Vallalehe toimetus

5.01.21

TOIMETUS
Liia Sirel
tel +372 5191 4119
e-post: vallaleht@nvv.ee

Milvi Pensa
tel +372 559 32007

Toimetuskolleegium: Krista Kvarnström, Aira Laul, Kai Toom, Reemet Ruuben.

 

Nõo Valla Leht ilmub kord kuus, leht on valla elanikele tasuta.

Väljastpoolt Nõo valda tellijatele saatekulu 1 euro.

Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri (kehtiv alates 14.12.2020.a)

 

 Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu 25. kuupäevani.
Tähtaega ületanud ehk hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.

* Et tagada lehe ilmumise tähtaja järgimine, vaatab Nõo Valla Lehe toimetuskolleegium üle, missugused materjalid on laekunud ja  kas on materjale, mis jäid ilmumata eelmises lehes (kuid ei ole kaotanud oma aktuaalsust).

* Lisaks vaadatakse üle,  kas kõik lood mahuvad lehte täismahus või kas laekunud materjalist  piisab lehe plaanipäraseks väljaandmiseks.

* Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

 

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium 

Toimetaja: LIIA SIREL