Vallavalitsuse ametnike kontaktid

2.06.20

Nõo Vallavalitsus

Tel 745 5108; +372 513 9123
Faks 745 5141
e-post vald@nvv.ee 
Registreerimiskood: 75007942
Voika 23 Nõo alevik, 61601 Tartumaa
arveldusarve:
EE8610 10102020385004 SEB
EE192200 221015573738 Swedbank
 

Infotelefon kõigil tööpäevadel 745 5108

 

Vastuvõtt toimub ainult eelneval
kokkuleppel vastava valdkonna spetsialistiga

 

 

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Rain Sangernebo

745 5001

503 8082

rain@nvv.ee

Vallasekretär

Aira Laul

745 5303

505 6439

aira@nvv.ee

Sekretär- arhivaar

Ülle Orgusaar

745 5108

 

ylle@nvv.ee

Sekretär-registripidaja 
 

Mai Kirs

745 5335

513 9123 

mai@nvv.ee

kantselei@nvv.ee

Avalike suhete spetsialist

Liia Sirel

745 5005

5191 4119

liia@nvv.ee

vallaleht@nvv.ee

Finantsjuht

Pille Sügis

745 5002

513 9146

pille@nvv.ee

Raamatupidaja

Urve Pallo

745 5360

urve@nvv.ee

Raamatupidaja

Anu Nurmela

745 5003

anu@nvv.ee

Ehitus- ja majandusosakonna juhataja

Sven Tarto

745 5332

505 1067

sven@nvv.ee

Keskkonnaspetsialist

Merike Kruuse

745 5332

5343 3648

merike@nvv.ee

Ehitusspetsialist

Aarne Timm

745 5504

534 05828

aarne@nvv.ee

Arenguspetsialist

Piia Raig

745 5434

533 24845

piia@nvv.ee

Maaspetsialist

Piret Retter

745 5434

piret@nvv.ee

Sotsiaalosakonna juhataja

Ene Mölter

745 5475

505 6437  

ene@nvv.ee

Sotsiaaltööspetsialist

Jaanika Liblik

745 5004

525 8716

jaanika@nvv.ee

 

Lastekaitsespetsialist Agnes Laasberg

742 6144

5341 5700

agnes@nvv.ee
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  Anneli Vetka

748 0639

524 2627

anneli@nvv.ee

Korrakaitseametnik
 

Jaan Poom

525 1612

jaan@nvv.ee

 

 

  Nimi Telefon E-post
Infoturbe eest vastutav isik Aira Laul 745 5303 aira@nvv.ee
Andmekaitsespetsialisti
ülesandeid täidab 
Ülle Orgusaar 745 5108 ylle@nvv.ee

 

  

Toimetaja: LIIA SIREL