Registreeri end Nõo valla elanikuks!

Nõo Vallavalitsus kuulutas välja Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 01.11.2019 – 16.12.2019

Kampaania eesmärkideks on registriandmete korrastamine ja uute elanike lisandumine Nõo valda.

Eelkõige ootame registreerima neid inimesi, kes ei ole end Nõo vallas elades mingil põhjusel valla elanikuks vormistanud, kuid elavad siin. Aga ka neid, kes sooviksid asuda elama Nõo valda!

Valla jaoks on oluline iga inimene!

Täpne ülevaade oma elanike arvust ja vanusest võimaldab vallal paremini elukorraldust planeerida. Tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub registreeritud elanike arvust. Seetõttu palume kindlasti oma elukohaandmed üle kontrollida, sest see mõjutab näiteks ka erinevate toetuste taotlemist.

Igale isikule, kes registreerib end ajavahemikus 01.11.2019–16.12.2019 Nõo valla elanikuks ja kelle eelmine elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2019 seisuga ei olnud Nõo vald ning kes omab 1. jaanuari 2020 seisuga kehtivat elukoha registreeringut Nõo vallas, makstakse ühekordset toetust 100 eurot.

Kõigi isikute vahel, kelle elukoht on seisuga 1. jaanuar 2020 rahvastikuregistri andmete kohaselt Nõo vald, loositakse välja viis kolmesaja(300)eurost ühekordset toetust.

Toetus makstakse välja hiljemalt 2020. aasta veebruarikuul.

Kampaaniat toetavad Nõo valla ettevõtjad!

Tule ja leia oma kodukoht Nõo vallas — teeme valla suuremaks!

 

Nõo valla elanikuks registreerimine kampaania ajal on lihtne. Toimi nii!

* e-rahvastikuregistris

* E-postiga —  digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus saada kantselei@nvv.ee või mai@nvv.ee.

*  Posti teel — prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada koos lisadokumentidega aadressil Nõo vallavalitsus, Voika 23 Nõo alevik Tartumaa 61601.

Elukohateade prinditav arvutis täidetav

* Nõo vallavalitsuses — täida elukohateate avaldus Nõo valla kantseleis esmaspäevast reedeni kell 09.00-12.00 ja 13.00-17.00
 

 


NB! Kõikide taotluste puhul:
1) kui teate esitaja ei ole elamu/hoone omanik, lisada omaniku nõusolek
2) kui üks vanem liigub alaealiste lastega, lisada teise vanema nõusolek
3) kindlasti lisada kontakt andmed (telefon või e-post)
4) paberkandjal esitatud avalduse puhul lisada id-kaardi koopia, laste puhul sünnitunnistuse/tõendi koopia
5) lisada arveldusarve number, millisele kontole soovitakse toetussummat saada

Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida e-rahvastikuregistris või Nõo valla kantseleis kohapeal.