Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad üks kord nädalas, esmaspäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks kahele leibkonnale. Finantsküsimustes otsustati ...

24.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks kahele leibkonnale. Finantsküsimustes otsustati ...

Anti välja korraldus distantsõppe jätkamiseks Nõo Põhikoolis ajavahemikul 24. jaanuar kuni 28. jaanuar 2022. Nõo  Põhikool  pöördus  21.01.2022  Terviseameti ...

21.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Anti välja korraldus distantsõppe jätkamiseks Nõo Põhikoolis ajavahemikul 24. jaanuar kuni 28. jaanuar 2022. Nõo  Põhikool  pöördus  21.01.2022  Terviseameti ...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta jaanuarikuu eest toimetulekutoetust neljale toimetulekutoetuse taotlejatele. * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra...

17.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Maksta jaanuarikuu eest toimetulekutoetust neljale toimetulekutoetuse taotlejatele. * Maksta ühekordset sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra...

Sotsiaalküsimustes otsustati * Määrata hooldamine kahele puudega isikule ja maksta hooldajatele hooldajatoetust.   Haridusküsimustes otsustati * Kinnitada Nõo valla...

10.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati * Määrata hooldamine kahele puudega isikule ja maksta hooldajatele hooldajatoetust.   Haridusküsimustes otsustati * Kinnitada Nõo valla...

Keskkonnaküsimustes otsustati * Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdaja aadressilt Illi küla, Vikerkaare vkt 16 kuni 01.12.2023 perioodil 1. oktoober kuni 30....

03.01.2022 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Keskkonnaküsimustes otsustati * Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks olmejäätmete valdaja aadressilt Illi küla, Vikerkaare vkt 16 kuni 01.12.2023 perioodil 1. oktoober kuni 30....

 Sotsiaalküsimustes  * Määrati ühekordset sotsiaaltoetust neljale puudega isikule puudest tingitud lisakulutuste katmiseks. * Määrati ühekordset sotsiaaltoetust ühele puudega...

29.12.2021 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

 Sotsiaalküsimustes  * Määrati ühekordset sotsiaaltoetust neljale puudega isikule puudest tingitud lisakulutuste katmiseks. * Määrati ühekordset sotsiaaltoetust ühele puudega...

  Haridusküsimustes  * Nõo Põhikool pöördus  Terviseameti poole ettepanekuga suunata kogu kool  distantsõppele seoses  ühe õpetaja nakatumisega COVID-19...

20.12.2021 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

  Haridusküsimustes  * Nõo Põhikool pöördus  Terviseameti poole ettepanekuga suunata kogu kool  distantsõppele seoses  ühe õpetaja nakatumisega COVID-19...

Sotsiaalküsimustes * Määrati sotsiaaltoetust 12-le puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksti ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. * Määrati...

16.12.2021 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes * Määrati sotsiaaltoetust 12-le puudega isikule puudest tingitud lisakulude katmiseks. * Maksti ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. * Määrati...

Sotsiaalküsimustes * Määrati ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. * Suunati 2022. aastal tugiteenusele üks puudega laps. * Määrati ühekordset toetust...

13.12.2021 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes * Määrati ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. * Suunati 2022. aastal tugiteenusele üks puudega laps. * Määrati ühekordset toetust...

Sotsiaalküsimustes Määrata kahele puudega isikule hooldaja ja maksta hooldajatele hooldajatoetust. Maksta ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. Määrata puudest...

6.12.2021 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes Määrata kahele puudega isikule hooldaja ja maksta hooldajatele hooldajatoetust. Maksta ühekordset toetust majanduslikult raske olukorra tõttu. Määrata puudest...