Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine. Varjupaigateenust on õigus saada abivajajal, kes viibib abivajaduse hetkel Nõo valla haldusterritooriumil.

Lisainfo:

Sotsiaaltööspetsialist Jaanika Liblik, jaanika@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.
Sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölter, ene@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.
Vastuvõtuajad: T 9.00-12.00 ja 13.00-16.00, R 9.00-12.00. 

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord