame 25 000 inimest vabatahtliku pääste valdkonda ning töötame välja uue ja kaasaegse päästemudeli.

Sihtide saavutamiseks tahame ja peame kaasama senisest aktiivsemalt nii ettevõtjaid kui kodanikke, seda vabatahtliku pääste toetajatena nii oma aja, teenuste, oskuste kui rahaga.

Rahast on küll mõneti ebamugav rääkida, kuid paraku on raha vajalik, et saaksime oma eesmärke täita. Vaid nii suureneb ühingute päästevõimekus, edeneb kogukondade turvalisus ja jätkusuutlikkus.

Vabatahtlikud päästeühingud saavad raha peamiselt kahest allikast. Mõnes piirkonnas tulevad vahendid kohalikelt omavalitsustelt ja Päästeametilt riikliku teenuselepingu alusel iga väljasõidu otseste kulude katteks. Lisaks on mõnelgi ühingul kohalikest ettevõtjatest abilisi ja aeg-ajalt on vajamineva varustuse ja muu tehnika hankimiseks kasutatud annetuste kogumist.

Tegelikult sooviksid üle Eesti paiknevad ühingud teha märksa rohkem, kui riigi ja omavalitsuse toetus praegu võimaldab. Eesti on jõudnud seisu, kus riik ootab vabatahtlikelt järjest suuremat panust siseturvalisuse tagamisel. Juba praegu reageerivad priitahtlikud päästjad ligi veerandile kõikidest väljakutsetest maapiirkondades ja merel oleme enamasti juba esmareageerijad. Lisaks on vabatahtlikud igal aastal teinud mitmeid tuhandeid tunde ennetustööd.

Üha suuremat vastutust vabatahtlikud kindlasti ei karda, kuid nagu läinud suvi tõestas, on meiegi võimetel piirid. Ennekõike on probleem ühingute päevinäinud tehnikas, halvas olukorras komandohoonetes ning — tõsi — alati ei ole ka meie endi kaitsevarustus kõige kaasaegsem ja piisav.

Mäletame veel kõik möödunud kuuma ja põlenguterohket suve, mis tõi teravalt esile tõsiasja, et ligi 2 miljoni euro suurusest iga-aastasest riigi toetusest kahjuks ei piisa, et vabatahtlikud suudaksid uuendada oma masinaparki ja tehnikat, rääkimata seniste komandode renoveerimisest või uute ehitamisest.

Vabatahtliku pääste võimekuse tõstmine eeldab märksa suuremaid investeeringuid, mille osas ei oota Päästeliit vaid riigi abi, vaid soovib Eestis juurutada Euroopas levinud tava, kus vabatahtlikku päästet toetavad ennekõike inimesed ja ettevõtted annetustega ning kohalikud kogukonnad ja omavalitsused.

Täiendava rahalise toe abil saame märksa tulemuslikumalt vähendada õnnetuste arvu, päästa senisest enam vara ja inimelusid.

Kes tunneb, et soovib vabatahtlikke päästjaid toetada, leia see võimalus meie kodulehelt www.paasteliit.ee või otsi üles endale lähimad vabatahtlikud päästjad ja küsi, kuidas saaksid aidata. Päästeliitu kuuluvad vabatahtlikud tegutsevad maal ja merel. 24/7. Vabatahtlikult. Tee annetus või hakka püsitoetajaks meie päästefondi. Sinu toetus on otsustava tähtsusega!

 

Ingeldrin Aug

Päästeliidu kommunikatsioonijuht, vabatahtlik päästja