« Tagasi

Valitsuse liikluskomisjon soovib liiklusohutust suurendada nii tõhusama järelevalve kui ka maanteede olukorra parandamisega

Liikluskomisjoni juht majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis, et liiklusohutuse mõjutamiseks tuleb jätkata laiapinnalise süsteemse tegutsemisega, vajalikud on nii järelevalve suurendamine kui ka maanteede olukorra parandamine.

„Augustis suunas politsei liiklusjärelevalvesse 40 protsenti rohkem tööaega kui juulis ning seda oli ka liikluspildis näha, kuid lisaks reaalsele järelevalvele on vaja ohutumaks muuta ka suurema liiklusriskiga kohti nii maanteedel kui ka raudteeülesõidukohtadel," ütles Simson.
Minister Simsoni sõnul pööratakse jätkuvalt suurt tähelepanu olemasoleva taristu korrashoiule, tõsteti hooldenorme ning koostöös omavalitsustega tehakse ülekäiguradasid nähtavamaks.

„Soovides pikaajaliselt parandada liikluse olukorda ning sihikindlalt vähendada hukkunute arvu, on selge, et peame panustama teedevõrgu arendamisse. Teehoiu rahastamine peab alati olema kooskõlas vajaduste ja võimalustega – kui on vaja ehitada teatud lõigud või ristmikud ümber ohutumaks, siis tuleb ehituseks rohkem raha panustada," ütles Simson. Riigiteede hoiu rahastamise kogumaht aastatel 2018–2020 kasvab varasema plaaniga võrreldes ligi 113 miljoni võrra.
Siseminister Andres Anvelt märkis, et suvine otsus politsei liiklusjärelevalve mahtu suurendada parandas kohe ka liiklusolukorda. "Kui juulis oli üle aastate õnnetusterohkeim kuu, siis augustis hakkas see arv kukkuma ja septembris juhtus vähem kannatanutega liiklusõnnetusi kui viimasel kaheksal aastal. Arvestades, et meie teedele tuleb aina rohkem sõidukeid ja liikluskoormus suureneb, tuleb ka järelevalvet aina rohkem teha ning üks lahendusi on järelevalve tegemise õiguse laiendamine kohalikule omavalitsusele," sõnas Anvelt.
Siseminister rõhutas ka taas vajadust algatada arutelu veapunktisüsteemi kehtestamise üle. "Alternatiivsete mõjutusmeetmete kasutamine - alkoholijoobes juhile sõltuvusravi, liiklusraevutsejale vihanõustamine, nutijoodikule täiendkoolitus - eeldab väga mitme ametkonna koostööd, mis omakorda vajab poliitilist kokkulepet. Mulle tundub, et ühiskond on selleks valmis, et astuda liiklusohutuses igas mõttes samm edasi," lisas Anvelt.

Liiklusohutusprogrammiga panustavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet ja Maanteeamet liiklejate turvalise käitumise kujundamisse, raudteeristete ohutusesse, teede seisundinõuete kaasajastamisse, ohutute teede ja teeäärsete alade rajamisse ning riigiteede sõidukiiruste määramise metoodika rakendamisele.

Politsei- ja Piirivalveamet keskendub järelevalve võimekuse tõstmisele ning mobiilse sõidukipõhise järelevalvesüsteemi loomisele ja rakendamisele.

Sotsiaalministeeriumi suurimaks väljakutseks on lahenduse leidmine, kuidas tagada tervisetõendi väljastaja informeerimine ja reageerimine olukorrale, kui mootorsõidukijuhi tervislik seisund ei vasta mootorsõidukijuhi tervisele kehtestatud nõuetele.

Kadri Simsoni sõnul on liiklusohutuse suurendamine prioriteediks kõigis Euroopa Liidu riikides, kus soovitakse liiklusõnnetuste arvu 2030. aastaks vähendada poole võrra. Minister avaldas lootust, et tulevikus on teeliiklussüsteem selline, mis vähendab inimlike eksimuste võimalusi ning liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid.

Viimase 12 kuu jooksul, 2017. aasta oktoobrist 2018. aasta septembrini, registreeriti Eestis kokku 1 464 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 69 ja sai vigastada 1 812 inimest. Õnnetuste arv on kasvanud 2%, vigastatute arv 4% ja hukkunute arv 12%.

Selle aasta esimese üheksa kuu jooksul on inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv kasvanud 5%, vigastatute arv kasvas 7% ja hukkunute arv 57%.
Üheksa kuu jooksul toimus kokku  1 137 õnnetust, neis sai vigastada 1 402 ja hukkus 58 inimest.

Lisainfo:

Rasmus Ruuda
MKM, avalike suhete osakonna juhataja
6256429 
rasmus.ruuda@mkm.ee