Kuidas end vallaelanikuks registreerida?

Rahvastikuregistri seadus sätestab, et kõik isikud on kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. 

Nõo valla elanikuks registreerimiseks on vaja esitada elukohateade prinditav arvutis täidetav koos lisadega. Ennast on võimalik sisse registreerida ka üürikorteri pinnale, kuid see eeldab kirjaliku üürilepingu olemasolu või suulise üürilepingu puhul omaniku kirjalikku nõusolekut.
 

Elanikuks registreerimise võimalused

* Lisaks elukohateate avalduse täitmisele on vaja alati esitada vajalikud nõusolekud.

  • Juhul kui te ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku (kui on mitu omanikku, siis kõigi) nõusolekut või kehtiva üürilepingu esitamist. Kui lisate elukohateate juurde üürilepingu, siis ei ole enam eraldi omaniku nõusolekut vaja.
  • Kui alaealise lapse elukoha registreerib üks lapsevanem, siis tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek.

Edastades avaldust paberkandjal on oluline lisada juurde ka isikut tõendava dokumendi koopia.

 

Lisainformatsioon

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Mai Kirs Sekretär-registripidaja

 745 5335
+372  513 9123

kantselei@nvv.ee