« Tagasi

TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV TOIMUS SEL AASTAL NÕO VALLAS

 Juba kaheksas Tartumaa eakatele suunatud tervise- ja ohutuspäeva toimus 22. oktoobril Nõo spordihoones ja ürituse korraldusliku poole eest vastutas Nõo valla tervisemeeskond.

Traditsiooniks kujunenud maakondlikul väärikas eas elanike ühisüritusel täiendati tervisealaseid teadmisi ning uuendati oskusi ohuolukordade ennetamiseks ja nendes käitumiseks.
Ettekannetes puudutati nii tervise, ohutuse ja turvalisuse kui väärika vananemise teemasid. Veekogude ohutusest rääkis Päästeameti peaspetsialist Taavi Siilbek ja infot, kuidas hoiduda kelmidest ning pahatahtlikest inimestest, jagas Politsei- ja Piirivalveameti politseinik Alik Säde.

Ettekandega „Rõõm väikestest asjadest" esines psühholoog Monika Vändra. Geriaatria dotsent Kai Saks rääkis teemal „Jälgi oma tervist". Hiinameditsiinispetsialist Kaire Laidla tutvustas olulisi virgutusharjutusi eakatele.

Üritusel oli avatud ka messiala, kus osalesid oma väljapanekutega: Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Päästeamet, Maanteeamet, Ohvriabi, Tervise Abi OÜ, Meditech Estonia OÜ, Tasakaalukoda, Kadrimardi OÜ, Silmalaegas ja Salutaris OÜ.

Üritusele andsid lisaväärtust Nõo ettevõtjad ja käsitöömeistrid, kes tutvustasid ja pakkusid müügiks oma toodangut.
Nautida sai meelelahutusprogrammi.

Väärikate tervise- ja ohutuspäeva korraldamise traditsioon maakonnas on algatatud Tartumaa Tervisenõukogu poolt.
Alates 2007. aastast tegutsevad terve ja turvalise Tartumaa nimel koostöös nii riigiasutuste, vabaühenduste kui ka erinevate koostöövõrgustike esindajad. Tervisenõukogu tegemisi on koordineerinud maakonna rahvatervise ja -turvalisuse nõunik Lea Saul.

Väärikate päeva toimumist toetavad Tartumaa Tervisetuba, Nõo Vallavalitsus ja Nõo Tervisemeeskond.

Pikemalt saab lugeda Nõo Valla Lehe novembrikuu numbrist.

Pildigalerii