ERITEADE: poed ja teenindussaalid peavad homsest külastajate arvu osas piirangud panema

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas korralduse, mille järgi tuleb kõik müügi- ja teenindussaalid, mis on inimestele avatud, varustada desinfitseerimisvahenditega. Reegli 2+2 täitmiseks peab pood või teenindusasutus välja arvestama, kui palju müügisaali korraga kliente mahub. Piirangud jõustuvad 4. aprillist.

Piirangu eesmärk on vähendada COVID-19 nakatumise ohtu kaubandus- ja teenindussaalides.

Olulise muudatusena peavad kaupmehed müügi- või teenindussaali pindala järgi välja arvutama, kui palju kliente tohib nende poes korraga olla, et täidetud oleks 2+2 reegel. Poed, postkontorid, apteegid ja teenindusettevõtted peavad tagama, et ka ukse taga ootavad inimesed järgiksid 2+2 reeglit ning ei tekiks järjekordi, kus inimesed tihedamalt koos seisavad. 2+2 reegli kohaselt tuleb kauplustes käia eelistatult üksi või siis kahekesi, hoides teistest klientidest vähemalt 2-meetrist vahemaad.

Viiruse edasise leviku takistamiseks kehtestatakse reegel, et müügi- või teenindussaalis tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Vastasel korral ei ole lubatud klientidel poodi siseneda ega poes viibida.

Korraldusega muudetakse desinfitseerimisvahendi asukoha nõuet, mis peab praegu olema paigutatud kaubandus- või teenindusasutuse sissepääsu juurde. Edaspidi saab kaupmees paigutada need kohta, kus desovahendit kõige enam vajatakse. Oluline on, et kliente tuleb sellest, kus desinfitseerimisvahend asub, selgelt teavitada. Vastasel korral ei tohi klient müügisaali siseneda.

Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2057k.pdf

Riigi ilmateenistus ja teeilmakeskus hoiatavad läheneva tormi eest

Neljapäeval koondub Skandinaavia kohale ägenev madalrõhkkond ja selle jõulisel survel algab pärastlõunal meie rannikuvetes edelatuule tugevnemine.
Reede varastel hommikutundidel tõuseb mandri sisealadel edelatuul puhanguti 23-25 m/s. Selline torm võib endaga kaasa tuua puude murdumist ja elektrikatkestusi.
Reede hilisõhtuks tuul raugeb.

Jälgi läheneva tormi kulgu Riigi Ilmateenistuse kodulehel

Soovitused tormiks:

 #Püsikodus ning hoia toas ka lemmikloomad.
 Elektriseadmed võta ööseks vooluvõrgust välja, sest torm võib ootamatult tugevneda. Samuti võta elektriseadmed võrgust välja, kui oled sunnitud kodust lahkuma.
 Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
 Kui elekter ära läheb, teavita sellest oma teenusepakkujat.
Väldi kütmist, sest tugev tuul võib mõjutada korstna tavapärast tõmmet.
 Jälgi uudiseid ja teisi infokanaleid värskete prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks.
 Veendu helistades, et sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras.
 Pargi sõiduk lagedale või garaaži, aga mitte suurte puude alla.


Püsime kodus ka pensioni ja palgapäeval!

Kuigi tulemas on pensioni- ja palgapäevad, peab eriolukorrast tulenevalt püsima siiski võimalikult palju kodus. 

Palume hädavajalikud käigud põhjalikult läbi mõelda ja võimalusel mitte kohe poodi või apteeki minna, kuna pensionipäevadel võib ringi liikuda palju inimesi.
Noorematel lähedastel palume aidata eakaid pensioni kätte saamisel ja toidu ning apteegikauba koju viimisel. Abistamisel vältida kontakti!

Aprillist tõusis pension, aga pensioni suuruse teada saamiseks ei pea minema panka või pangaautomaadi juurde, kui tegemist ei ole just hädavajadusega.
Mugavalt saad oma pensioni kohta infot:

enlightened Pensioni suurust saab vaadata riigiportaalis www.eesti.ee (pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine)

enlightenedPensioni suuruse saab teada ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 612 1360. Sellele peab helistama kindlasti pensioni saaja ise. Kellelegi teisele pensioni andmeid ei avaldata. Helistades peab olema käepärast oma isikukood ja pangakonto number — mille järgi ametnik identifitseerib isiku. Küsida võidakse ka lisaküsimusi, et oleks kindel, et tegu on õige inimesega.

Kui sina või su lähedane vajab hädavajalike tegevuste jaoks abi, palume kindlasti pöörduda vallavalitsuse poole telefonidel 505 6437 ja 525 8716 või e-postile info@nvv.ee

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.
Vallavalitsuse kontaktid


Eesti Töötukassa tutvustab 3. aprillil töötasu hüvitamise meedet

Reedel, 3. aprillil algusega kell 10 on kõigil soovijatel võimalus kuulata veebiülekannet, kus Eesti Töötukassa selgitab töötasu hüvitise sisu ning tutvustab taotlemist.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Täpsem info meetme kohta: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

Veebiülekannet saab vaadata: http://player.mind.ee/tootukassa/

Veebiseminar on järelvaadatav nii töötukassa kodulehel kui ka www.raamatupidaja.ee lehel.

Vastuse saavad toetusmeetmega seotud küsimused, mis ettevõtjatel, tööandjatel ja raamatupidajatel toetusega seoses võivad tekkida:

 • Kuidas taotlemine käib?
 • Missugused dokumendid tuleb esitada?
 • Kas on piiranguid ettevõtetele või sektoritele?
 • Kuidas arvestatakse hüvitise summa?
 • Kuidas jaguneb maksukoormus?
 • Mis perioodil saab toetust kasutada ja taotleda?
 • Mis kuupäevast saab toetust taotlema hakata?
 • Kust saan abi?

 


Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse

Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri ettepaneku pikendada osalise või puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste maksmist kuue kuu võrra seoses tervishoiuasutustes vastuvõttude vähendamisega eriolukorra tõttu. Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni.  

Töövõime hindamise taotlemisel on nõue käia vähemalt kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist arsti juures. Eriolukorra tõttu on paljud raviasutused vähendanud ambulatoorset vastuvõttu, mistõttu on terviseandmete uuendamine töövõime hindamise taotluse esitamiseks raskendatud. Paljud vähenenud töövõimega inimesed kuuluvad ka riskigruppi, sest nende immuunsus on nõrgem ja seetõttu on parem, kui nad mõjuva põhjuseta tervishoiuasutusi ei külasta. Nii võib paljude inimeste töövõime hindamine eriolukorra ajal olla raskendatud või isegi võimatu.

Osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist pikendatakse kuue kuu võrra inimestel, kelle töövõime hindamise otsus lõpeb ajavahemikul 12. märts kuni 31. august 2020. See annab inimestele piisava aja arsti vastuvõtule saamiseks ning terviseandmete uuendamiseks enne uue töövõime hindamise taotluse esitamist.

Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet püsiva töövõimetuse kestust ja töövõimetuspensioni maksmist töövõimetuspensionäridel, kes muidu peaksid lähikuudel esmakordselt pöörduma töövõime hindamiseks töötukassasse. Samuti pikendatakse kõigil, kelle puue lõpeb vahemikus 12. märts kuni 31. august 2020 puude raskusastme kestust ja sotsiaaltoetuste maksmist kuue kuu võrra.

Muudatuse eesmärk on lahendada nende inimeste olukord, kelle digiloos hetkel hindamiseks vajalikud terviseandmed puuduvad, sest nad ei ole eriolukorra tõttu saanud arsti juurde minna või kokkulepitud arsti vastuvõtud on tühistatud. 

Juba esitatud töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotlusi menetletakse tavapäraselt. Jätkuvalt võetakse vastu avaldusi nii uutelt taotlejatelt kui neilt, kes ise soovivad oma töövõimet või puuet ümber hinnata, näiteks terviseseisundi halvenemise tõttu. Sotsiaalministeerium soovib erandkorras pikendada ka kohustusliku arstivisiidi perioodi. Kui inimene ei ole eriolukorra tõttu käinud kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist arsti juures, siis arvestab Töötukassa töövõime hindamisel ka varasemaid, 12 kuu jooksul toimunud arstivisiite.

Töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pikendavad otsused automaatselt ning inimene selleks ise midagi tegema ei pea. Töötukassa otsused toimetatakse kätte e-posti või posti teel, samuti on otsused kättesaadavad e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet saadab pikendatud perioodiga pensionitunnistuse ja puudega isiku kaardi inimesele postiga koju.

 

Silvia Peets
Sotsiaalministeerium

 

 


Elroni Kagusuuna sõiduplaani muudatused alates 07. aprillist

Seoses jätkuva eriolukorra ja raudtee remonttöödega muutuvad rongide sõiduplaanid alates teisipäevast 07.04. Jõgeva ja Tartu vahel on osad rongid asendatud bussidega.

Kagusuuna sõiduplaanid alates 07. aprill 2020.

http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/04/KAGUSUUND_7.04-TNL.pdf;

http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/04/KAGUSUUND_8.04-ekrp.pdf.

ELRON


Nõo alevikus liiklus häiritud

Seoses Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee ehitusega on Nõo alevikus Tartu tänaval ja sellega  piirnevatel tänavatel liiklus häiritud. Võib esineda probleeme kinnistutele juurdepääsudega. Tööde ajal suletakse lühiajaliselt ka Tartu tänava ja raudtee vahele jäävad tänavad truupide paigaldamiseks. Tänavate sulgemisest teavitatakse kinnistuomanike ette.

Operatiivne info rakenduses Tark Tee https://www.tarktee.ee/#/et

Töid teostab Teearu Grupp OÜ, objektijuht Kevin Kajak 5193 9813.

 

Sven Tarto
Nõo Vallavalitsus
ehitus- ja majandusosakonna juhataja         
505 1067


Ilmunud on Nõo Valla Lehe aprillikuu number


Tänasest saab esitada Aasta Õpetaja kandidaate

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab sel aastal kaheksandat korda haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Aasta Õpetaja konkursile saab kandidaate esitada 30. märtsist kuni 26. aprillini ministeeriumi veebilehel. Alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huviala õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et erakordsetes oludes on õpetajate tunnustamine erakordselt tähtis. „Õpetajad teevad meie kõigi jaoks igapäevaselt üliolulist ja suure mõjuga tööd. Olukorras, kus tavapäraste meetoditega ei ole võimalik teadmisi edasi anda, on õpetajate koormus veel suurem ja nende töö veel olulisem. Märgakem ja tunnustagem neid õpetajaid, kes teevad oma tööd südamega ja missioonitundega."

Aasta Õpetaja 2020 kümne kategooria parimatele määrab Vabariigi Valitsus riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate. Kõik tunnustuse saajad on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning nende panus väärib esiletõstmist ja jagamist.

Kandidaate saab esitada 26. aprillini kokku kolmeteistkümnes kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Seejärel asub tööle riiklik hariduspreemiate komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad. Auhinnad antakse välja 3. oktoobril Alexela Kontserdimajas toimuval Aasta Õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab", millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Kategooriad:

aasta lasteaiaõpetaja
aasta klassiõpetaja
aasta klassijuhataja
aasta põhikooli aineõpetaja
aasta gümnaasiumiõpetaja
aasta kutseõpetaja
aasta tugispetsialist
aasta huviala õpetaja
aasta õppejõud
aasta õppeasutuse juht
aasta hariduse sõber
aasta haridustegu
haridustöötaja elutööpreemia (kuni kolm)

Kandidaatide esitamine ja statuudid


Lastekaitse Liidu 10 soovitust, kuidas olla eriolukorras toetav lapsevanem

Merit Lage
Lastekaitse Liidu koolitaja, superviisor, gestaltpühhoterapeut

Praegune aeg on nii täiskasvanutele kui lastele väljakutsete ja samas ka koosolemise aeg. Sügav kummardus vanemate ees, kes aitavad lastel koolikohustust täita ka siis, kui koolid on suletud või kes ise nüüd oma lapsi kooliks ette valmistavad.

Illustratsioon: Marko Pikkat

Enamik lapsi mäletavad täiskasvanuna käesolevat aega mitte spetsiifilise viiruse või pandeemia kontekstis, vaid selle järgi, kuidas nende pere end sel ajal tundis, kuidas suhtlus toimis, missugune oli peamine emotsioon koduses õhkkonnas. Samuti õpivad lapsed vanemaid jälgides ka ise kriisi- ja ebakindluse olukordades käituma.

Täiskasvanute mure perekonna ja lähikondsete tervise pärast ning samuti majanduslikust toimetulekust eriolukorras võib tekitada ärevust ja muserdust. Juhul, kui täiskasvanud saavad tööga jätkata, siis kuidas ennast kodukontori ja (väikeste) laste vahel jagada?
Kuidas täita samal ajal lapsevanema, õpetaja ja töötaja rolli, ilma, et emotsioonid üle keeks, lapse peale ei karjuks, teda ei alavääristaks, halvemal juhul talle laksu ei annaks või muul moel füüsiliselt ei karistaks.
Nii lapse löömine, kui ka tema sõnadega alandamine kahjustavad last ja on seadusega keelustatud. Vanemana last alandades ahendad tema võimalusi kasvada ja areneda täisväärtuslikuks ühiskonnas, perekonnas ja tööturul toimivaks täiskasvanuks.
Lapse arenguks vajaliku vanemaga või hooldajaga turvalise kiindumussuhte arenguks on võtmetähtsusega lapsega koos veedetud aja kvaliteet ka kriisi ajal ja konfliktiolukordades.
Lastekaitse Liit kutsub vanemaid hoidma jalad maas, pea selge ja süda avatud oma laste ja iseenda jaoks. Mõned soovitused, kuidas vanemana lastega kodus olles meel rahulik hoida.

 1. Tehke lapsega koos päevaplaan. Arvestage nii lapse kui teiste pereliikmete vajaduste, ettepanekute ja võimetega. Hea päevaplaan aitab tasakaalustada mängimise ja kohustuste vahekorda, koosolemise ja endaga olemise, möllu ja vaikuse aega.

  Seega võiks päevaplaan sisaldada:
 • aega, millal tegelete, mängite ja õpite koos lapsega, ilma samal ajal midagi muud tegemata;
 • aega, millal (eelkooliealine ja kooliealine) laps tegutseb iseseisvalt;
 • aega, kui vanem saab endaga olla;
 • aega, kui tehakse erinevaid majapidamistöid (toiduvalmistamine, koristamine jms), kuidas neid jagatakse ja missugune on laste panus; 
 • suuremate laste puhul nutiseadme ja ekraani vaba aeg (alternatiivid on audioraamatute, muinasjuttude, lugude kuulamine, mängimine jms); 
 • päevaplaanid võivad olla iga päev erinevad, arvestades pereliikmete erinevaid vajadusi.
 1. Igapäevane füüsiline tegevus koos lapsega. Võimlemine ja koduste treeningkavade jälgimine aitab tasakaalu säilitada. Kordamööda võivad kõik pereliikmed teha koduse treeningkava või takistusraja.
 2. Rääkige lapsega läbi, mis koos olles aitab hästi hakkama saada. Näiteks pereliikmetele oma aeg päeva jooksul, minasõnumite kasutamine jms.
 3. Rääkige läbi, missugune on kindlalt lubamatu käitumine ja leppige kokku alternatiivid ja tagajärjed: näiteks pereliikmetele haiget tegemine. Alternatiiv – mis on lubatud tegevus, kui laps vihastab (karjub patja, rebib paberit, võtab rahunemise minutid jms).
 4. Kasutage minasõnumeid ja võtke vastutus oma tunnete eest. Kui vanem ärritub, on see vanema ärritus. Lauses "Sa ei kuula mind ja ma lihtsalt pean sulle laksu andma", teeb vanem lapse vastutavaks oma ärrituse ja abitusetunde eest. Parem lause oleks: "Ma olen selles olukorras ärritunud ja soovin, et see olukord lõppeks." Vastavalt vajadusele saab sisu loomulikult varieerida, kasutades: "Tunnen abitust ning soovin aja maha võtta ja rahuneda."
 5. Leidke iga päev endale aega, et täiskasvanuna oma tassi täita. Kahe vanema puhul nõuab see head vanemate vahelist koostööd. Üksikvanema puhul võib, olenevalt lapse vanusest ja vajadustest, võib abi olla ka 5-10 minutiliste pauside planeerimisest. Oluline on teha vahet tööaja ja isikliku aja vahel, ning neid mõlemaid endale võimaldada.
 6. Mõelge läbi tegevused, mis aitavad teid, kui teil endal tunded üle keevad. Head on hingamisharjutused: sisse hingates loe neljani, välja hingates kaheksani, väike paus ja uus sissehingamine; distantsi võtmine koos hingamisega (kõndimine teise tuppa/kööki/aknast välja vaatamine jms).
 7. Helistage, suhelge iga päev mõne toetava inimesega. Rääkige kellegagi, kes teid mõistab ja toetab ning rääkige oma võimalikest raskustest, ärevusest, ärritusest, mida eriolukord teile kaasa toob.
 8. Ideaalset vanemat pole olemas ja vigu teha on normaalne. Tehtud vigu tuleb teadvustada ning nendest õppida. Süütunne ei aita parem vanem olla, pigem vastupidi.
 9. Hoolitsege oma vaimse tervise ja psüühilise tasakaalu eest. Vajadusel saab lapse kasvatusküsimustes abi küsida lasteabi telefonil 11611. Avatud on ohvriabi kriisitelefon 116006 ning 1247 kriisitelefon COVID-19 küsimustes ja psühholoogilise esmaabi pakkumiseks.

Kellele laieneb Töötukassa 70% meede?

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama

Toetust saavad taotleda ettevõtjad aga ka kõik KOVi SA, OÜ ja MTÜ-d, kellel on täidetud vastavad tingimused. Toetust ei saa taotleda KOV ja tema hallatavad asutused.

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

 • tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
 • tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
 • tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga.

Täpsemalt Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis?fbclid=IwAR36_Aw4e8KiB9qwuGjtA0ygL5FcovsosPbPv0dPoCW5dpRbjT23W_IxYhw


ERITEADE: Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks

Tallinn, Stenbocki maja, 26. märts 2020 — Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele. Kord muutub rangemaks alates laupäevast, 28. märtsist 2020.

Koroonaviirusesse haigestunud inimene
Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil.

Haigestunu pereliige või haigestunuga samas elukohas püsivalt viibiv inimene
Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti, üksnes allpool kirjeldatud juhtudel. Inimene peab tähelepanelikult jälgima oma tervist ning järgima 2+2 reeglit (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad).

Välja tohib minna:

 1. tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga;
 2. igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa;
 3. elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga;
 4. õues viibimiseks.
Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama abi andmise inimestele, kellel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu puuduvad võimalused igapäevaseks eluks hädavajaliku hankimisel.

Politsei järelevalve
Korralduses toodud nõuete täitmist kontrollib politsei, kes vahetab selleks terviseametiga andmeid. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000.- eurot.

Koroonaviirusesse haigestunud inimesed peavad püsima ranges koduses isolatsioonis ka praegu. Korralduses sätestatud rangem kord hakkab kehtima laupäevast, 28. märtsist 2020. Meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.


Vabariigi Valitsus

Nõo Vallavalitsus korraldab abi andmise.
Teavita abivajavast tel 505 6437 või 525 8716  e-post: info@nvv.ee

 

 

 


TÖÖTUKASSA KORRALDAB TÖÖTASU HÜVITAMISE MEETME INFOTUNNID 30. JA 31. MÄRTSIL

Töötukassa Tartumaa osakond korraldab tööandjatele 30. märtsil ja 31. märtsil algusega kell 11 veebipõhise infotunni, kus räägitakse töötasu hüvitamise meetmest.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Täpsem info meetme kohta asub siin>>

KUIDAS OSALEDA?

Link infotunnis osalemiseks:

30. märtsil kell 11>> (klõpsa linki)

31. märtsil kell 11>> (klõpsa linki)

*Kui arvutis ei ole Teams'i tarkvara, saab koosolekuga liituda läbi veebivariandi. Veebi puhul võib avaneda hoiatuskast, kus küsitakse luba kasutada arvuti mikrofoni ja kaamerat. Selleks, et veebikoosolekuga liituda, peab andma nõusoleku. Infotunni osalejate piirarv on 250 inimest.

Kuulmiseni infotunnis!

Lisainfo:

Maris Koka, Maris.Koka@tootukassa.ee, 737 7108

Mihkel Värton, Mihkel.Varton@tootukassa.ee, 737 7107


PRIAST SAAB TAOTLEDA TOETUST VÄIKESTE PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ARENDAMISEKS

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine algas e-PRIAs täna, 25. märtsil ja kestab 31. märtsini. Taotlusi saab esitada 1.-8. aprillini 2020 ainult elektroonselt e-PRIA keskkonna kaudu. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

PRIA arendustoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb: „Juhime taotlejate tähelepanu sellele, et kuigi sel aastal on Maksu- ja Tolliametile 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 30. aprill, siis FIE, kes soovib toetust taotleda, peab taotlust esitades arvestama, et taotlusele on vaja sisestada 2018. ja 2019. aasta majandusaasta kohta järgnevad andmed: kogu müügitulu, müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete müügist toodete lõikes, tulu mittepõllumajandusliku toodangu müügist ja tulu teenuste müügist. Äriühingust taotleja, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitanud 2019. aasta majandusaasta aruande."

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 19.06.2020. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

Täpsem info toetuse tingimuste ja e-PRIAs taotlemise kohta on leitav PRIA kodulehelt, abi saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678. Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on PRIA teenindusbürood suletud.


Lõkke põletamisel tuleb tagada ohutus ja jälgi, et lõkkesuits ei häiriks naabreid

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

 • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
 • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.
 • Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid — näiteks ämber veega või tulekustuti.
 • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega, st kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad.
 • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.

Enne kui süütad lõkke, mõtle sellele, et sul on ka naabrid ja neil on väikesed lapsed, kes väljas mängida tahavad ning neile kindlasti ei meeldi kui paks lõkkesuits nende aeda tungib. Seetõttu tee lõket ainult tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil!
Soovitame teha lõket õhtusel ajal, kui enamik inimesi on juba siseruumides.

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.

Nõo valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või kartongi.

Lehtede ja muu prügi (pakendid, mööbel, riided, ehitusjäätmed) põlemaine on keelatud!!!

Elamu ja ümbruse tuleohutus


Tartus Selli tn 19 asuv jäätmejaam on taas avatud

Alates 26. märtsist on taas avatud Tartus Selli tn 19 asuv jäätmejaam, kuhu ka Nõo valla elanikud saavad teatud jäätmeliike viia.

Viiruseohu tõttu palutakse jäätmejaama külastada ainult äärmisel vajadusel.

Ilmselgete haigusnähtudega isikuid ei teenindata. Korraga võib jäätmejaamas olla vaid üks klient; sularahas arveldamist ei toimu. Kõigi inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.


Südameapteek avab tasuta nõuandeliini 605 7171

Südameapteek avab tänasest tasuta nõuandeliini 605 7171, et jagada juhiseid esmaseks abiks ning vastata küsimustele ravimite ja nende saadavuse kohta. Nõuandeliin aitab toetada apteekide ja e-apteegi tööd ning nõustamist olukorras, millal inimeste vajadus apteekri nõustamise järele on hüppeliselt kasvanud.

Nõuandeliinilt annavad apteekrid tervisenõu ja juhiseid nii eesti kui ka vene keeles. 

Liin on avatud esmaspäeval ja reedel 9–20 ning laupäeval ja pühapäeval 9–17. 

Südameapteegi juhatuse liikme, müügiosakonna juhi Evelin Härma sõnul on viiruse leviku ajal nõudlus apteegi nõuandetelefoni liini järele suur, mida kinnitab hüppeliselt kasvanud koormus e-apteegi telefonile. "Inimesed on täna oma tervise pärast mures rohkem kui kunagi varem ning esmast nõu tahetakse saada kodunt väljumata. On väga oluline, et kasvava infopäringu tõttu ei jääks ükski helistaja vajaliku nõu ja infota," kinnitab Härma.

Teemad, millega saab abi Südameapteegi nõuandeliinilt:

 1. Apteekri nõustamine: tervisenõustamine; ravimtoimed, kaas- ja koosmõjud, ravimite väljaostmine, sealhulgas retseptiravimite väljaostmise info. 
 2. E-apteegi info: tarneaegade, sealhulgas juba tellitud kauba tarne kohta ning juhendamine tellimisel. 
 3. Apteekide avamisajad ja ravimite saadavus apteekides.

Vabariigi Valitsus kehtestas uued piirangud avalikus kohas liikumisele, kaubanduskeskustele, meelelahutus ja söögikohtadele!

Alates 25. märtsist:

 • tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad.
 • võib avalikus kohas koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Alates 27. märtsist:

 • jäävad kaubanduskeskustes avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused. Avatuks jäävad seal asuvad toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid. Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 • ei tohi söögikohad ja baarid olla avatud kauem kui kl 22ni (v.a. toidu kaasamüük ja kojuvedu).
 • on suletud meelelahutus- ja lõbustuskohad.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.

Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.
Nõo Vallavalitsus paneb oma inimestele südamele!
Püsime kodus, nii hoolime enda ja teiste tervisest. Jälgime oma laste tegevusi ja tagame, et lapsed ja noored ei koguneks avalikus kohas, ega sõprade poole koju.

Anna oma panus haiguse leviku takistamisele!

 


Ettevõtjatele mõeldud lühiajaliste meetmete pakett

Eesti Vabariigi Valitsus võttis 19. märtsil vastu lühiajalise meetmete paketi, millega suunatakse riigi vahendid ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu.

Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi ning võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Tutvu meetmetega Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku kodulehel.

 


Uued piirangud: mängu- ja spordiväljakud on suletud, liikudes hoia vahet 2 meetrit

Vabariigi Valitsus otsustas täna, et avalikus kohas, nagu näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, tervise- ja matkarajad ja siseruumis (v.a kodus), tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet.

Kuna viimastel päevadel on Nõo alevikus märgatud kogunevaid lapsi ja noori, paigaldas Nõo vallavalitsus täna spordi- ja mänguväljakute äärde kogunemist keelavad teated.

On lubamatu, et noored kogunevad gruppidena avalikes kohtades. Selline kogunemine annab viiruse edasikandmiseks suurema võimaluse.

KEELATUD ON IGASUGUNE GRUPPIDESSE KOGUNEMINE!

Hea lapsevanem ole vastutustundlik ja jälgi oma lapse tegevusi!

Püsime kodus, nii hoolime enda ja teiste tervisest!
 

Täpsemalt saab piirangute kohta lugeda valitsuse eriolukorra lehelt.

 


Nõo aleviku eramaja omanik - TELLI TASUTA PAKENDIKOTITEENUS

Nõo aleviku eramaja omanik- TELLI TASUTA PAKENDIKOTITEENUS – VABANED PAKENDITEST KODUST LAHKUMATA! Pakendikoti teenusega on liitunud juba üle 8000 perekonna üle Eesti, tee seda Sinagi!

5 PÕHJUST MIKS TELLIDA PAKENDIKOTT

 • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse, kus ei pruugi olla pakendite jaoks ruumi)
 • Üks 150 liitrine kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid
 • Kogumispäeva eel saadab Ragn-Sells AS meeldetuletuse
 • Pakendikoti teenus on tasuta
 • Sinu panus keskkonda, sest pakendid lähevad taaskasutusse

KUIDAS TELLIDA

 1. Helista tellimiseks Ragn-Sells AS-le 60 60 439, kirjuta tellimus@ragnsells.com.
 2. Peale lepingu sõlmimist saadetakse teile esimesel korral pakendikott postiga
 3. Edaspidi viiakse see ära iga 28-päeva tagant ja jäetakse postkasti uus kott

 

NB! Lisaks Nõo aleviku eramajaomanikele on nüüd pakendikotiteenusega võimalus liituda ka Uuta küla majapidamistel. Liitumisankeedi saab täita TVO kodulehelhttp://www.tvo.ee/elanikele/eramajale.


Seoses eriolukorraga riigis otsib Nõo valla valitsus jätkuvalt vabatahtlikke

Võimalike abikätt vajavate olukordade lahendamiseks otsime inimesi, kes: 

 • On terved;
 • Ei ole vähem, kui 14 päeva jooksul saabunud välisriigist; 
 • Ei kuulu COVID-19 riskigruppi ega hoolda COVID-19 riskigruppi kuuluvaid; 

Vabatahtlikuks registreerimiseks palume võtta ühendust telefonil 5191 4119 või anda teada e-postile liia@nvv.ee

Koroonaviirus on pannud paljud inimesed seisu, kus nad ei tule kõrvalise toeta toime. Kui sa saad raskes olukorras aidata, siis liitu Nõo valla vabatahtlikega.


Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad inimesed, kellel viirusnakkused võivad põhjustada aga eriti raskeid tüsistusi, peaks lähikontakte teistega ning võimalusel ka poodlemist vältima.

Eakate tervise hoidmiseks ja liigsete riskide võtmisest hoidumiseks tuleks eakatel poes ja apteegis käimist pigem vältida ning paluda selleks appi näiteks nooremaid lähedasi või omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui poeskäik on siiski vältimatu, tuleks see ette võtta võimalikult harva. Kui poodi minna, teha ostud kiirelt ja läbimõeldult, teistega lähikontakti vältides ning poest lahkudes end mitte teistega jutustama unustades. Igasugune suurem rahvahulk ja hetk tähelepanematust teistega distantsi hoidmisel võib tuua olukorra, kus luuakse soodne võimalus viiruse levikuks ja enamate inimeste nakatumiseks.

POESKÄIGU REEGLID EAKATELE:

Eakad on viirushaigustele vastuvõtlikumad, mistõttu väldi võimalusel poodi minekut ja leia selleks noorem abiline.

Kui poodi minek on vältimatu:

•             Külasta poodi üksinda

•             Mõtle ostud eelnevalt läbi, et poeskäik kulgeks kiirelt

•             Pese käsi enne ja pärast poeskäiku

•             Hoia poes teistega distantsi vähemalt 1 meeter

•             Väldi haigena poodi minekut


Püsime kodus!

❗️Tähelepanu Tartumaa piirkonna lapsevanemad ja lapsed❗️
Tänases eriolukorras ei ole mõistlik, et noored kogunevad gruppidena avalikes kohtades. Olgu siis tegemist väikeste lastega mänguväljakul või teismelistega skateparkides, parkides, kaubanduskeskustes ning muudes avalikes kohtades.
Nii on viiruse edasikandumiseks suurem võimalus. Hoolime enda ja teiste tervisest!

Tartumaa piirkonnapolitsei

 

 


Muudatused rongiliikluses

Seoses eriolukorraga hakkavad kagusuuna rongid alates 23.03 sõitma muudetud sõiduplaani järgi. Sarnaseid muudatusi tuleb ka juba eelnevalt teavitatud alates 29.03 kehtima hakkavasse sõiduplaani. 

Sõiduplaan alates 23.03: http://elron.ee/wp-content/uploads/2020/03/KAGUSUUND_23.03.pdf.

ELRON


Koroonajäätmed tuleb teistest eemal hoida

Keskkonnaministeerium avaldas KKK-d, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal. On väga tähtis minimeerida nakkuse levikut jäätmete kaudu.

„Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne päeva ning küllap märkavad kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu," nentis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „On äärmiselt oluline mõista, et diagnoositud koroonaviiruse või tolle kahtluse korral kogutaks ka jäätmeid tavapärasest teisiti." Tollepärast on ministeerium pannud kokku vastused koroonapuhangu ajal tekkida võivatele põletavatele jäätmeküsimustele.

Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem enda ja teiste tervis, mistõttu tuleb vastupidiselt tavareeglitele panna kõik endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti, sulgeda too hoolikalt ning visata segaolmejäätmete sekka.  „Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist," lisas Heinma.

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.

Kui mul on diagnoositud koroonaviirus või mul on kahtlus, et olen sellega nakatunud, siis kuhu ma viskan n-ö koroonavarustuse (maskid, kindad, pabertaskurätid jms)?

Olles haige või kahtlustades haigust, tuleb enda tekitatud jäätmed panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja visata segaolmejäätmete sekka. Kuna enamasti on jäätmed inimesega otseses kokkupuutes, tuleb neist mõelda kui nakkusohtlikest. Seega on oluline, et võimaliku nakkusega jäätmeid liigiti ei sordita!

Desinfitseerimisvahendi pudelikesed on pakendid, kuhu need panna?

Pakendeid, paberi- ja papijäätmeid ja muid jäätmeid tuleks endiselt koguda liigiti, kuid võimalusel oodata nende üleandmisega, kuniks olete tervenenud. Kui jäätmete üleandmisega ei ole võimalik oodata, siis mitte visata võimaliku nakkusohuga jäätmeid liigiti kogutavate jäätmete hulka, vaid panna need suletud kilekotis segaolmejäätmete konteinerisse. Kui te pole kindel, kas teie jäätmetel võib olla nakkusohtu, suhtuge neisse pigem kui nakkusohtlikkesse.

Kuidas ma saan karantiinis olles prügi välja viia?

Eramajades on lihtne – järgida eriolukorra sortimisnõudeid ja viia jäätmed konteinerisse. Kortermajades on asi keerulisem ning kõige õigem oleks karantiini ajal välja mitte minna. Kui aga tundub, et kogutud jäätmed tekitavad juba nähtavat ja ka tuntavat probleemi, siis tuleks need kellegi kaasabil konteinerisse saata. See eeldab, et nakkusohtlikud jäätmed on sulgetud kilekotti ja viimane tõstetud ühekordsete kinnastega näiteks ukse taha, kust keegi selle siis (samuti kaitsevahendeid kandes) ära viib.

Kui olen terve, nakkusohtu pole ja istun nagu kõik isolatsioonis, siis kuidas jäätmete sortimisega on?

Sellisel juhul läheb kõik tavapäraselt ning võite jätkata jäätmete liigiti kogumist. Tuletame meelde, et salvrätikud ei kuulu vanapaberikonteinerisse. Tavaoludes on salvrätid, sh ühekordselt kasutatavad taskurätid ja majapidamispaber, soovitatav visata biojäätmete hulka.

·       Tühjad desinfitseerimisvahendite anumad on pakendid ning tuleb visata pakendikonteinerisse.

·       Ühekordselt kasutatavad kummikindad, mida kasutate näiteks kauplustes käimiseks vm, tuleb visata segaolmejäätmete hulka, eelistatult suletud kilekotis. 

·       Äärmiselt oluline on pesta käsi sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. Lisaks rõhutame, et samamoodi tuleb käituda pärast prügikasti katsumist.

Kuidas käib jäätmete kogumine haiglates, tervishoiuasutustes?

·       Kindad, maskid ja muud isikukaitsevahendid tulebarvata nakkusohtlike jäätmete hulka ja toimida kooskõlas tervishoiuasutuses kehtestatud nõuetega.

·       Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus avaldas 2019. aastal juhendi tervishoius tekkivate jäätmete käitluse kohta, juhendis on käsitletud ka nakkusohtlike jäätmete käitlemist. 

Kas ja kuidas saab eriolukorras jäätmeid ära anda?

·       Esmalt palun veenduge, et jäätmete kogumiskohad üldse avatud on. Praeguseks on suurem osa neist oma uksed ajutiselt sulgenud ja jäätmete vastuvõttu ei toimu. Lisaks kehtib praegu soovitus püsida kodudes ning mitte puutuda kokku teiste inimestega.

·       Kui aga siiski on võimalus ja karjuv vajadus jäätmeid ära anda, siis tuleb veenduda, et isikutuvastus käiks võimalikult kontaktivabalt, ja hoida distantsi. ID-kaardiga tohib tuvastada isik vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet ID-kaardi üleandmisel (näiteks saab klient ise ID-kaardi lugejasse sisestada). Muul juhul saab isiku tuvastada näiteks tema aadressi küsides. 

·       Jäätmejaamas tuleks viiruse leviku perioodil vältida sularahamakseid ja võimaldada vaid kaardimakseid.

Mida pean teadma, kui hoian jäätmejaama sel keerulisel ajal avatuna?

·       Oma töötajatele tuleb selgeks teha võimalikud riskid ning oluliselt suurendada hügieeninõudeid.

·       Jäätmejaamas mitte katsuda ega käsitsi töödelda vastu võetud jäätmeid, mis võivad olla nakkusohtlikud. Vajadusel oodata töötlemisega vähemalt 72 tundi, et veenduda nakkusohu möödumises. 

·       Jäätmejaamas peab olema töökorraldus ja ruumilahendus selline, et inimeste vahel oleks distants: et ei oleks kokkupuudet järjekordades seistes jms. 

·       Jäätmejaamas tuleb regulaarselt kasutada desinfitseerimisvahendeid, et puhastada ID-kaardi lugeja, kaardimakseterminal ja muud rohkelt kasutatavad pinnad (uksenupud ja -lingid jm).  

·       Juhul kui kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) territooriumil asuv jäätmejaam on suletud, tuleb KOVil jagada inimestele sellekohast infot. Elanikel võib kodus olles tekkida soov kasutada vaba aega majapidamise korrastamiseks ning KOV peaks andma elanikele teavet, kas ja millal on võimalik jäätmejaama kasutada.

·       Elanikel tuleks soovitada ka avatud jäätmejaamade kasutamisest võimalusel hoiduda, kuni viiruse levik on kontrolli alla saadud. Nii on jäätmejaama töötajatel kui elanikel endal ohutum.

·       Jäätmejaamas või jäätmete kogumispunktis töötades on äärmiselt oluline pesta käsi võimalikult tihti sooja vee ja seebiga või desinfitseerida vastava vahendiga. 

Millised nõuded on jäätmete kiitlejatel eriolukorras?

·       Taas kord – tööandja peab garanteerima, et tema töötajad oleksid võimalikest ohtudest ja eriolukorra käitumisjuhistest teadlikud. Kehtivad kõiki tavapäraseid õigusaktidest ja keskkonnaloast tulenevaid nõuded, sh ohutusnõuded jäätmete käitlemisel.

·       Segaolmejäätmeid, mis võivad sisaldada nakatunud inimeste tekitatud jäätmeid, ei tohi enne põletamist või ladestamist käsitsi töödelda. Töötlemine peaks toimuma vaid automatiseeritult ehk inimesed ei tohiks jäätmetega kokku puutuda.

·       Rohkelt kasutatavad pinnad, nagu näiteks uksenupud ja -lingid, seadmed jm, tuleb regulaarselt desinfitseerida. 

·       Töötajatele tuleb luua tingimused pesta käsi võimalikult sageli sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendeid.

 

Kadri Kauksi
Keskkonnaministeerium

 


Sotsiaalkindlustusameti info eriolukorra ajal pensioni taotlemisel ja puude tähtaja pikendamisel

Pensionite taotlemine

Kui Te ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.

Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saate praegu pensioni kojukandena, aga soovite hakata saama pangakontole, siis palun andke sellest sotsiaalkindlustusametile teada:

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga võtsid sotsiaalkindlustusameti töötajad kahel päeval telefoni teel ühendust inimestega, kes saavad hüvitist kojukandega ning küsisid inimeste arvelduskonto numbreid, kuhu saaksime hüvitise eriolukorra ajal välja maksta.

Kuna levima on hakanud ka petuskeemid, siis lõpetasime telefoni teel arvelduskonto numbri küsimise ning palume meie poole ise pöörduda!

Kui Teil on olemas arvelduskonto number, siis soovitame Teil kojukande asemel hakata hüvitist arvelduskontole saama, selleks anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:


Puuete tähtaegu pikendatakse automaatselt


Seoses erakorralise olukorraga riigis pikendab sotsiaalkindlustusamet nende puuetega inimeste puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue kuu võrra, kellel on vaja puude määramist pikendada.

Kõigi nende inimeste, kelle puue lõppeb vahemikus 17.03.–31.05.2020 ja kes pole veel jõudnud esitada taotlust puude pikendamiseks, pikendatakse puude kestvust automaatselt kuue kuu võrra. Inimene ise selleks midagi tegema ei pea ning puudega isiku kaardid saadetakse koju lihtpostiga rahvastikuregistri aadressile.

Juba esitatud puude pikendamise taotlusi menetleb amet tavapärases korras. 

Alates esmaspäevast, 23. märtsist on kõik sellest kuupäevast koostatud puude määramise otsused leitavad sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest 

Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse saab sisse logida Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaardiga. Kui inimesel ei ole võimalik meie iseteenindusse sisse logida, soovitame sellest märku anda, et saaksime saata vajadusel otsuse digiallkirjastatult e-postile või äärmisel vajadusel lihtkirjaga
inimesele koju.

Lisainfo Leila Lahtvee, ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht leila.lahtvee@sotsiaalkindlustusamet.ee  
tel 5551 2915

 

 


Haigekassa: vältimatu hambaravi on inimestele tagatud

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on paljud hambaarstid peatanud plaanilise ravi. Ägeda hambahaiguse korral on vältimatu ravi inimetele siiski tagatud.

Haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann ütles, et esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga, kes saab inimest nõustada telefoni teel ja vajadusel kirjutada välja ravimid. "Ägeda hambahaiguse korral on võimalus pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks kindlate kliinikute poole, kelle kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. Ohutuse tagamiseks  on vajalik eelregistreerimine," rääkis Friedemann.

Kõigil on õigus saada tasuta vältimatut hambaravi, sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Tasuta hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Vältimatu abi saamiseks tuleb pöörduda haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide poole, sest haigekassa maksab nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata täiskasvanule osutatud teenuse eest ainult oma lepingupartneritele. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest. Hambaravi asutused, kes osutavad vältimatut hambaravi eriolukorras leiate haigekassa kodulehelt. Teenuseosutajate nimekiri võib muutuda, seoses kaitsevahendite kättesaadavusega.

Vältimatu abina osutatavad teenused:

 • Patsiendi uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine;
 • Pinnaanesteesia (limaskesta tuimestus)
 • Injektsioonanesteesia (süstiga tuimestus)
 • Ühe juurega hamba eemaldamine
 • Mitme juurega hamba eemaldamine
 • Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine
 • Mädakolde avamine ja ravimenetlus
 • Verejooksu peatamine õmblusega;
 • Järelkontroll pärast kirurgilist sekkumist
 • Hamba või implantaadi eemaldamine (osalise luu eemaldamisega)
 • Hamba röntgenülesvõte
 • Kogu suu röntgenülesvõte

Haigekassa


Lapse sünni saab registreerida e-rahvastikuregistris

Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada vaid abielus vanemad.
 
„Lapse sünniga tekib perele palju uusi kohustusi ja uue ilmakodanikuga harjumisel vajab pere rahu ja tuge, mitte asjaajamisest tulenevat pinget. Koroonaviirusest tingitud eriolukorras on eriti oluline vältida üleliigseid inimkontakte. Seetõttu on mul erakordselt hea meel, et nüüd saavad kõik lapsevanemad, ka need kes ametlikus abielus ei ole, oma lapse sünni kodust lahkumata e-rahvastikuregistris registreerida," selgitas rahvastikuminister Riina Solman.
 
„Riikliku eriolukorra tõttu kiirendasime sünni elektroonselt registreerimise võimaluse kasutuselevõttu. Algselt märtsi lõppu planeeritud arendusega said tublid arendajad valmis juba nüüd," nentis siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Palume praeguses eriolukorras tungivalt vastsündinute vanematel kasutada sünni registreerimiseks e-teenust, et vältida asutustes käimist ja nakatumist."
 
„Eesti on täiesti ainulaadne e-riik, sest teadaolevalt kusagil mujal maailmas ei saa värsked lapsevanemad oma lapse sündi registreerida ja talle ametlikult nime panna kodust lahkumata, näiteks rahuliku südamega värske ilmakodaniku kõrval diivanil pikutades," tõdeb Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse arendusvaldkonna juht Jaan Kask. „Eriti oluline on see aga tänaste sündmuste valguses, kus iga inimese tervis ja turvalisus on esmatähtis ning võimalus kasutada e-teenuseid väga oluline. Just läbi selliste oluliste ja suure mõjuga arenduste on võimalik iga kodaniku elu muuta mugavamaks ja turvalisemaks," lisas Kask.
 
Täna on portaalist rahvastikuregister.ee võimalik esitada elukoha registreerimise avaldust ning kontrollida isiku surma fakti. Rahvastikuregistri e-keskkonna järgmised teenused valmivad järk-järgult 2020. aasta jooksul, nt perekonnasündmuse tõendi tellimine ja omaniku eluruumi registreeritud isikute päring, mille abil on ruumi omanikul võimalik elukohaandmete lõpetamiseks esitada avaldus nende kohta, kes ei kasuta tema eluruumi oma elukohana.

 

SISEMINISTEERIUM

 


Nõo vallas Vissi külas asuvate Vapra tee ja sellega piirnevate katastriüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku toimumisest

Teatame, et Nõo vallas Vissi külas asuvate Vapra tee ja sellega piirnevate katastriüksuste ning nende lähiala detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku jooksul 16.03.2020 kuni 30.03.2020 võimalik tutvuda Nõo valla kodulehel.
Soovitame tungivalt materjalidega tutvumist elektroonilisel teel. Rõhutame, et vaid juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumiseks puudub igasugune võimalus, saab selleks eelnevalt kokku leppides telefonil 745 5434 või e-posti aadressil piia@nvv.ee tulla avalikustamiseks ettenähtud kohta Nõo vallamajas. Isikutel tuleb kinnitada, et nad on terved. Materjalidega saab tutvuda teistest kodanikest eraldi. 

Maksu- ja Tolliamet: eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine

Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta.

Rahandusminister Martin Helme rõhutas, et intressivabastus ei tähenda maksuvabastust. „Mõistame, et see on raske aeg kõigile, kuid riigi toimimise tagamiseks on oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem," lisas ta.

„Intressivabastus on kõige kiirem ja lihtsamalt rakendatav lühiajaline meede raskustesse sattunud ettevõtete toetamiseks ja kindlustunde andmiseks – kui jään maksudega praegu hätta, siis riik suhtub sellesse mõistmisega. Ära ei maksa seejuures unustada, et maksukohustus siiski tekib," ütles Helme. „Selleks et ettevõtjatele veelgi täiendavat tuge pakkuda, on töös on ka laiem toetuspakett, millega valitsus lähipäevil välja tuleb."

Ettevõtetel tuleb jätkuvalt õigeaegselt esitada korrektsed deklaratsioonid, näiteks käibemaksu deklaratsiooni tähtaeg on reedel, 20. märtsil. Vastasel juhul ei ole riigil võimalik saada ülevaadet, milline on meie ettevõtete olukord, ja õigeid otsuseid teha. Raskustesse sattunud ettevõtetel tuleb MTA e-keskkonnas maksuvõlg ajatada. MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik, samuti ei rakendata eriolukorra ajal võla osas sundtäitmist.

Lisaks sulges MTA avaliku võlapäringu ja X-tee teenuste kaudu võlglaste massinfo väljastamise, kuna olemasolev info ei näita ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti. Riigihanke registri päringud jäävad töösse. Samal põhjusel ei avalda MTA oma koduleheküljel tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu analüütikat.

Maksu- ja Tolliameti kodulehele

 


Tänasest saab igapäevaselt olulised abivahendid kulleriga koju tellida

Kuna 80% Eesti suurima abivahendikeskuse Invaru külastajatest kuulub praegu leviva koroonaviiruse peamisesse riskigruppi, pakub Invaru nüüdsest võimalust paljusid igapäevaselt olulisi abivahendeid endale kulleriga otse koju tellida.

Invaru teenindusjuhi Kadri Tiido sõnul soovib ettevõte lihtsustada eriolukorra ajal igapäevaselt vajaminevate abivahendite kättesaadavust ja kaitsta praegu leviva koroonaviiruse peamist riskigruppi ehk eakaid ja nõrga immuunsüsteemiga inimesi, kes moodustavad valdava osa abivahendikeskuse külastajatest.

"Pakume alates tänasest võimalust tellida kulleriga koju erinevaid uriinipidamatuse ja nahahoolduse abivahendeid riikliku soodustusega, et vähendada sellega abivahendikeskuse külastamise ja viiruse võimaliku leviku võimalusi," ütles Tiido. Ta palus varuda tellimuse ootajal ka aega ja kannatust, sest üldjuhul ei mahu tellitavad abivahendid pakiautomaati ning kulleritel on järjekord ees. 


Abivahendite tellimine koju klienditelefoni või e-kirja teel

Tiido sõnul saab alates tänasest tellida abivahendikeskuse kaudu endale kulleriga koju nii mähkmeid, aluslinasid, fikseerivaid pükse, kateetreid, uriinikotte, ühekordseid söögipõllesid, pesukindaid, niiskeid salvrätte, juustepesumütse kui ka nahahooldustooteid. Tellimusi saab esitada telefonitsi numbril 605 4180 või e-kirja teel aadressil tellimus@invaru.ee. E-kirja teel tellides tuleb tellimuses kindlasti ära märkida tellija andmed ja ka abivahendite kasutaja andmed, kui need on erinevad. Samuti tuleb võimalikult täpselt kirja panna soovitud tooted ja nende kogused. 

Tellimused viib abivahendikeskus inimestele koju kätte kõikjal üle Eesti ning selle eest lisandub arvele transporditasu 6 eurot. Telefoni teel saab Tiido sõnul toodete kohta teenindajalt infot küsida ning üheskoos leitakse abivajajale õiged tooted.


Kogused ja soodushind

Tellimusi saavad Invarule esitada kõik soovijad. Riikliku soodustusega tellimine on lihtsam nendel inimestel, kes on juba varem Invarust soodustusega abivahendeid soetanud. "Meil on andmebaasis olemas meie juures käinud inimeste dokumentatsioon ja tellimuste ajalugu."

"Kui inimene aga ei ole varem meie juures käinud, siis küsib klienditeenindaja riikliku soodustuse võimaldamiseks inimeselt vajalikud andmed. Oluline on meeles pidada, et kulleri vahendusel riikliku soodustusega abivahendeid soetades jääb esialgu täitmata isikliku abivahendi kaart ja ostu teinud inimene peab kindlasti 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist esitama Invaru esinduses isikliku abivahendi kaardi, et teha sissekanne soodustehingu kohta," rõhutas Tiido. Ta lisas, et kui isikliku abivahendi kaart jääb 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist esitamata, peab abivahendikeskus paraku hiljem ostu kohta täisarve vormistama.

Täishinnaga saavad abivahendeid tellida kõik soovijad, nii need, kes on juba varem Invarust abivahendi soetanud, kui ka need, kelle andmeid abivahendikeskusel veel ei ole. Lisaks paneb Tiido inimestele südamele, et abivahendeid riikliku soodustusega tellides tuleb tellijal endal veenduda, et tellitav kogus ei ületa talle määratud piirkogust. 

Samuti märkis Tiido, et Eestis kehtestatud eriolukorra ajal saab mähkmeid ja sidemeid soetada abivahendikeskusest vaid terve paki kaupa. "Ka pesukindaid, põllesid ja ühekordseid aluslinasid soovitame võimalusel soetada terve paki kaupa. Nii saame kaitsta just neid inimesi, kes kuuluvad riskigruppi ja kelle haigestumise tõenäosus on suurem."


Üheksa abivahendikeskust üle Eesti teenindavad ka kohapeal

Lisaks kullerteenuse võimalusele teenindavad abivajajaid ka üheksas maakonnas asuvad Invaru abivahendikeskused. Vaid Mustamäel asuv Invaru teenindus on seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega kuni olukorra stabiliseerumiseni suletud. Abivahendite soetamiseks või tagastamiseks pealinnas saab pöörduda Invaru teise teenindusse Tallinnas aadressil Peterburi tee 14a. Kõik teised Invaru esindused üle Eesti on avatud tavapärastel aegadel ning kõigis suuremates tootegruppides jagub abivahendeid.


Abivahendite remont ja transport toimub tavapäraselt, terapeutide-tehnikute külastused on peatatud

Invaru terapeutide-tehnikute meeskond teeb seoses eriolukorraga alates 16. märtsist kaugtööd ning uusi visiite praegu kokku ei lepita, sest suur osa abivajajatest kuulub koroonaviiruse kõrgemasse riskigruppi. Kõik nõustamis- ja kontaktisoovid registreeritakse telefoni või e-posti teel ning lahendatakse hiljem. Abivahendite remont ja transport toimub aga tavapäraselt ning selleks saab Invaruga ühendust võtta telefoni teel numbril 602 5400, mis töötab esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.00. 

Fotod abivahendikeskusest ja abivahenditest: https://photos.app.goo.gl/2f3MokuswxE1qR1J8 


Ettevaatust! Kelmid võivad üritada koroonaviiruse ettekäändel inimestelt raha välja petta!

Politsei hoiatab kelmide eest, kes võivad inimeste hirme seoses viirusepuhanguga ära kasutada ja neilt raha välja petta.

Politsei- ja Piirivalveamet on saanud teateid võimalikest telefonikelmustest ja andmepüügist, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta.

 • Telefoni teel või internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske. Inimene kannab raha üle, aga kaupa kätte ei saagi.
 • Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma meili postkasti kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud, kuid sisaldas tegelikult pahavara.

Politsei pöörab tähelepanu ühele uuele petuskeemile, mida kurikaelad kasutavad praeguses situatsioonis. Nimelt helistavad nad ette ja pakuvad kodude desinfitseerimise teenust. Räägitakse eesti keeles ja hetkel on teada ka üks kontaktnumber – 5699 6641. Rõhutakse nii väikestele lastele, kui vanuritele, keda selle teoga aidatakse.

Ole tähelepanelik ja ettevaatlik:

 • Ära anna oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid võõrale helistajale.
 • Uuri helistaja või ettevõtte tausta.
 • Vaata arvustusi internetipoe kodulehel enne, kui midagi ostad.
 • Veendu, et kiri tuli usaldusväärselt allikalt.
 • Anna teada kui oled sellise kõne saanud, helista politsei infotelefonil 612 3000.

Juhul kui oled sattunud kelmuse ohvriks, anna sellest politseile teada

Kelmid kasutavad inimesi ära kui nad on kõige haavatavamad. Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse pakkumistesse. Ära lase end petta!


Info Nõo vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töö muudatustest seoses eriolukorraga

Nõo vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes korraldatakse teenuse osutamine ajavahemikul 17.03.2020 kuni 31.03.2020 alljärgnevalt:

* Vallavalitsuses ei toimu kodanike vastuvõttu.

Võtame vastu avaldusi ja dokumente telefoni teel ja elektrooniliste keskkondade abil, kohapealne teenindamine on peatatud v.a sünni registreerimine.
️ Lapse sünni registreerimine palume eelnevalt kokku leppida telefonil 513 9123  või
e-postil kantselei@nvv.ee

Vallavalitsuse kontaktid

E-teenuste ja -toimingute keskkond 

* Nõo Põhikool ja Nõo Reaalgümnaasium jätkavad õppetööd distantsõppe (e-õppe) vormis.

* Nõo Raamatukogu, Luke Raamatukogu, Nõgiaru Raamatukogu teenindussaalid on suletud.
Raamatuid eriolukorra perioodil tagasi ei võeta!

Raamatuid on võimalik laenutada eelneva kokkuleppe alusel, iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa!

Raamatukogu info ja laenutuste pikenduskontaktid on:
Nõo raamatukogu  51 02682   e-post: helle@nvv.ee
Luke raamatukogu 745 0782 e-post: luke.raamatukogu@mail.ee
Nõgiaru raamatukogu 749 4624 e-post: nogiaru.rmtk@gmail.com

* Nõo vallavalitsuse hallatavates lasteaedades on tagatud lastehoiuteenuse osutamine piiratud mahus vanema poolt esitatud põhjendatud avalduse alusel.
Tungiv palve on lapsi lasteaeda mitte tuua. Rohkem infot saab lasteaiast!

* Osalemine huvi- ja sporditegevustes on jätkuvalt peatatud Nõo Muusikakoolis, Nõo Spordikoolis (spordihoones), Nõo Kultuurimajas, Nõo Päevakeskuses ja Nõo noortekeskuses.

Vajadusel pikendatakse käesolevate piirangute tähtaega, muudatustest teavitatakse  elanikke Nõo valla veebilehe kaudu.

* Lasteaia kohamaksust ja Nõo Muusikakooli õppemaksust vabastamine

Nõo vallavalitsus otsustas aprilli- ja maikuu eest vabastada lapsevanemad kohatasu maksmisest Nõo valla lasteaedades. Sama perioodi eest ei pea lapsevanem maksma ka Nõo Muusikakooli õppetasu.

NB! Ühtlasi paneme kõigile südamele, et karantiinis viibivad inimesed peavad olema isolatsioonis. Viibimine avalikes kohtades pole lubatud! Kodune isolatsioon aitab vähendada teiste haigestumise võimalust, nii teed ühiskonnale teene! 

Nõo raamatukogude teade seoses eriolukorraga

Nõo valla raamatukogud on suletud kuni 30. märtsini. Raamatuid eriolukorra perioodil tagasi ei võeta!

Raamatuid on võimalik laenutada eelneva kokkuleppe alusel, iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab.
Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa!

Raamatukogu info- ja pikendustelefonid on:

Nõo raamatukogu  51 02682   e-post: helle@nvv.ee

Luke raamatukogu 745 0782 e-post: luke.raamatukogu@mail.ee

Nõgiaru raamatukogu 749 4624 e-post: nogiaru.rmtk@gmail.com

 

Edaspidise kohta palume jälgida jooksvat infot valla kodulehelt.


Seoses koroonaviiruse levikuga on ajutiselt Tartus Selli tn 19 asuv jäätmejaam suletud

17. märtsist alates on suletud Nõo valla elanike teenindav Tartu linnas asuv jäätmejaam (Selli tn 19). Nädalavahetusel hakati tooma jäätmejaama rohkelt kodumajapidamisest tekkinud jäätmeid ja tekkisid järjekorrad. Inimeste kogunemine suurendab viiruse levimise ohtu.
Palume mõistvat suhtumist. 


Perearstikeskuste töökorraldus eriolukorra ajal

Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Alates 16.03.2020 on ümber korraldatud ka perearstide töö.
 
Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi
ohtlikus seisus inimestele.
 
● Kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
● Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute
vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).
● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on
meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
● Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali
● Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.
● Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
 
Loodame, et suudame üheskoos pingutades halvast olukorrast võimalikult terve nahaga pääseda!
 
Nõo Perearstikeskus
 
 

Perearst Tiiu Tootsi OÜ töökorraldust eriolukorras

Plaanilist vastuvõttu eriolukorra perioodil praksises ei toimu!
Tervisemure korral saab kontakti pereõega telefonil 7 455 187.
Dr. Tiiu Tootsi ja abiarst Aurora Ursula Joala konsultatsioonid toimuvad Skype ja/või e-maili teel - Skype: info@perearsttiiutootsi.ee

E-mail: info@perearsttiiutootsi.ee - ka kiired küsimused võib e-mailile esitada - hoiame jooksvalt silma peal ja vastame hiljemalt 1 tööpäeva jooksul!

Rohkem infot kodulehel: www.perearsttiiutootsi.ee, mida muudame jooksvalt!

Perearst Tiiu Tootsi
Puusepa 1a, Tartu

 

 


❗️RIIGI INFOTELEFONID❗️

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)
1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)
53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h)
112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)


Pane tähele hea Nõo valla elanik!

 HEA NÕO VALLA ELANIK!

Koroonaviirus on Eestis laialdaselt levimas ja on vaid päevade küsimus, millal see võib jõuda Sinuni. Suurim oht on eakatele ja juba haigetele inimestele, kellel haigestumine võib lõppeda surmaga. Selle vältimiseks peame tegema kõik, mis vähegi võimalik, et neid inimesi kaitsta. Ainus viis selleks on välistada kõik kontaktid võimaliku viirusekandjaga.

TUNGIVAD NÕUANDED EELKÕIGE EAKATELE

1. OLE KODUS! ÄRA MINE KÜLLA EGA KUTSU ENDALE KÜLALISI!

2. KUI SUL ON LAPSED VÕI HEAD NAABRID — PALU NEIL TUUA ENDALE VAJALIK TOIDUKAUP JA RAVIMID.

3. PESE KÄSI HOOLEGA JA TIHTI!

4. ÄRA MINE ARSTI JUURDE, VAID HELISTA OMA PERARSTILE VÕI PEREARSTI NÕUANDELIINILE 1220.

KOROONAVIIRUSE ÜLERIIGILINE KRIISITELEFON 1247 (töötab alates 16. märtsist 2020).

HÄDAABI 112.

TUNGIVAD SOOVITUSED KÕIGILE ELANIKELE. MÄRKA! HOOLI! AITA!

1. Jälgi pidevalt uudiseid, eelkõige Terviseameti ja Välisministeeriumi soovitusi, ja võta neid tõsiselt! Kui see on võimalik, siis tööta kodus.

2. Muuda ära oma reisiplaanid nii välismaale kui Eesti-siseselt.

3. Kui vähegi võimalik, ära vii oma last lasteaeda ega vanavanemate juurde. Jälgi, et Su laps püsiks kodus!

4. Vanavanemate külastamist on praegusel hetkel soovitatav vältida. Vii neile toitu ja ravimeid, kuid väldi otsest kontakti.

5. Küsi oma eakalt naabrilt, kas ta vajab midagi poest ja apteegist.

6. Soovitame ära jätta kõik üritused ja avalikud kokkusaamised, mis pole vältimatult vajalikud.

 

OOTAME KÕIGILT ELANIKELT MÕISTVAT SUHTUMIST!

Nõo Vallavolikogu ja Nõo Vallavalitsus


Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Nõo vallamajas kodanike vastuvõttu ei toimu

❗️ Vallavalitsuses ei toimu kodanike vastuvõttu alates 16. märtsist kuni 30. märtsini.

Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta Nõo raamatukogu raamatute tagastamise kasti, mis asub õues, vallamaja peaukse kõrval (Swedbanki automaadi juures).
Vallavalitsuste ametnike kontaktid 
Avaldusi on võimalik esitada E-teenuste keskkonnas

❗️ Lapse sünni registreerimine palume eelnevalt kokku leppida telefonil 513 9123  või e-postil kantselei@nvv.ee

❗️Vallavalitsus ootab infot abivajavate inimeste kohta!

Edasta info sotsiaalosakonnale tel 745 5475,  505 6437, 525 8716  e-post: info@nvv.ee   

Palume jälgida ka oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.

Loe ka lisaks


Nõo Vallavalitsus


Muudatused ühistranspordi sõiduplaanides seoses eriolukorraga riigis

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 12.03.2020 otsusele ning seoses Eestis koroonaviiruse levikuga kehtestatud eriolukorraga ei ole Tartumaal alates 16.03.2020 käigus reisijaid koolipäevadel teenindavad liinid. Nende asemel teenindavad reisijaid koolivaheaegadel käigus olevad liinid.

Tavagraafikute kehtestamisest teavitatakse täiendavalt.


Anne Vodi
Tartumaa Ühistranspordikeskuse logistik

kontakt: anne.vodi@tartumaa.ee, 730 5253

 


Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist," rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna."

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse."

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine," lausus peaminister.

„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata," lisas ta.

Ettepaneku kuulutada välja eriolukord tegi valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Valitsuskomisjon koguneb uuele istungile reedel, 13. märtsil.

Homme kell 9 toimub Stenbocki majas pressikonverents, kus osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik.


Eriolukord puudutab järgnevat:


Avalikud kogunemised

Keelatud on kõik avalikud kogunemised. 


Õppetöö haridusasutustes

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.

Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.

Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja. Nõo vallas on suletud ka lasteaiad.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.

Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.


Piir ja rahvusvaheline reisilaevaliiklus

Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.

Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.

Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.

Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada kruiisireiside müük.

Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse meetmed viiruse leviku piiramiseks.


Riskipiirkonnad

Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal hommikul üle, mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad maailmas.

12. märtsi seisuga on need riigid: Hiina, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa vastavad departemangud, Saksamaa liidumaad, Tirooli liidumaa Austrias, Jaapan, Singapur ja Hispaania – Madrid, Kataloonia ja Baskimaa. Nendest riikidest tulevad Eesti elanikud ja välisriigi kodanikud peavad olema kaks nädalat isolatsioonis.


Muu elukorraldus

Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.

1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.

1. maini on keelatud spordivõistlused.

Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima külastuskeeld.


Nõo vallas kehtivad piirangud seoses koroonaviiruse levikuga

Täna kogunes Nõo valla kriisikomisjon, kus otsustati Nõo valla laste ja eakatega seotud asutused viiruse leviku ennetava meetmena kuni teisipäeva, 17. märtsi õhtuni sulgeda.

Seoses COVID-19 koroonaviiruse levikuga võttis vallavalitsuse kriisikomisjon vastu otsuse sulgeda ajutiselt, perioodil 13.03–17.03.2020, järgnevad Nõo Vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad asutused:

Nõo Põhikool;
Nõo Reaalgümnaasium;
Nõo lasteaed Krõll;
Luke lasteaed Segasumma;
Tõravere lasteaed Tõruke;
Nõgiaru lasteaed;
Nõo Muusikakool;
Nõo Spordikool (spordihoone);
Nõo Kultuurimaja;
Nõo Päevakeskus;
Nõo noortekeskus.

Nõo Põhikoolis ja Nõo Reaalgümnaasiumis korraldatakse õppetöö distantsõppe (e-õppe) vormis alates 13.03.2020 kuni 17.03.2020.

Eelnimetatud perioodiks on peatatud osalemine huvi- ja sporditegevustes ning ei soovitata viibida avalikel üritustel.

Paanikaks ei ole põhjust, tegemist on ennetatava meetmega.

„Otsus sai vastu võetud, kuna on alust karta, et Nõo valla lasteasutuste lapsed on olnud kokkupuutes inimesega, kelle puhul võib kahtlustada koroona viirust.  Esialgu on lasteasutused suletud teisipäevani k.a, kuid asjaolude muutumisel võidakse seda tähtaega pikendada", rääkis vallavanem Rain Sangernebo.

Anname jooksvalt täiendavat infot.

Vastavalt Terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.


Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist


Tartu Ärinõuandla kutsub ettevõtjaid osalema LEAN koolitusprogrammis

Tartu Ärinõuandla on koostöös LeanWay-ga pannud kokku Lean koolitusprogrammi, mis on suunatud Tartumaa ettevõtetele.

Lean spetsialisti arenguprogramm on praktilise kasuga kursus, mis õpetab Leani põhialuseid ning kuidas nende abil ettevõtte protsesse pidevalt paremaks muuta.

See sobib kõigile, kes on huvitatud Leani põhimõtete edukast rakendamisest oma organisatsioonis, eriti neile, kelle igapäeva ülesannete hulka kuulub (või saab kuuluma) protsesside pidev täiustamine, probleemide lahendamine, efektiivsuste otsimine ning raiskamiste kõrvaldamine.

Koolitusprogrammi eesmärk on kasvatada tootlikkust praktiliste näidete ja Lean-tööriistade abil. Koolitused on jaotatud kolme etappi: teooria, praktika klassiruumis, praktika oma töökeskkonnas.

Kuna programmide peamise raskuspunkti moodustab viimane etapp, praktika oma töökeskkonnas, siis on selle põhjal erinevates töölõikudes vähendatud ebaefektiivsusi juba koolitusprogrammi ajal.

2019. aastal toimunud programmis lahendasid ettevõtted näiteks probleeme, mille lahendamise tulemusel võideti kokku 150 000 €. 

Praegu on avatud kaks koolitusprogrammi:

 • Lean spetsialisti arenguprogramm algusega 27. märts;
 • Lean spetsialisti arenguprogramm algusega 6. aprill.

Rohkem infot leiate Tartu Ärinõuandla leheküljelt.

 

 


Heisake 14. märtsil riigilipp

14. märts on emakeelepäev ehk Eesti lipupäev. Riigilipp heisatakse päikesetõusul kell 6.41 ja langetatakse loojangul kell 18.21.
Emakeelepäeva tähistamise mõtte algatas Sonda kooli õpetaja Meinhard Laks ja seda tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (14.03.1801–4.08.1822) sünniaastapäeval.
Peterson oli üks esimesi, kes on sedastanud, et maarahva keel sobib võrdväärsena kultuurkeelte hulka.
(Riigikantselei)

Õpetajate Leht kirjutab lastekaitse- ja sotsiaaltööst Nõo vallas

Loe artiklit: Õpetajate Leht

Kodutoetus lasterikastele peredele

KredEx avab 16.03.2020.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.a.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:

 • eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav. Ostetava eluruumi ostuhind ei või olla rohkem kui viiekordne toetussumma. Samuti ei tohi ostetav eluruum olla leibkonna liikme või tema otse- või külgjoones suguluses oleva isiku omandis;
 • ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.


Olulisemad tingimused:

 • Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuvanem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos.

Leibkonna moodustavad:

 • Taotleja;
 • Taotleja praegusest või varasemast kooselust sündinud või eestkoste või hoolduslepingu alusel peres kasvavad vähemalt kolm kuni 19- aastast last (k.a).

Täiendavad leibkonna liikmed:

 • Taotleja 20. kuni 21. aastane laps, kes on õpilane/üliõpilane:
 • Taotleja üle 19. aastane puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud laps;
 • Taotleja vanaduspensionieas, puuduva töövõimega või püsivalt töövõimetuks tunnistatud vanem.
 • 2019. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid (v.a vanemahüvitis), elatisraha ja 2019. aastal makstud kodutoetust.
  Tulude tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2019.a. maksuandmete tõendid.
 • Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusesse eluruumi. Eluruumi püstitamise, elamiskõlbmatu eluruumi renoveerimise või eluruumi soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, sinna kus reaalselt elatakse.
 • Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse eluruumi omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
 • Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv eluruum. Välja arvatud juhul, kui tegemist on kõrvuti või teineteise peal paiknevate korterite või majaosadega, mis on omavahel ühendatud või kui toetust taotletakse nende ühendamiseks.
 • Eluruumi omanikust taotlejal ei või olla täitemenetlusregistri andmetel kehtivat täitemenetlust ja Krediidiinfo andmetel võlgnevust suuremas summas kui 1500 eurot. Tal ei tohi olla jõustunud kohtuotsust füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks või pankroti väljakuulutamiseks (v.a kui on vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest). Samuti ei tohi taotleja omandis ja projekti objektiks oleval eluruumil olla kinnistusraamatus käsutamise keelumärget.
 • Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
 • Taotlejaks ei saa olla isik, kelle suhtes on taotluse esitamisele eelneva 5 a jooksul tehtud toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise otsus.
 • Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama määruses kehtestatud taotleja/toetuse saaja kohustuste täitmise tähtaega.
 • Peres kasvav keskmise, raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • Toetuse taotlus (KredExi vorm)
 • Maksuandmete tõend(id) kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2019. a saadud maksustatav tulu kohta.
 • Ehitustöödega sihtotstarbe korral:
  a) ehitustööde eelarve (Kredexi vorm)
  b)  Hinnapakkumised. Kui töid tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta. Kui töid teeb firma, siis kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele.
  c) 1-2 fotot ehitustööde eelarvesse märgitud planeeritava töö/eluruumis esineva puuduse kohta.
 • Eluruumi soetamise korral omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.

Lisadokumendid, mis esitatakse vastavalt vajadusele:
a) välisriigi 2019. a tuludeklaratsioon, juhul kui täisealine leibkonna liige on töötanud mitteresidendina välisriigis;
b) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
c) puude raskusastme tuvastamise otsuse koopia, juhul kui leibkonnas on keskmise, raske või sügava puudega laps;
d) õppeasutuse tõend juhul, kui täiendav leibkonna liige on õpilasest laps vanuses 20-21 a;
e) tõend töövõimetuse määramise kohta juhul, kui leibkonnas on püsivalt töövõimetu või puuduva töövõimega üle 19-aastane laps või taotleja vanem;
f) kaasomandi korral notariaalne kasutuskord või kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kasutuskorra kokkulepe koos eluruumi plaaniga;
g) eluruumina mittekvalifitseeruva lisakinnisvara korral vabas vormis eluruumi kirjeldus koos fotodega või kohaliku omavalitsuse tõend, mis kinnitab, et tegemist on eluruumina mittekvalifitseeruva kinnisasjaga.

Taotlust saab esitada alates 16.03.2020.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus", SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Vormid lisatakse kodulehele 16.03.2020 a. Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel 667 4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti on toetused@kredex.ee


Nõo raamatukogu on ajutiselt laupäeviti suletud

Seoses töötaja haigestumisega Nõo raamatukogu ajutiselt laupäeviti suletud. Ootame lugejaid T-R 9.00 - 18.00


Nõo Vallavalitsus võtab tööle haridusasutuste logopeedi

Nõo Vallavalitsus võtab tööle haridusasutuste logopeedi, kelle peamine ülesanne on lasteaia- ja kooliealiste laste arengu toetamine ja vanemate nõustamine.

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus või õpid vastaval alal;
 • soovid aidata kaasa laste ja noorte arengu toetamisele ja suunamisele;
 • pead oluliseks meeskonnatööd;
 • Sul on väga hea eesti keele ning suhtlemis- ja väljendusoskus, hea stressitaluvus ja kohusetunne;
 • Sul on arvuti kasutamise oskus (tavakasutaja tasemel).

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid kolleege;
 • täiendkoolitust.

Kandideerimiseks esita:

 • avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Asukoht: Nõo vald
Tööaeg: Täistööaeg, tähtajatu

Kandideerimistähtaeg 30. märts 2020 kell 12. Dokumendid palume esitada e-posti teel aadressil vald@nvv.ee märgusõnaga „Logopeed". Vestlused kandidaatidega toimuvad 6. ja 7. aprillil 2020.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka (telefon 524 2627; e-post anneli@nvv.ee)

 

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe märtsikuu number

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

Tartumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprillini kell 16.30. Taotlusi saab esitada kogukonna arengu (Meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse (Meede 2).

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundus-ühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ning mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Maksimaalne toetussumma Meede 1 projektile on 2 500 eurot ning Meede 2 projektile 4 000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

Taotlused esitada aadressile tol@tartumaa.ee.

 

Infopäeval tutvustatakse programmi muudatusi. Infopäev toimub 11. märtsil algusega 12.00 Tartus Pepleri 6, IV korrus.

Registreerimine kuni 09. märtsini aadressil heili.uuk@tartumaa.ee.


Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Kõige pädevamat infot koroonaviiruse leviku kohta saab Terviseameti kodulehelt.
 
❗Kuidas haigusest hoiduda❗
??Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse.
??Väldi pikaajalist viibimist rahvarohketes kohtades
??Väldi reisimist riskipiirkondadesse (Hiina, Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea, Itaalia)
??Nakkuse leviku vältimiseks ei soovitata perearstikeskusesse kohale minna, vaid eelkõige helistada oma perearstile, pereõele või perearsti nõuandetelefonile 1220.
?? Erakorralise abi vajadusel kutsu kiirabi, helistades telefonile 112.
 
Eesti Haigekassa tuletab meelde töövõimetuslehe võtmise osas:
❗Meelespea❗
??Töövõimetuslehe saab arst väljastada inimesele, kes on tööandja kaudu ravikindlustatud.
??Töövõimetuslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst inimese terviseseisundi põhjal.
??Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja (alates 4.päevast) ja haigekassa (alates 9. päevast) inimesele töövõimetushüvitist.
 
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
 
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
 
Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
 
Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
 
 
 

Terviseametil on valminud mitmed juhised

* COVID-19 Terviseameti soovitused avalike ja suurürituste läbiviimise kohta

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/covid-19_terviseameti_soovitused_avalike_ja_suururituste_labiviimise_kohta.pdf

* Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

* Kuidas pesta käsi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 


Nõo Muusikakoolis toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel kuulutati välja 2019 aasta tegija ja tegu

Aasta Tegu 2019 on Tartu Terminal AS - Nõo teenindusjaama rajamine.

Aasta Tegija 2019 on Nõo tervisemeeskond - Maal Elamise Päeva ning VIII Tartumaa väärikate tervise- ja ohutuspäeva korraldamise eest.

Jagati ka tänukirju:

Janno Puusepp – „Koputavate" lugude avaldamise eest Nõo Valla Lehes.

#NobeNõo üritustesarja meeskond – vabaaja tegevuste mitmekesistamise eest.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus – Eesti lipu päeva tähistamise traditsiooni hoidmise eest.

Janar Saviir – Kaasalöömise eest Nõo valla maine kujundamisel.

Muia Keerutaja – Nõo kooliga seotud mälestuslugude talletamise ja avaldamise eest.

Alo Veenpere – spordielu edendamise ja väga heade isiklike tulemuste eest.

Tauri-Viljar Vahesaar – sporditegevuse edendamise ja maailmarekordi püstitamise eest.

Lisaks tänati ka asutusi-ettevõtteid ja muidu tublisid inimesi, kes aitasid tutvustada maaelu võimalusi Nõo vallas septembris toimunud Maal Elamise Päeval.

Muusikalist elamust pakkus Tõnis Mägi.

Pidupäeva kontserdi lavastas kultuurispetsialist Andri Viinalass.

Sündmuse kohta rohkem infot saab lugeda Nõo Valla Lehe märtsikuu numbrist.
Pildigalerii

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist

 

Aasta Tegu 2019 - Tartu Terminal AS

Aasta Tegija 2019 - Nõo tervisemeeskond


Päästeamet tunnustas Päästeteenistuse medaliga Nõo vallavanem Rain Sangernebot

Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid 18. veebruaril Viljandis toimunud pidulikul üritusel 113 inimesele tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.
 
Rain Sangernebo pälvis Päästeteenistuse medali turvalise elukeskkonna kujundamise ja hoidmise eest Nõo vallas.
 
 
 
 
 

Nõo-Voika tee ajutiselt suletud

Seoses truubi vahetusega on teisipäevast 18. veebruarist kuni kolmapäeva 19. veebruari kella 18.00ni suletud Voika külas asuv Nõo- Voika tee. Liiklus on suunatud ümber Vastse-Nõo -Sügaoru ja Lao-Voika tee kaudu.

Töid teostab Teearu Grupp OÜ, objektijuht Kevin Kajak 5193 9813.

Liiklusskeem

vaata ka liiklusinfo rakendusest Takt Tee: https://www.tarktee.ee/#/et/link/JOr4HEQCD1Nr

Sven Tarto
Nõo Vallavalitsus
ehitus- ja majandusosakonna juhataja        
505 1067


ALGAB AVALDUSTE ESITAMINE 1. KLASSI ASTUMISEKS

SÜGISEL NÕO PÕHIKOOLI 1. KLASSI ASTUVAID LAPSI REGISTREERITAKSE KOOLI KANTSELEIS 2. – 31. MÄRTSINI.

Kantselei on avatud tööpäevadel kell 8.00 – 16.00
Kaasa võtta:
-lapse sünnitunnistus
-1 pilt õpilaspileti jaoks (3 x 4 cm)
-tervisekaart (võib tuua ka hiljem)
-koolivalmiduskaart
(võib tuua ka hiljem).

Info tel: 7455 139 või e-post: noopk@noopk.ee

 


Vabariigi Valitsus kutsub Jaan Krossi 100. sünnipäeval heiskama Eesti lipu

Vabariigi Valitsuse 13. veebruaril 2020. a vastu võetud korralduse kohaselt heiskavad  19. veebruaril 2020. a Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik teised.

Sellega tähistatakse Eesti kirjanduse suurkuju, luuletaja, esseisti ja tõlkija Jaan Krossi 100. sünnipäeva. Jaan Krossi loomingus peegeldub Eesti rahva saatus ning tema panust eesti mõtte arengusse ei ole võimalik üle hinnata.

Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul. Lipud heisatakse asutuse kõikidesse tühjana seisvatesse lipumastidesse ning -vardahoidjatesse.


Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 kell 15.00 Nõo vallamajas

 
Istungi päevakorras:
 
1. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 tutvustamine. (Külalised TOL-ist - S. Tobreluts,
A. Hallik)
2. Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine. (R. Sangernebo)
3. Määruse kehtetuks tunnistamine. (A. Laul)
4. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
 

Avanes hajaasustuse programmi taotlusvoor

Käesoleval aastal on Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 17. veebruarist kuni
17. aprillini.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse kodumajapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotleja elab alaliselt vähemalt 1. jaanuarist 2020 hajaasutusega piirkonnas asuvas majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 •  taotleja elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2020 k.a rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 •  taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlbulikest kuludest. Kaastaotleja saab olla juhul, kui rajatakse näiteks veesüsteem (kaev) kahe majapidamise peale.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Nõo vallavalitsusele hiljemalt 17. aprilliks. Juurde lisada vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta. Taotlus esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Taotlusvormid ning toetusmeetme info on leitavad Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/hajaasustuse-programm

 Ning Riigi  Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Lisainfo: tel 7455 332, 5343 3648 või e-post merike@nvv.ee

 


KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et Keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. „Kuna taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele keskkonnateemadele," sõnab ta. „Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks."

„Taotlusvooru kuulutame välja uue määruse alusel, mis on lihtsamini loetav ning selgema ülesehitusega kui varasem. Seega loodame, et ka taotlemine läheb huvigruppidel kergemini," selgitab KIKi juhataja Andrus Treier. „Kui siiski peaks küsimusi tekkima, julgustan abi ja nõu küsima KIKi töötajatelt. Samuti toimub juba järgmisel nädalal kaks infopäeva, et toetatavaid tegevusi täpsemalt lahti selgitada."

Vooru eelarvest 4,1 miljonit eurot suunatakse ringmajandusse, et toetada näiteks ettevõtete ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja ohtlike jäätmete kogumisringe või rohelise kontori ja kooli rakendamist. 3,9 miljonit eurot läheb veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee- ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti. Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 2,1 miljonit eurot, et toetada näiteks teabekandjate loomist, teavituskampaaniate ning mitmesuguste keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste korraldamist ja laste õppekäikusid. Looduskaitsele suunatakse 1,2 miljonit eurot, kust toetatakse muu hulgas vaatetornide, infopunktide ja kaitsealade külastuskeksuste loodusõppe püsiekspositsioonide rajamist, kaitstavate liikide ja elupaikade tegevuskavade ning probleemliikide tõrjemeetmete elluviimist ning riiklikult kaitstud parkide hooldamiskavade koostamist ja elluviimist.

 

Metsanduse valdkonnas toetatakse 700 tuhande euroga näiteks metsapuutaimede tootmist, metsateaduse ja -hariduse teavitustegevusi ja metsanduse jätkusuutlikuks arengu tagamiseks ettenähtud tegevusi. Atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 650 tuhat eurot, et toetada näiteks müra vähendamise tegevuskavade koostamist, kiirgusohu vähendamiseks uuringute tegemist ja korteriühistute liitumist kaugküttevõrguga või kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava seadmega. Kalanduse valdkonna eelarve on 449 tuhat eurot, et toetada näiteks kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist või kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade ja elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist. Vooru eelarvest 435 tuhat eurot suunatakse merekeskkonda, kust toetatakse muu hulgas mere seisundi hindamist ja selleks vajalike andmete kogumist, sadamate reostustõrjeplaani täitmist, reostuse tagajärjel kahjustatud rannikualade taastamist või reostustõrjeks valmisoleku suurendamist. Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020. Taotlusvooru infopäevad toimuvad 18. veebruaril Tartus (Dorpati hotell, Soola 6) ja 20. veebruaril Tallinnas (Park Inn hotell, Narva mnt 7c). Infopäevad koosnevad kaheksast miniseminarist, et taotlejad saaksid kuulama tulla just neile huvipakkuvaid valdkondi. Lisainfo ja registreerumine KIKi kodulehel.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Lisainfo:

Kati Raudsaar
kommunikatsioonispetsialist

Regionaalmaasikate korje kestab veel nädala

Rahandusministeerium ootab veel kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister. Pane oma kandidaat ruttu teele!

„Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning pühendunud panustamisele," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igalpool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas või –linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama."

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Eelmisel aastal anti välja viis auhinda: Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjad (Nopri talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo talu OÜ ja Digital Holding OÜ) pälvisid tunnustuse piirkonna elanikele töökohtade loomise ja piirkonnale omanäoliste toodete arendamise eest. Pärnu kesklinnas asuv koostöötamiskeskus Forwardspace MTÜ sai auhinna (idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikoha ning inspireeriva töökeskkonna pakkumise eest. Järva vallavalitsus sai auhinna valla mobiiliäpi loomise eest, tänu millele saavad kohalikud elanikud suhelda omavalitsusega kiirelt ja lihtsalt. Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino pälvis tunnustuse Hiiumaa kinoelu elavdamise eest. MTÜ Postitee ja Eesti Maanteemuuseum said auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar. Palume need saata kas elektroonselt aadressil press@fin.ee või postiga aadressile Suur-Ameerika 1, Tallinn (rahandusministeerium, kommunikatsiooniosakond).

Ettepanekus palume välja tuua:

 • Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post).
 • Kandidaadi nimi ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post, telefon).
 • Auhinnatava tegevuse kirjeldus.
 • Auhinnatava tegevuse mõju regionaalarengule.
 • Soovi korral lisainformatsioon.

 

Auhinnad antakse üle 30. märtsil 2020 Stenbocki majas.

Rahandusministeerium 


Tõravere lasteaed Tõruke pakub tööd logopeedile

TÕRAVERE LASTEAED TÕRUKE otsib oma meeskonda 
LASTEAIA LOGOPEEDI (0,33 ametikohta)

Sind ootavad tööle liitrühma rõõmsad lapsed ja tegusad töökaaslased.

 

Kvalifikatsioonile vastavuse dokumentide koopiad, avaldus ja cv saata toruke@nvv.ee või Observatooriumi 9a, Tõravere, 61602.

Lisainfo telefonil: 5886 5061.


Eestimaa Looduse Fond ootab abi – andke märku, kus asuvad nahkhiirekolooniate varjepaigad

Suviste nahkhiirekolooniate kohta on meil vähe infot, aga selleks, et nahkhiirte olukorda paremini mõista, on vaja teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes. „Nahkhiiri saame tulemuslikult kaitsta ainult koos tegutsedes ja omavahel suheldes," kommenteerib nahkhiireuurija Lauri Lutsar. „Nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige paremini siis, kui inimesed ise ühendust võtavad ja küsivad. Selleks võib pöörduda Eestimaa Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole."

Kuidas kindlaks teha, kas kodu lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia?

Kui näete tegutsemas korraga juba mitut nahkhiirt, siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada anda. Ekspertidega saate kontakti nii Eestimaa Looduse Fondi, Facebooki nahkhiiresõprade grupi kui ka Keskkonnaameti või e-posti nahkhiir@elfond.ee kaudu.

Raul Kübarsepp
SA Eestimaa Looduse Fondi
kommunikatsiooniekspert

„Veelendlane" Foto: Rauno Kalda


Laskeharjutused Kahna karjääris

Eesti Reservväelaste Tartu Laskespordiklubi viib läbi laskeõppused Kahna karjääris ajavahemikel 15-16.02.2020 ja 29.02-01.03.2020.

Vastutavaks isikuks laskepaigas on laskeinstruktor Erki Vään (tel 501 4110).

Palume olla ettevaatlikud nimetatud aegadel seal kandis liikudes.


Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine

Erivajadusega Nõo valla elanikel on võimalik taotleda oma puudest tingituna toetust eluaseme kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks tualettruumi (pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Nõo valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada alates 10. veebruarist 2020 kuni 02. märtsini 2020 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@nvv.ee või saata posti teel Nõo Vallavalitsusse aadressil: Voika tn 23, Nõo alevik, Tartumaa 61601. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamajas sotsiaalosakonnale.

Meetme raames moodustatud sotsiaalprojektide menetlemise komisjon kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning viiakse läbi kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab Nõo Vallavalitsus rakendusüksusele koondtaotluse, mille positiivse rahastamise otsuse alusel teostatakse eluruumide kohandustööd.

Vaata lisa Nõo valla kodulehelt: https://nvv.kovtp.ee/et/puuetega-inimeste-eluaseme-fuusiline-kohandamine

Info sotsiaalosakonna telefonil 745 5004 või e-post jaanika@nvv.ee.

Sotsiaalosakond


Luke lasteaed Segasumma võtab tööle lasteaiaõpetaja

Luke lasteaed Segasumma otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta).

Kui oled rõõmsameelne, aktiivne, armastad lapsi ja tahad nende päeva huvitavaks muuta, siis ootame Sind oma kollektiivi.

Avaldus, cv ja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse dokumentide koopiad saata: segasumma@nvv.ee hiljemalt 21.02.2020


Ilmunud on Nõo Valla Lehe veebruarikuu number

Nõo kultuurimaja ehib Valge Metall-Rott

25. jaanuaril 2020 algas idamaade ajaarvamise kohaselt Valge Metall-Roti aasta. 
Kunstnik Sirje Šults joonistas suurepärase pildi. Tulge kultuurimajja Rotti tervitama :)

Legendi järgi sai rott Hiina sodiaagi esikohamärgiks pettusega. Taevane valitseja Nefriitkeiser kutsus loomad võidujooksule. Sodiaagimärkideks pidi ta kuulutama 12 kiireimat. Rott mõistis, et härg on temast kiirem, kuid tuli nutikale mõttele: ta palus härjalt küüti ja lubas vastutasuks talle laulda. Härg tormas võidukalt finiši poole, rott turjal, ent viimasel hetkel tegi näriline hüppe ja sai esimeseks. Nii pääses ta sodiaagis esikohale. /Triin Tael/  


Noortevaldkonna tunnustussündmus tõi ühe laureaadi tiitli Tartumaale

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastasel noortevaldkonna tunnustussündmusel „Noorte Heaks Tänu" toodi esile läinud aasta noorsootöö tegusid ja tegijaid üle Eesti. Üks oluline tunnustus tuli ka Tartumaale — aasta noorsootööühingu tiitli pälvis Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus.

Meie jaoks oli üllatus lavale tõusta. Oleme alles üsna värske organisatsioon ning Eesti Kunstikoolide Liit tundus aukartustäratav kaasnominent" väljendas esimesi emotsioone ühenduse juhatuse esimees Egle Haljassaar, kes on ka Nõo valla noorsootööspetsialist.

Haljassaar lisas: „Kui õhtujuht Daniel Levi Viinalass küsis kommentaariks, mis oli kõige tähendusrikkam hetk möödunud aastast, siis kindlasti Tartumaa noorsootöötajate „meie–tunne", mille tekkimisele ja säilimisele ühendus proovib igati oma tegevusega kaasa aidata."

Pildil: Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Eesti Kunstikoolide Liidu esindajad.
Foto: Erlend Štaub


Heisake riigilipp!

Pühapäeval, 2. veebruaril möödub Tartu rahulepingu sõlmimisest sada aastat ja rahulepingu sõlmimise aastapäev on Eestis lipupäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada.
 
2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ning Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti Vabariigi iseseisvust.
 
(Riigikantselei)

Nõo Põhikool pakub tööd


EELTEADE ILLI KÜLAS ASUVATELE VÄIKEKOHTADELE KOHANIMEDE MÄÄRAMISE KAVATSUSEST

Nõo Vallavalitsus on koostanud korralduste eelnõud Nõo vallas Illi külas asuvatele väikekohtadele nime määramiseks.

Moodustatavatele väikekohtadele on kavas määrata alljärgnevad nimed:

 1. Ojapalu väikekoht. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.
 2. Kasekese väikekoht. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõude kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid 11. veebruarini 2020.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil vald@nvv.ee. 


Maal elamis päev tuleb taas!

Meil on rõõm teada anda, et MAAL ELAMISE PÄEV tuleb seekord  26. septembril 2020.

24. jaanuaril kogunesid Maal elamise päeva korraldustoimkond ja erinevate omavalitsuste esindajad Nõo Muusikakoolis, kus toimus Maal elamise päeva korraldamise koosloome seminar.

Maal elamise päeva korraldustoimkonna juht Krista Habakukk andis ülevaate 2019. aasta sündmuse kokkuvõtetest ja kogemustest ning uutest tegevustest päeva riiklikul koordineerimisel.

Nõo tervisemeeskonna liikmed rääkisid oma kogemusloo esimese Maal elamise päeva läbiviimisest Nõo vallas ja mõtetest selleks aastaks.

Maal elamise päeva ehk avaliku külastussündmuse idee on tutvustada maakogukondade ja omavalitsuste elukeskkonda sellisena nagu ta paistab kogu oma mitmekesisuses – avaliku sektori teenused, külakogukonnad ja kolmanda sektori tegevused, ettevõtluse/kaugtöö võimalused ning kohapeal tegutsevad ettevõtted, potentsiaalsed töökohtade loojad, töökäte vajajad.

Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad inimesed näidata, et maal elamine ja töötamine on küll mõneti linnaelust erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.

Kutsume ka sel aastal Nõo valla asutusi, ettevõtjaid-tööandjaid, käsitöömeistreid, põllumehi ja laadakauplejaid osa võtma Maal elamise päevast Nõos.

Pane ennast kirja: Liia Sirel tel 5191 4119  või e-post liia@nvv.ee

Vaata pildigaleriid 2019 aasta Maal elamise päevast Nõo vallas: https://photos.app.goo.gl/etMAosPqAcq7whQv5


Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist

 


Nõo valla eelarve 2020 vaatab tulevikku

Eile, 23. jaanuaril võttis Nõo vallavavolikogu ühehäälselt vastu 2020. aasta eelave, mis näeb muuhulgas ette strateegilisi arendustegevusi, et olla paremini valmis valla elanike arvu võimalikuks kasvuks.

9,4-miljoni eurose eelarvega soovib vald lisaks seadusest tulenevatele kohustustele ja tavapärastele tegevustele jätkuvalt investeerida infrastruktuuri ja haridusse, millest võidavad olemasolevad elanikud, aga mis võiks meelidata valda ka uusi elanikke.

Teede ehituse osas jätkub kergliiklustee ehitus ning käesoleva aasta lõpus peaks olema võimalik seda teed mööda liikuda kunagise Valgeristi kõrtsi asukohast Tartu maanteel kuni Elva valla piirini. Kergliiklustee läbib ka alevikku ning loob seega senisest paremad ja ohutumad liiklemistingimused aleviku elanikele.

Teiste oluliste tee-ehitus projektidena tasub mainida Kalju Aigro tänavale kõnnitee ehitamist, mis muudab selle turvalisemaks koolilastele ning Vahe tee ja Lao tänava investeeringud, mis valmistab ette kortermajade ehitamist.

Esimene kortermaja on vallalt juba elamisloa saanud. Projekti õnnestudes võime lähiaastatel näha alevikus ehitusbuumi: Nõo on Tartule lähedal, ühendused linnaga on head ning kohalik elukeskkond meeldiv. Uute elanike lisandumine ning perspektiivis 5000 elaniku piiri ületamine annab meile kindluse, et vald ja iseotsustamise õigus jäävad meile ka tulevikus. Uutele elanikele tuleb aga pakkuda maksimaalselt häid teenuseid, sealhulgas lasteaiakohti.

Paljudes Eesti (ja Tartumaa) omavalitsustes on lasteaiakohtade saamiseks järjekorrad. Nõos seda pole, kuid alevikus pole ka märkimisväärsel arvul täitmata lasteaiakohti. Seepärast on valla jaoks oluline investeerida lasteaedadesse (2020. aasta eelarvest saavad investeeringuteks raha kõik Nõo valla lasteaiad) ning planeerida uute rühmade avamist, mis on möödapääsmatu, kuna uue kortermaja valmimisel võib ennustada umbes 70 uue elaniku valda lisandumist, kellest kolmandik võivad olla lapsed – ja lapsi võib sündida ka juurde. See on elu, see on tulevik – et me oleksime ka tulevikus Eesti elanike arvu dünaamika kaardil roheline ja mitte punane piirkond.

Avaldan ühtlasi tänu kõigile volikogu liikmetele, eriliselt aga eelarvekomisjoni liikmetele ning valla finantsjuht Pille Sügisele professionaalse ja meeldiva koostöö eest!

 

Mart Raudsaar,
Nõo vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees

Eelarve


Tartu linn ja viis maakonda sõlmisid koostöölepingu

Täna, 25. jaanuaril allkirjastasid Tartu linna ja viie maakondliku arendusorganisatsiooni esindajad Tartu raekojas Lõuna-Eesti koostöölepingu. 

Leping sätestab koostöö valdkonnad ja põhimõtted, et viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda - Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendustegevusi. Ühistegevusi planeeritakse viies valdkonnas: taristu; haridus ja elukestev õpe; majandusareng ja tööturg; rahvatervis ja heaolu ning kultuur ja turism.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on esimesed sammud sisuka koostöö suunas astutud Euroopa kultuuripealinna projekti raames. „Üheks koostöövaldkonnaks on kindlasti paremad ühendusvõimalused nii riigisiseselt kui ka Euroopa suunal." 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts: „See leping väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendusorganisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, et koos saavutame rohkem kui üksinda." Ta lisas, et koostöös on juba algatatud Lõuna-Eesti turismiklastri moodustamine, mille eesmärk on suurendada kogu Lõuna-Eesti nähtavust ja turismitulu.

Koostöölepingu lisana koostatakse täpne tegevuskava aastaks 2020.

Teadaolevalt ei ole sellisel tasemel maakonnaüleseid kokkuleppeid varem sõlmitud.

Paremalt esimene Nõo vallavanem ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo. Foto: Margus Ansu, Tartu Postimees


Päästeliidu sünnipäevapeol tänati Nõo Priitahtlikku Päästeseltsi

22. jaanuaril pidas Päästeliit oma kümnendat sünnipäeva Riigikogus. Samal sündmusel toimus ka Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjelliidu ühinemine.
Päästeliidu tänukirja sai Nõo Priitahtlik Päästeselts, milles tänati Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud tegevuse eest. G4s kinkis koostöö veelgi paremaks ja kiiremaks sujumiseks tahvelarvuti.
Palju õnne tublidele Nõo priitahtlikele!


Nõo valla haridus- ja kultuurivaldkonnas (sh noorsootöö ja sport) tegutsevad inimesed osalesid meeskonnatreeningul

Treeningu eesmärk oli meeskonnatöö põhiprintsiipe kirjeldava teoreetilise baasi ning mänguliste koostööharjutuste kaudu aidata osalejatel tunnetada, analüüsida, mõista koostöö olemust ja juhtida ressursse, mis toetavad ühtse ja tugeva meeskonna teket. Treeningut viis läbi Meeskonnatreeningute Agentuur OÜ.
Päeva praktiline osa viidi läbi õues, kus meeskondadel tuli lahendada kolm ülesannet ja mille lahendamist toetasid eelnevalt omandatud teadmised.

Koostöös peitub jõud ja vägi!

 


Voika küla pakendikonteinerist

Anname teada, et Voika külas Tõravere raudteepeatuse juures asuv pakendikonteiner on ära viidud, kuna selle kallal on vandaalitsetud. Teavitame Teid, kui oleme leidnud konteinerile uue sobiva asukoha.

Elanikuks registreerimise kampaania auhindade omanikud on selgunud

Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania toimus ajavahemikul 01.11.2019–16.12.2019. Kampaaniat toetasid Nõo vallas tegutsevad ettevõtjad, kes panid loosimiseks välja oma ettevõtete toodangut.

14. jaanuaril kogunes loosimise korraldamise komisjon, et välja loosida auhinnad.

Kampaania kestel saabunud uute Nõo valla elanike vahel loositi välja:
Viis 4-st pakist koosnevat komplekti OÜ Luke Juustuvabriku juustu.

Kõigi Nõo valla elanike vahel loositi välja:
Kolm kinkekomplekti AS Nõo Lihatööstuselt;
Kaks kotti juurvilju OÜ Juurviljaaidalt;
Neli 200 g kommipakki AS Cauteselt.

Kõigi vallaelanike vahel loositi Nõo Vallavalitsuse poolt välja pandud 5x300 eurot.

Võitjatega võetakse ühendust ja teavitatakse kuidas auhinnad kätte saab!


Kampaania ajal registreeris oma elukoha Nõo vallas 69 inimest. Kõigile kampaaniaperioodil Nõo valla elanikuks registreerinud isikutele makstakse hiljemalt veebruarikuu jooksul ühekordset toetust 100 eurot.
Täpsemalt kampaania tulemustest loe jaanuarikuu Nõo Valla Lehest.

 

Liia Sirel
Avalike suhete spetsialist
 

Loosimise korraldamise komisjon kasutas loosimisprogrammi Random Number Generation. Foto: Liia Sirel


Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu ja see antakse üle 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul.

Kandidaate saab esitada kuni 30. jaanuarini 2020.
Lisainfo ja kandidaadi esitamise vorm: http://www.tartumaa.ee/

 

Tartumaa Omavalitsuste Liit

 


Eestis levib taas koerte katk

Koerte katk on väga nakkuslik multisüsteemne viirushaigus, mis lõppeb tihti looma surmaga.
Koerte katkuviirus on patogeenne paljudele koerlastele, kärplastele, pesukarulastele. Lisaks koertele on ohustatud ka tuhkrud, naaritsad, rebased, hundid ja kährikkoerad, kuid mitte inimesed ja kodukassid.

Haigusele on vastuvõtlikud igas vanuses loomad, kuid eriti vastuvõtlikud on kõikide loomaliikide kutsikad ja noorloomad. Nakkusallikaks on haiged loomad, kes eritavad viirustekitajat juba peiteajal ning ka peale haiguse läbi põdemist. Viirus levib nii piisknakkusena kui ka eritub organismist ninanõre, pisarate, uriini ja roojaga. Viirus võib edasi kanduda ka saastunud esemete (toidukausid/jooginõud), riiete, söödaga. Seega võib loom haigestuda ka saastunud materjaliga kokkupuutumisel.

Tuleb arvestada, et peiteajast (3-7 päeva või isegi kauem) haigustunnuste avaldumiseni võib olla mitu nädalat. Haige loom aga eritab viirust juba umbes 5 päeva enne haigus-sümptomite tekkimist/avaldumist, ning ka paranemise järgselt toimub viiruse eritamine veel kuni nelja kuu jooksul. Viirus ei ole väliskeskkonnas väga püsiv (ultraviolettkiirgus, kuumus, kuivus ja tavalised desovahendid hävitavad selle kergesti). Viirus võib säilida aga madalatel temperatuuridel (+4) kuid.

Antud viirushaigust iseloomustab palavik, hingamisteede põletik, mis väljendub mädase ninanõre ning köhimisega, lisaks võib tekkida seedetrakti põletik, mis väljendub oksendamise ja kõhulahtisusega. On ka täheldatud silmapõletikke, nahalööbeid ja tõsistel juhtudel võivad esineda ka närvinähud — krambitamine, pea surumine vastu seina, ülierutuvus ja jäsemete jäikus.

Kulu järgi eristatakse ägedat, alaägedat või kroonilist. Tabanduva organsüsteemi alusel eristatakse kopsu-, soole-, närvi- ja segavormi.

Haigust iseloomustab kahe faasiline palavik. Esimene palavik (39,5 – 41, 0 C) kestab 8-48 tundi. Seejärel palavik langeb mõneks päevaks ja järgneb uus palavikuhoog. Haiged loomad on isutud, uimased, värisevad, ninapeegel on kuiv.

Kopsuvormi korral eritub ninast limast nõret, mis hiljem muutub mädaseks. Eritise kuivamisel tekivad ninaavade ümber koorikud. Loom hingab läbi suu, aevastab, köhib ning kratsib käppadega nina. Silmanurgast eritub algul limast, hiljem mädast nõret, mille kuivamisel silmalaud kleepuvad.

Soolevormi korral haiged loomad oksendavad, neil on vahelduv kõhulahtisus.

Paljudel juhtudel kulgeb katk närvivormina, mis võib tekkida nii iseseisva vormina kui ka soole- ja kopsuvormi tüsistusena. Haigetel loomadel vaheldub loiduse seisund erutusega, esinevad üksikute lihasrühmade krambid, liigutused on koordineerimatud, esinevad epilepsiahood.

Nahavormi korral tekib villiline lööve reite sisekülgedel, kõrvadel, kõhuseinal, suu ja nina piirkonnas. Villide lõhkemisel tekivad pruunid korbad.


Haigust saab ennetada vaktsineerimisega!!!

Eesti on transiitriik Soome ja Venemaa vahel. Seetõttu peaksid Eestis elavad koeraomanikud oma lemmikuid kindlasti korrapäraselt vaktsineerima. Küsi oma loomaarstilt milline on parim vaktsineerimis-skeem sinu loomale.
Haiguse kahtluse korral tuleb sellest teavitada loomaarsti.


Loomaarst Hille Laos
Paarisjalga Loomakliinik


Koolitus alustavale ettevõtjale

2020. aastal korraldab SA Tartu Ärinõuandla kokku kolm alustavate ettevõtjate baaskoolitust. Selle aasta esimene koolitusgrupp toimub perioodil 18.02-07.04.2020. Ülejäänud kaks toimuvad 2020.a II poolaastal.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (kokku 56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid teemasid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
II moodul: Turundus ja müük
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine
IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolituse raames valmib äriplaan, mis on sobiv taotlemaks Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetust. Koolituse hind 70 eurot.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Esimesele koolitusele kandideerimine kuni 4.veebruar www.arinouandla.ee
Info: Tartu Ärinõuandla, Maili Kallaste, maili@arinouandla.ee

 


Nõo lasteaed Krõll pakub tööd koristajale


Anna hoogu Nõo muusikakoolile uue pianiino soetamiseks!


Nõo Muusikakool on muusikalist haridust andnud aastast 1972. 2015. aastal valmis uus õppehoone, mis mahutab kuni 86 õpilast.
Klaveri eriala on olnud aastaid muusikakooli üks populaarsemaid. Hetkel õpib 75st õpilasest klaveri erialal 34 õpilast. Õppijaid on palju, kuid kahjuks on klassides klaverid vanad ja ei täida enam enda eesmärki.

Eelmisest ILOP-i programmist sai Nõo muusikakool uue tiibklaveri saali ja ühe pianiino klassi. Ka sellest programmist toetati uue pianiino ostu, samuti toetab Nõo vald, kuid eraldatud summast jääb pianiino ostuks ikka natukene puudu.
Palun andke hoogu, et noored saaksid enda õpinguid alustada ja jätkata kvaliteetsetel instrumentidel.

Annetuse tegemiseks leiad kõik vajaliku lingilt: https://www.hooandja.ee/projekt/uus-pianiino-noo-muusikakooli

Vanasõna ütleb: "Tee head, siis leiad head"

 


Too jõulukuusk Nõo Priitahtliku Päästeseltsi põllumaale asukohaga Voika 12 Nõo alevik


Esita ettepanek Aasta Tegija/Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide leidmiseks

Ettepanekuid Aasta Tegija või Aasta Tegu aunimetuse kandidaatide osas võib teha iga vallas elav isik, vallas tegutsev asutus, ettevõte või organisatsioon.

Ettepanekuid saab teha kuni 07. veebruarini 2020.a.

Selleks:

— saata ettepanek koos põhjendusega Nõo vallavalitsuse e-posti aadressil kantselei@nvv.ee

— esitada ettepanek siin: 

— tuua või saata kirjalikult vormistatud ettepanek koos põhjendusega Nõo vallakantseleisse, aadressil Voika tn 23, Nõo (vallamaja II korrus).

Ettepanekule lisada märgusõna „Aunimetus Aasta Tegija" või „Aunimetus Aasta Tegu".

 


Ilmunud on Nõo Valla Lehe jaanuarikuu number

Kergliiklustee Aiamaa raudteeületuskoht on avatud

Sügisel valminud Järiste-Nõo jalg- ja jalgrattatee Aiamaa raudteeületuskohale väljastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  31.12.2019 kasutusloa. Tänaseks on ajutised piirded eemaldatud ja lõik täies ulatuses kasutatav.

Järiste-Nõo jalg- ja jalgrattatee lõigu maksumusega 419 251,44 eurot koos käibemaksuga ehitas KV Infra OÜ.

Nõo Vallavalitsus


Nõo kultuurimajas on avatud Meelika Kaarna digimaali näitus Eesti rahvatantsujuhtidest

2019. aastal möödus esimesest laulupeost 150 aastat ning tantsupidu toimus 20. korda. Aasta oli kuulutatud ka laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks „Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta".

Nõo kultuurimajas on avatud Meelika Kaarna digimaali näitus Eesti rahvatantsujuhtidest. Näitusel on eksponeeritud kaheteistkümne rahvatantsujuhi digimaalid. Maalide autor Meelika Kaarna kasutas joonistamiseks graafikalauda ja spetsiaalset pliiatsit, millega joonistamisel on tulemuseks maal arvutiekraanil. „Iga tantsujuhi maalil on näha õrna kuldset teksti, mis katab kogu maali pinna. Iga autori pildil on ühe tema loodud tantsu kirjelduse fragment, nii on näiteks Anna Raudkatsi pildil kujutatud „Tuljaku" kirjeldus," selgitas Kaarna.

Soov tutvustada tantsujuhte digimaalidel tekkis autoril Tartu Kunstikooli maalimise aine raames. „Vanade väärikate tantsujuhtide tantse olen tantsinud palju, kuid kahjuks ei teadnud ma enne päris mitme tantsujuhi kohta mitte midagi, ka seda, millised nad välja nägid. Nüüd olen neid maalipintsli kaudu tundma õppinud ning lugenud nende elulugusid ja olen uhke, kui mõnda nende tantsu tantsida või õpetada saan," rääkis Kaarna.

Näitus on Nõo kultuurimajas avatud veebruari lõpuni.

Andri Viinalass
kultuurispetsialist


Heiska 3. jaanuaril riigilipp Vabadussõjas võidelnute mälestuseks

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse eest võidelnuid. Vabadussõda algas 28.11.1918, mil Nõukogude Vene väed tungisid üle Narva jõe ning hõivasid 1919. aasta alguseks märkimisväärse osa Eestist. Loomisel olev Eesti armee, mida toetasid Soome ja mitme teise maa vabatahtlikud, suutis vastase rünnakud peatada ja tagasi tõrjuda. Relvad vaikisid 3.01.1920, mil jõustus Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel 31.12 sõlmitud vaherahu. Eesti kaotas sõjas 6275 inimest, neist 3588 otseses lahingutegevuses.

(Riigikantselei)


Vissi konteineri ümberpaigutamine

HEA VISSI KÜLA ELANIK.

Seoses pakendikonteineri kuritarvitamisega viiakse 26. detsembril konteiner Mehiste üldmaa kinnistule (uus asukoht plaanil).

Vabandame tekkinud ebameeldivuse pärast!


Ärge jätke lemmikloomi ilutulestiku ajal üksinda

Kui inimesele pakub ilutulestik oma valgusmängu ja heliefektidega enamasti naudingut, siis meie neljajalgsetele lemmikutele võib see mõjuda sootuks vastupidi.

Tulemänguga kaasnev ootamatu müra võib tekitada loomades stressi ja panna nad ettearvamatult käituma. Loomaarstide sõnul on ilutulestiku suhtes kõige tundlikumad koerad ja pole vahet, kas tegemist on puudli, taksi või dogiga.

Kui inimene teab, et tema koer on paugutamise suhtes tundlik, siis võiks juba nädalapäevad enne ilutulestiku laskmise perioodi hakata andma talle looduslikke rahusteid hirmu ennetamiseks. On olemas ka tugevamaid keemilisi rahusteid, aga neid tuleks anda vaid siis, kui loom on tõesti väga tundlik ning ka sel juhul lühiajaliselt ehk ainult aastavahetusel.

Loomi, kes kardavad ilutulestikku väga, on soovitav sel ajal mitte üksi jätta, vaid olla nendega koos.

Miks lemmikloom ilutulestikku kardab?

Meie lemmikutel esineb üldjuhul kahte tüüpi mürakartust – kaasasündinud või (inimese abil) tekkinud hirm. Esimese puhul polegi midagi teha, sest teatud koeratõud vajavad enda töös väga teravat kuulmist, mistõttu nad võivad (kuid ei pruugi) olla mürale tundlikumad. Sellisel puhul võib vali müra tekitada lemmikule valuaistingut. Kuna loom ei saa täpsemalt aru, miks ja mille eest ta haiget saab, läheb ta paanikasse ning hakkab ajapikku näiteks ilutulestikku või äikest seostama valuga.

Looma hirmule aidatakse ise kaasa sellega, kui lemmik võetakse ilutulestiku vaatamisel kaasa. Selle tagajärjel võib loom elu lõpuni ilutulestikku karta. Halvast kogemusest üle saamine on nii koerale kui ka omanikule väga raske ning pikk protsess.

Täpsemaid juhiseid kuidas käituda, küsige oma loomaarstilt. 


Nõo Raamatukogu info

31. detsembril Nõo raamatukogu suletud.

Head vana-aasta lõppu!

 


Vallavalitsuse lahtiolekuajad pühade ajal

Esmaspäeval, 23. detsembril on Nõo vallavalitsus SULETUD.

27. detsembril toimub vastuvõtt tavapäraselt kell 9.00-12.00.

30. detsembril toimub vastuvõtt ajavahemikul 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.

31. detsembril töötab ainult vallakantselei ajavahemikul 9.00-12.00.

Rahulikku pühadeaega lähedaste seltsis ja õnnelikku uut aastat!

 


Nõgiaru ja Luke lasteaedade lapsed viisid jõulurõõmu neljajalgsetele

Jõulud on aeg kus tehakse head!
Nõgiaru lasteaia eestvedamisel toimus Nõgiaru lasteaias ja Luke lasteaias Segasumma heategevuslik laste meisterdatud käsitöötoodete müük, mille tulu läks Tartu Koduta Loomade Varjupaigale.
Kokku koguti 245 eurot, mille eest osteti koos õpetajatega loomadele toitu ja seejärel viidi abivajajatele.

Luke ja Nõgiaru lasteaed
 

Foto: Hiie Alajõe


Tähelepanu- torm on tulekul!

Riigi Ilmateenistus hoiatab, et tänaseks, 18. detsembriks on oodata Eestisse tormi, mis võib endaga kaasa tuua puude murdumist, elektrikatkestusi ja häireid liikluses. Tormihoiatuse järgi tugevneb täna päeval kiiresti lõuna- ja edelatuul, õhtuks pöördub läände ja loodesse 12-17, puhanguti kuni 25, saartel ja rannikul kuni 30 m/s.

Päästeameti tegutsemisjuhised tormiks valmistumiseks ning ka tormi ajal tegutsemiseks.

Enne tormi:

 • Korja õuest kokku tuulega lendu tõusta võivad esemed.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega: varu koju piisavalt toitu ja jooki
 • Tangi auto kütusepaak täis

Tormi ajal:

 • Püsi siseruumides.
 • Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude või muude takistustega.
 • Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Elektrilevi rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest Häirekeskust numbril 112.
 • Võimalusel väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe.
 • Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Juhul kui elekter peaks katkema, siis:

 • Teavita sellest ka elektriettevõtteid.
 • Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.
 • Jälgida infokanaleid täiendavate prognooside ja käitumisjuhiste saamiseks: nt patareidega või autoraadio
 • Tunne huvi, kas sinu tutvuskonna vanemate inimestega on samuti kõik korras

Soovitame laadida täis vajalike seadmete akud ning varuda igaks juhuks vett.

Lähemalt loe ilmateenistuse kodulehelt: https://bit.ly/38KoIgo
Hoiatused Eesti kohta: https://bit.ly/hoiatused


Nõo Vallavolikogu istung toimub 19.12.2019

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril 2019 algusega kell 15.00 Aida Peosaalis Külitse alevikus.

Istungi päevakorras:

1. Nõo valla 2019. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

2. Nõo valla 2020. aasta eelarve I lugemine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Vallavanemale lisatasu maksmine. (A. Laul)

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine. (E. Mölter)

5. Kinnistu (Altmäe-Peedu tee L6) omandamine. (S. Tarto)

6. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.


EELNÕUD

 


Järgmisel aastal valmib Nõo-Elva kergliiklustee

Nõo Vallavalitsus sõlmis 13. detsembril 2019 lepingud Teearu Grupp OÜ-ga Nõo–Elva kergliiklustee projekti raames Nõo-Voika ja Tõravere–Elva lõikudes jalg-ja jalgrattatee ehitamiseks. Sama projekti raames on lähiajal valmimas Järiste-Nõo jalg-ja jalgrattatee lõik, mille ehitamiseks sõlmis Nõo Vallavalitsus lepingu 31. mail 2019 KV Infra OÜ-ga. Kogu ulatuses peab kergliiklustee olema valminud 2. oktoobriks 2020.

Nõo-Elva kergliiklustee ehitamiseks sai Nõo vald toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektina. 
Projekti kogumaksumus on 1 996 282,00 eurot (üks miljon üheksasada üheksakümmend kuus tuhat kakssada kaheksakümmend kaks), millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 299 442,30 eurot (kakssada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada nelikümmend kaks eurot, kolmkümmend senti) ja toetus on maksimaalselt 1 696 839,70 eurot (üks miljon kuussada üheksakümmend kuus tuhat kaheksasada kolmkümmend üheksa eurot, seitsekümmend senti).

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse taseme tõstmine Elva linna kui ühe Tartu maakonna keskuse ja Nõo valda jäävate asustusüksuste (Järiste, Aiamaa, Voika, ja Vissi küla ning Nõo ja Tõravere alevikud) ehk tagamaa vahel, eraldades jalakäijate ja jalgratturite liikluse mootorsõidukite liiklusest jalg- ja jalgrattateega. Antud projekti mõistes on Elva linn toimepiirkonna keskusena peamine igapäevase ja perioodilise liikumise sihtkoht, mis katab suure osa elanike ja ettevõtjate vajadused nii tööhõive kui teenuste järele.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse abil ehitatakse välja 10,3 km pikkune jalg- ja jalgrattatee, mis algab Järiste külas Tartu-Valga maantee esimesest sissesõidust Nõo poole, läbib Nõo aleviku, Voika küla ja Tõravere aleviku, kulgeb üle Vapramäe ja lõpeb Elva linna piiril. Ehituse käigus teostatakse ka muud seonduvad tegevused (ettevalmistustööd, liiklusmärkide ning tähistuste paigaldamine jms) ja rajatakse puhkekohad istepinkide ja prügikastidega ning paigaldatakse rattahoidjad. Projekti lõppuks luuakse kogukonnale paremad ühenduste võimalused erinevate transpordisõlmede (bussipeatused, rongipeatused), elukoha, lasteaia, kooli, töökohtade ja vabaaja sisustamise kohtade vahel.
 

Sven Tarto
Ehitus- ja majandusosakonna juhataja


Foto kodupaigast võib tuua tuhandeeurose autasu

Eesti Rahva Muuseumi konkursile "Minu kihelkond" on oodatud fotod, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal. Olgu pildil pidu- või argipäev, suvi või talv – peaasi, et foto kajastaks piirkonna eripära. Fotovõistluse peaauhind on 1000 eurot.

Osalema on oodatud kõik, kes kodukihelkonda kalliks peavad ja sealset elu jäädvustada soovivad. "Konkursiga loodame kasvatada kogukonnaidentiteeti ja ka nende inimeste teadlikkust oma päritolust, kes elavad linnas, kuid kelle esivanemad puhkavad kodukihelkonna kalmistul," rääkis ERMi peaarhivaar Tiina Tael ja märkis, et konkursile võib esitada digitaalseid fotosid aastatest 2018–2020.

Fotosid saab ERMi pildisaatjate veebikeskkonda Pildiait üles laadida 1. märtsini 2020. Võitjad kuulutatakse välja sama aasta 14. aprillil. Saabunud töödest saab täiendus ERMi fotokogule, parimatest ülesvõtetest tuleb ka näitus.  

Konkursiga "Minu kihelkond" tähistab Eesti Rahva Muuseum kihelkonnapiiride suurprojekti lõppemist; projekti käigus paigaldati teedele 1230 kihelkonnapiiri silti, mis märgivad 107 kihelkonna piire.

Võistluse koostööpartnerid on EV100, Laulu- ja Tantsupeo SA ning Maaleht.
Täpsemad reeglid ja võimalus esitada pilte: ERMi Pildiait https://pildiait.erm.ee/voistlused/

Lisainfo: ERMi peaarhivaar Tiina Tael
e-post tiina.tael@erm.ee
tel 736 3062


Myfitness jagas oma parimatele tunnustust

Myfitnessi 2019. aasta jõulugalal pälvis personaaltreener ja toitumisnõustaja Taavi Merisalu tunnustuse „Kõige tahetum personaaltreener väljaspool Tallinnat".
Hard Work Award auhind antakse treenerile, kes on kõige enam personaaltreeninguid andnud.
Taavi Merisalu on Myfitnessis töötanud kolm aastat ja kolmel korral ka auhinna saanud.

Palju õnne!

Foto: Olga Osjen